Asiakkaan kypsyystason mukainen Salesforcen käyttöönotto ja kehittäminen

Asiakkaamme lähtevät Salesforcen kanssa liikkeelle hyvin eri lähtökohdista, jonka takia jokainen käyttöönotto, Re-Start ja tukipalvelukokonaisuus mietitään asiakaskohtaisesti. Mutta mitä eri kypsyystasolta tai eri tarvetasolta lähteminen voi käytännössä tarkoittaa ja mitä asiakas voi esimerkiksi hyvältä kumppanilta odottaa?

Käyttöönottoprojekteissa lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa määrittelyiden kautta rakentamaan asiakkaan liiketoimintatarpeita parhaiten palvelevaa järjestelmäkokonaisuutta. Projekti etenee määrittelyistä toteutukseen, yhteistestaukseen, viimeistelyyn ja monivaiheiseen käyttöönottokoulutukseen.

Re-Start-projekteissa autetaan asiakkaita hyödyntämään nykyistä Salesforce-kokonaisuutta paremmin eli järjestelmä ja sen käyttö tavallaan uudelleen käynnistetään. Useimmiten tämä vaatii suunnattua kehittämistyötä sekä täydentävää käyttökoulutusta, joka sisältää yhteisten käyttötapojen sopimisen.

Tukipalvelussa tarjotaan asiakkaan pääkäyttäjille tukea ja apua teknisiin haasteisiin tai käytön opastukseen. Teemme myös pienkehitystä Salesforcen monipuolisempaan käyttöön. Usein tukipalveluvaihe seuraa käyttöönottoprojektia tai Re-Start-projektia. Olemme myös ottaneet tukemme piiriin useita muiden Salesforce-kumppaneiden toteuttamia Salesforce-ympäristöjä. Esimerkiksi Cross Wrap tuli Ceilin asiakkaaksi tukipalveluiden tarpeen myötä.

Pienkehityksestä isoon kuvaan kypsyystaso huomioiden

Useimmat asiakkaat ottavat Salesforcen käyttöön vaiheittain. Hyvä kumppani pitää kuitenkin ison kuvan mielessään mukana ja rakentaa arkkitehtuurin asiakkaan kanssa alusta asti niin, että se palvelee asiakasta myös, jos Salesforcen laajentaminen on myöhemmin tarpeen esimerkiksi liiketoiminnan kasvaessa. Monet asiakkaat saavatkin parhaan hyödyn alustan monipuolisesta hyödyntämisestä. Tällöin kaikki asiakastieto koostuu Salesforceen, sisäinen työ tehostuu, prosessit muuttuvat sujuvammiksi ja asiakaskokemus parantuu.

  1. Yleisin lähtölaukaus on Sales Cloudin käyttöönotto, joka tarjoaa apua myyntiin ja asiakkuuksien hallintaan.
  2. Toisena tulevat usein Service Cloud tai Account Engagement (Pardot), jotka puolestaan helpottavat asiakaspalvelua ja markkinointia sekä kytkevät nämä myyntiin. Tärkeää on integroida Salesforce muihin keskeisiin järjestelmiin esimerkiksi avoimien rajapintojen kautta. Useimmiten Salesforce integroidaan liidilähteisiin, ERP-järjestelmiin, taloushallintojärjestelmiin sekä tuotetietojärjestelmiin.
  3. Kolmantena vaiheena voi olla esimerkiksi Commerce Cloud, Experience Cloud tai muut spesifimmät ratkaisut, joiden avulla voidaan kytkeä jälleenmyyjät, kumppanit tai verkkokauppa osaksi asiakkaan Salesforcea.

KAM-malli, uusasiakashankintaa vai molempia? Mikä tukee teitä parhaiten?

Osa Salesforcen käyttäjistä keskittyy erityisesti uusasiakashankintaan ja optimoi Salesforcen tukemaan tätä. Tällöin vahva markkinoinnin automaatio sekä liidilähteiden integraatio Salesforceen ovat ensimmäisenä työlistalla. Lisäksi puhelinjärjestelmän integrointi osaksi Salesforcea helpottaa myyjien työtä merkittävästi. Tällaisessa myyntiorganisaatiossa Salesforce optimoidaan nopeaan ja aktiiviseen uusasiakashankintaan. Lisäksi on hyvä miettiä tulisiko myyntiprosessi viedä Salesforcen pohjalla niin pitkälle, että asiakassopimukset voitaisiin allekirjoittaa sähköisesti ja viedä laskutusaineisto laskutusjärjestelmään automaattisesti. Olisiko siis mahdollista optimoida koko myyntiprosessi alusta loppuun saakka Salesforceen kytkettynä?

Osa asiakkaista taas tekee liiketoimintaa, jossa olemassa olevat asiakkaat ovat kaikkein tärkeimmässä roolissa. Näille asiakkaille on syytä rakentaa asiakkuudenhallintaratkaisu tukemaan avainasiakkaiden hoitamista. Nämä KAM (Key Account Management) toiminnot keskittyvät pitkäaikaiseen asiakkaan palvelemiseen, vuosittain toteutuviin aktiviteetteihin, tarkkaan tavoiteasetantaan sekä asiakkaan osto- ja aktiviteettihistorian tallentamiseen. Pitkäkestoisissa asiakkaissa asiakkuuden syvä ymmärtäminen ja säännöllisesti tapahtuva asiakkuuden hoitaminen ovat kaikkein merkittävimmässä roolissa.

Vaihtoehtojen rohkea esiintuominen ja proaktiivisuus (best practices)

Erityisesti Re-Start-projekteissa, mutta myös normaaleissa käyttöönotoissa, parhaiden käytäntöjen esiin tuominen ja rohkea proaktiivisuus ovat asiakkaidemme toivelistalla. Kumppanin tulee siis kuunnella asiakkaan toiveita, mutta miettiä toteutus parhaiden toimintatapojen kautta ja ehdottaa asiakkaalle erilaisia hyviksi havaittuja toimintatapoja ja -ratkaisuja. Ceilin asiantuntijoille on kertynyt vahva ymmärrys asiakasprojekteista ja Salesforcen kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä. Tiiviillä yhteistyöllä saadaan rakennettua asiakkaan prosesseihin soveltuva ratkaisu, jossa on hyödynnetty parhaita käytänteitä ja oppeja niin samalta toimialalta kuin muiltakin toimialoilta.

Lisäksi kumppanin tulee haastaa asiakasta miettimään, onko esimerkiksi jokin liiketoimintaprosessi paras mahdollinen sellaisenaan vai kannattaisiko sitä muokata ennen Salesforce-ratkaisujen rakentamista. Hyvä kumppani ei siis ole vain teknisesti osaava, vaan ymmärtää myös eri toimialojen liiketoimintamalleja. Olennaisena asiana asiakkuuksissa on myös proaktiivisuus. Tarvitseeko asiakkaan aina itse kysyä vastausta johonkin tarpeeseen vai kysyykö kumppani tarpeita ennakoivasti tai jopa ehdottaa ratkaisuja, joita on tehty onnistuneesti muille asiakkaille?

Oli siis tarpeenne Salesforcen käyttöönotto, Re-Start tai tukipalvelut, ja tarvitsee liiketoimintanne sitten myynnille, asiakaspalvelulle, markkinoinnille tai esimerkiksi kumppaniportaalille järjestelmän, autamme mielellämme.

Kirjoittaja:

Sami Kettunen
Partner & CEO
sami.kettunen@ceili.fi
050 386 5555

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Kurkkaa lisää sisältöjä