Tuki-, ylläpito-
ja jatkokehitys

Salesforce jatkokehitys

Salesforce CRM -järjestelmä otettu käyttöön – mitäs nyt tehdään? Salesforce jatkokehitys on usein tarpeen, sillä tuen ja kehittämisen tarve harvoin loppuu projektin päättyessä. Me Ceilillä haluamme olla tukenanne parhaalla mahdollisella tavalla myös CRM-järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tarjoamme projektin päätyttyä jatkuvia tukipalveluita pääkäyttäjille, jatkokehitystä erilaisiin kehitystarpeisiinne sekä tarvittaessa Salesforce Re-Start-palvelun jollain tasolla epäonnistuneen CRM-kokemuksenne ratkaisemiseksi. Jotta CRM-projekti onnistuu, on oikeanlaisella kumppanilla suuri merkitys. 

Katsotaanko teidänkin CRM:n nykytila ja jatkokehitystarpeet kuntoon yhdessä?

Admin tukipalvelut

Projektin päätyttyä teemme räätälöityjä ratkaisuja järjestelmän sujuvan ja optimaalisen käytön mahdollistamiseksi. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tukipalvelutiimin, joka tukee tarvittaessa nopeissakin tilanteissa.

Projektien loppuvaiheilla toteutetaan pääkäyttäjäkoulutus, jossa käydään läpi admin -toimintojen käyttäminen sekä vaativammat Salesforce pääkäyttäjän tehtävät. Käyttöönoton jälkeen Ceili pystyy tarjoamaan admineille eli pääkäyttäjille tukea järjestelmän konfigurointiin sekä työntekijöiden palvelemiseen. Tarvittaessa meiltä saa myös lisäkoulutusta joko pääkäyttäjille tai järjestelmän loppukäyttäjille.

Tuki- ja ylläpitopalvelut toteutetaan kiinteällä tukisopimuksella, jota tarjoamme käytännössä kaikille asiakkaillemme. Lisätukena projektin päätyttyä järjestelmästä laaditaan käyttöohje, jossa kuvataan keskeisimmät käyttötapaukset. Järjestelmän käytöstä voidaan tehdä myös käyttöohjevideoita, jotka ovat hyvä tapa levittää tietoa myös myöhemmässä vaiheessa järjestelmän käyttöä opetteleville.

Tukipalvelut voivat sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Tuki pääkäyttäjille (admineille)
 • Tuki loppukäyttäjille, mikäli pääkäyttäjien osaaminen tai työkuorma eivät riitä tuen tarjoamiseen
 • Järjestelmän pienkehitystehtäviä
 • Vaativien raporttien toteutuksia
 • Integraatiorajapintojen toiminnan valvontaa
 • Uusien käyttäjien koulutusta

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja tarpeidenne mukaan projektin valmistumisen jälkeen nopealla aikataululla.

Re-Start

Tutkimusten mukaan jopa 70% CRM-projekteista ei onnistu saavuttamaan niille asetettuja tavoitteita. Tämän perusteella Suomessa toimii siis todennäköisesti jopa satoja myyntitiimejä, jotka kipuilevat joka ikinen päivä myyntiprosesseja tukemattoman CRM-järjestelmänsä kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä hukattua aikaa, rahaa ja muita resursseja.

Syitä avun tarpeelle voi olla monia. Mistä tunnistat avun tarpeessa olevan CRM-järjestelmän?

 1. Henkilöstö ei käytä järjestelmää oikein tai riittävän aktiivisesti.
 2. CRM:ää ei ole saatu toteutettua niin, että se vastaisi yrityksen toimintaprosesseja, tai prosessit ovat muuttuneet ja CRM:ään ei ole tehty vastaavia muutoksia.
 3. Asiakkaalta puuttuu kumppani, joka pystyy auttamaan Salesforce-ympäristön kehittämisessä.
 4. Nykyinen kumppani ei pysty innovoimaan järjestelmän jatkokehitystä, vaan asiakkaan pitää keksiä kaikki kehitysideat itse.
 5. Nykyisellä kumppanilla kestää liian kauan saada kehitystöitä tai tukipyyntöjä eteenpäin.
 6. Datan laatu on heikkoa.
 7. Järjestelmää on kehitetty pistemäisesti vuosien kuluessa ja arkkitehtuuri on päässyt rapautumaan.
 8. Lisenssien määrää ja lisenssityyppejä ei ole optimoitu.
 9. Asiakkaan Salesforce-omistajuus puuttuu.

Tavoitteenamme on auttaa suomalaisia yrityksiä saamaan hyödyt irti tekemästään Salesforce investoinnista.

Re-Start voi koostua esim. seuraavista vaiheista:

 1. Kick-off tapaaminen, jossa selvitetään nykytilanne, tavoitteet ja haasteet
 2. Tekninen järjestelmäanalyysi asiantuntijoidemme toteuttamana
 3. Myynnin Salesforce-käyttäjien haastattelut (2-3 henkeä)
 4. Verkkokysely laajemmalle käyttäjäjoukolle (kipukohtien löytäminen ja kehitystarpeiden kartoittaminen)
 5. Konkreettinen ehdotus järjestelmän jatkokehittämiseksi sekä ongelmien ratkaisemiseksi

Salesforce jatkokehitys

Ceilin tuki-, ylläpito- ja jatkokehityspalvelut voidaan kytkeä käytännössä kaikkiin ratkaisuihin Salesforcen ympärillä. Jatkokehitystarve voi syntyä joko ennen projektia, sen aikana tai sen jälkeen. Tarpeet on voitu siirtää tiedostaen ennen projektia odottamaan ensimmäisen vaiheen käyttöönottoa tai sitten tarpeita on oivallettu käyttöönottoprojektin aikana. Usein myös projektin jälkeen ja Salesforcen käyttöönoton myötä asiakas ymmärtää paremmin Salesforcen mahdollisuuksia, jolloin ideoita alkaa syntyä arjen käytön yhteydessä. Jos asiakkaalla ei ole omaa resurssia, kapasiteettia, osaamista, halua tai aikaa ratkaista näitä jatkokehitystarpeita, me Ceilillä autamme mielellämme.

Toisin sanoen: autamme asiakkaitamme kumppaneina käyttöönoton suunnittelussa, sen aikana ja sen jälkeen ja ymmärrämme, että tarpeita on yhtä monenlaisia kuin asiakkaitakin.

Salesforce jatkokehitys – olisiko se vastaus tarpeisiinne?

Tutustu uusimpiin sisältöihin ja uutisiin

Release Notes

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.