Palvelut

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalut

Myynnin ja markkinoinnin saumaton yhteistyö on nykypäivän tehostaa ja helpottaa myyntityön tekemistä. Salesforce CRM mahdollistaa tiimille 360°-näkymän koko asiakasdataan. Kaikki toimii yhden skaalautuvan alustan päällä, joka kasvaa yrityksesi kasvun mukana. Myynti näkee välittömästi, millaisia liidejä markkinointi saa luotua, tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelutilanteessa asiakaspalvelija näkee kaikki asiakkaan tiedot, yhteydenotot, reklamaatiot ja palautteet. Tämä säästää myynnin aikaa ja parantaa asiakaskokemusta – asiakas kokee, että hänet tunnetaan ja hänen tilanteensa tiedetään.

Salesforcen avulla voimme rakentaa kokonaisuuden, jossa asiakkastiedot ovat keskiössä ja kaikkien organisaation käyttäjien käytettävissä. Jokaiselle työntekijälle rakennetaan omat työkalut tehtävänsä hoitamiseen – markkinointi, myynti ja asiakaspalvelijat tekevät työnsä juuri heidän tarpeitaan varten suunnitelluilla työkaluilla.

Lue lisää myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä Ceilin oppaasta. Olemme koostaneet oppaaseen tiiviin tietopaketin siitä miten eri tiimit saadaan tekemään töitä yhdessä ja yhteisen tavoitteen eteen. Pääset lataamaan oppaan täältä:

 

Lataa opas

Salesforcen käyttöönottoprojektit

Salesforcen käyttöönottoprojektit ovat Ceilin leipälaji. Olemme tehneet lukuisia käyttöönottoprojekteja asiakkaillemme viimeisten vuosien aikana eri toimialoille. Käyttöönottoprojekteissa tärkeää on aina huomioida asiakkaan liiketoimintatarpeet ja tehdä toteutus niiden perusteella. Projekti ei siis ole vain tekninen käyttöönottoprojekti vaan vaatii myös vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä, jotta rakennettavasta järjestelmästä saadaan paras hyöty asiakasyritykselle.

Aloitamme Salesforcen käyttöönoton aina asiakkaamme digitaalisen polun kartoituksella. Millainen organisaatio on kyseessä? Mitkä ominaisuudet ovat hyödyllisimmät juuri tässä projektissa? Ceili ei ole vain tekninen käyttöönottaja, sillä ymmärrämme myynnin prosesseja ja autamme asiakkaitamme käyttöönotossa sekä prosessien kehittämisessä. Integroimme Salesforcen valittujen operatiivisten järjestelmien kanssa, jotta digitaalinen asiakaskokemus saadaan varmistettua. Lisäksi teemme tarvittaessa vanhojen tietojen tuonnin järjestelmään, jotta käyttö voi käynnistyä olemassa olevan asiakastiedon varassa.

Menestyksekäs käyttöönottoprojekti vaatii aina ihmisten sitouttamista ja kouluttamista, jotta järjestelmä tulee hyödynnetyksi tehokkaasti. Me koulutamme Salesforcen käyttöön ja tarvittaessa autamme myös yrityksen toimintakulttuurin muokkaamisessa.

Salesforce re-start

Onko yrityksessänne jo Salesforce käytössä, mutta käyttö on jäänyt vähäiseksi? Me autamme järjestelmän uudelleenaktivoinnissa ja hoidamme tarvittaessa myös teknisen kehitystyön sekä käyttäjien koulutuksen. Olemme tehneet uramme aikana lukuisia Salesforce re-startteja. Näiden projektien myötä olemme huomanneet, että usein puuttuu vain luotettava kumppani, joka auttaa saamaan järjestelmän hyötykäyttöön.

Usein uudelleen käynnistyksessä tehdään myös datan laadun parantamista ja rikastamista. Lisäksi uusi käyttöönotto kannattaa toteuttaa siten, että käyttäjiä koulutetaan lisää järjestelmän käyttöön ja asetetaan sen käytölle selkeät ja mitattavat tavoitteet.

 

Salesforce re-start

Salesforcen pääkäyttäjien tuki

Kaikilla organisaatioilla on oma Salesforce-pääkäyttäjänsä, joka vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta sekä käyttäjähallinnasta. Joskus oma osaaminen loppuu kesken tai aika ei vain riitä järjestelmän kehittämiseen. Tässä vaiheessa Ceili tulee apuun. Me osaamme vastata vaikeisiinkin kysymyksiin ja pystymme tekemään aivan pieniäkin muutoksia, joilla sujuvoitetaan käyttöä. Me varmistamme, että pääkäyttäjä saa nukkua yönsä rauhallisin mielin.

Pääkäyttäjän tuki voi olla vastaamista kysymyksiin, pienten kehitystöiden toteuttamista, käyttäjäoikeuksien hallintaa tai versiopäivitysten käyttöönoton yhteydessä tehtävien admin-tehtävien toteuttamista.