Salesforcen räätälöidyt ratkaisut

Salesforce räätälöidyt ratkaisut

Salesforce on muutakin kuin vain CRM-järjestelmä tai tiketöintiratkaisu. Salesforce räätälöidyt ratkaisut ovat usein vastaus spesifeihin CRM-tarpeisiin. Samalla alustalla on käytännössä loputtomasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisen, seurannan ja raportoinnin suhteen. API-rajapinnat mahdollistavat tietojen viennin ja tuonnin Salesforceen tai Salesforcesta joustavasti moderneilla työkaluilla.

Lisäksi Salesforce tarjoaa niin sanottujen perinteisten Cloudien eli osa-alueiden lisäksi monia muita mahdollisuuksia ja integraatioita. Näistä muutamat mainitaksemme esim. Heroku ja Slack + MuleSoft. Maailman johtavasta Business sovelluskaupasta (Appexchange) on mahdollista ladata erilaisia kolmannen osapuolen lisäosia ja aputyökaluja. Lyhyesti sanottuna Salesforce ei siis missään nimessä ole vain CRM – se on laaja ja monipuolinen liiketoiminnan alusta.

Salesforce pystyy vastaamaan vaativimpiinkin asiakastarpeisiin. Ratkaisuja näihin on yhtä monta kuin haastettakin, mutta seuraavia toteutamme useimmiten:

Salesforce räätälöidyt ratkaisut

Ceilin asiantuntijat räätälöivät Salesforce-ratkaisuja asiakkaillemme lähes jokaisessa toteutuksessa. Lisätuotteet ja -palvelut tuovat lisäominaisuuksia jo olemassa olevaan Salesforceen tai rikastavat perustuotetta sekä mahdollistavat tehokkaamman ja tuloksellisemman toiminnan. Tällaisia ovat esimerksi

  • CPQ® (Configure, Price, Quote Software by Salesforce), joka auttaa hinnoittelussa,
  • Field Service Lightning®, joka auttaa aikataulujen optimoinnissa ja tehtävien jaossa sekä
  • Heroku®, joka tuo merkittäviä kustomointi- ja skaalautuvuusetuja.

Salesforce räätälöidyt ratkaisut juuri teille?

Valmisratkaisut Appexchangesta

Kumppanien tekemät valmisratkaisut Appexchangesta

Salesforce on erittäin laaja alusta, johon on kytketty useiden kumppaneiden ratkaisuja. Usein pienten haasteiden ratkaiseminen tai elementtien rakentaminen on helpointa, kun katsotaan Salesforcen sovelluskaupasta (AppExchangesta), löytyykö sieltä valmis sovellusratkaisu kyseiseen tilanteeseen. Tämä on kustannustehokasta ja ketterää asiakkaan kannalta, sillä ratkaisua ei tarvitse kustomoida. Tuesta ja ylläpidosta myös vastaa tällöin apin rakentanut taho. Valmisratkaisusta hyvänä esimerkkinä toimii Ceilin rakentama PDF-Heroku ratkaisu tai Ceili GoPDF for CPQ. 

Yleisimmät haasteet liittyvät usein projektinhallintaan, kalenteriresurssointiin, puhelinjärjestelmiin (CTI) ja muihin yleismaailmallisiin asioihin, jotka eivät ole Salesforcen ydintä eivätkä ole ainoastaan kyseisen asiakkaan haaste. Tällöin tilanteeseen löytyy yleensä valmisratkaisu.

Ceilin rakentamat räätälöitävät valmisratkaisut

Olemme kehittäneet asiakkaillemme yleiskäyttöisiä ratkaisuja, jotka luovat hyvän pohjan rakentamiselle. Pohjat ovat räätälöitävissä monenlaisiin asiakastarpeisiin eli ne tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia Salesforcen sisällä.

Räätälöitävät integraatiot ja asiakastoteutukset

Salesforce poikkeaa monista muista vastaavista järjestelmistä sillä, että se on lähes täysin räätälöitävissä. Käytännössä Salesforce alustan päälle pystytään rakentamaan ohjelmoinnin avulla kulloiseenkin asiakastarpeeseen räätälöityjä elementtejä, automaatioita ja flow-rakenteita. Räätälöidyt asiakastoteutukset onnistuvat erilaisten Custom Objectien + Apex -kehityksen avulla.

Välillä kuitenkin pienempien apuohjelmien toteuttaminen ja operointi on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa Salesforcen ulkopuolella. Tämän takia käytössämme on valmiita Open Source -kirjastoja, jotka mahdollistavat esimerkiksi QR-koodien ja PDF dokumenttien generoinnin Salesforce -datan pohjalta sekä SFTP:llä tapahtuvan tiedostojen siirtämisen Salesforceen tai Salesforcesta pois.

Heroku

Heroku on Salesforcen oma pilvipalveluympäristö, joka mahdollistaa sovelluskehityksen useammalla eri ohjelmointikielellä. Toisin sanoen Ceili pystyy ratkaisemaan haastavimmatkin laskennat ja tarpeet alustan sisällä, eikä niitä ole tarpeen viedä järjestelmän ulkopuolelle. Herokuun on myös mahdollista lisätä useita lisäosia, jotka antavat vapauksia esimerkiksi avoimen lähdekoodin tietokantojen tai analytiikkaohjelmistojen helpolle hyödyntämiselle.

Herokun ehdoton hyöty Salesforcen tukena on kustomoinnin rajattomat mahdollisuudet. Herokua voidaan hyödyntää tarvittaessa esimerkiksi täysin kustomoitujen verkkosivujen rakentamiseen tai niissä hyödynnettävien osien luomiseen ja personointiin.

Custom object (kustomoitu objekti)

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut voivat sisältää sekä standardiobjekteja että kustomoituja objekteja (Custom Objects). Standardiobjekteja ovat esimerkiksi Account, Opportunity ja Lead eli yleiset tietotyypit. Kustomoitu objekti on puolestaan johonkin tiettyyn räätälöityyn tarpeeseen tehty ratkaisu. Tällaisia voivat olla käytännössä mitkä tahansa tiedot, jotka ovat olennaisia asiakkaan liiketoiminnassa. Eli jos Salesforcen valikoimasta tai Appexhangesta ei löydy ratkaisua, eikä ole olemassa ostettavaa lisäosaa, rakennetaan kustomoitu objekti tarpeen mukaan – olkoon kyse sitten pienestä tai isosta ongelmasta.

Yksinkertainen tarve voi esimerkiksi olla muutama kenttä Accountiin liittyen, joissa on kysymyksiä ja vastauksia. Monimutkaisempi tarve voi olla vaikka kokonainen sovellus määräaikaisten sopimusten uusinnasta. Eli taustalla pyörii automaatio, joka lähettää tekstiviestejä ja sähköposteja sekä muistuttaa tietyistä asioista määrättynä aikana. Käytännössä kustomoidut objektit voivat siis olla lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Taloushallinnon integraatiototeutukset

Koska Salesforcessa ei ole valmiina laskutusominaisuutta, me Ceilillä olemme toteuttaneet asiakkaillemme erilaisia räätälöityjä laskutusjärjestelmiä Salesforcen sisälle sekä integroineet ne taloushallinnon järjestelmiin.

Taloushallinnon integraatiototeutuksen myötä laskuja voidaan lähettää asiakkaille ja seurata niiden tilaa suoraan Salesforcesta. Tämä mahdollistaa myyjille näkyvyyden maksujen etenemisestä sekä reaaliaikaisen raportoinnin toteutuneesta laskutuksesta eli todellisesta lopputulemasta suoraan Salesforcessa.

Taloushallinnon tarpeet voivat vaihdella asiakkaittain, palveluittain, projekteittain tai tuotteittain, jonka takia räätälöity integraatio on valtava etu. Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi:

  • verkkokaupasta tehtävät itsepalvelutilaukset, jotka menevät suoraan laskutukseen,
  • ERP-toteutukset,
  • jatkuvat sopimukset, jotka laskutetaan automaattisesti tietyin väliajoin,
  • tuntiperusteinen laskutus (kirjaus järjestelmään, kohdistuminen projekteille ja laskutussopimuksille, projektilaskutus kuukausittain) tai
  • kuukausilahjoittajien hallinta (non profit organisaatioissa).

Procountor ja Netvisor ovat yleisimmät taloushallinnon järjestelmät, joita asiakkaamme haluavat integroida Salesforceen, mutta monia muitakin mahdollisuuksia löytyy. Ceilin integraatioratkaisun vahvuus on täysi räätälöinti prosessien ja tarpeiden mukaan. Integraatiossa huomioidaan saumattomasti sekä myynnin että taloushallinnon prosessit, ja asiakas-, kirjanpito-, projekti- sekä tuotetietoja hyödynnetään raportoinnissa ja laskujen teossa kokonaisvaltaisesti. Markkinoilla on tarjolla myös valmiita ratkaisuja, mutta niissä jää usein jokin asiakastarve toteutuksen ulkopuolelle, koska ratkaisu on hyllytavaraa eikä näin ollen räätälöitävissä. 

Otamme siis mielellämme vastaan mitä tahansa toiveita Salesforceen liittyen. Katsotaan yhdessä, miten ne saadaan vastaamaan tarpeitanne!

Tutustu uusimpiin sisältöihin ja uutisiin

Release Notes

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.