Tana tehostaa liiketoimintaansa Salesforcella

Tana on suomalainen ympäristöteknologiayritys, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita tehostamaan omia mekaanisen jätteenkäsittelyn prosessejaan ja saamaan enemmän lisäarvoa jätteestä.  Tanan pääkonttori sijaitsee Suomessa, mutta valtaosa sen valmistamista tuotteista menee vientiin. Asiakkaita Tanalla on 50 eri maassa globaalisti ja vuonna 2020 sen liikevaihto oli 26 miljoonaa euroa, missä näkyi koronan tuoma notkahdus yhtiön normaaliin kasvutahtiin. Kuluvalla tilikaudella yhtiö on jo yli 40 miljoonan euron tasossa.

Tana on jo muutaman vuoden ajan digitalisoinut liiketoimintaprosessejaan ja  vuoden 2020 lopulla oli aika käynnistää iso järjestelmäuudistus jälleenmyyjä- ja asiakasrajapinnassa. Keskeiseksi osaksi uudistusta valittiin alustaksi Salesforce, jolla on rakennettu Tanan digitaalisen markkinoinnin työkalut, globaalin myyntiputken hallinta sekä asiakaspalvelun toiminnot. Toimittajaksi Salesforce-alustan käyttöönottoon Tana valitsi Ceili Oy:n. ”Kävimme läpi muutamia teknologiavaihtoehtoja ja päädyimme Salesforceen, sillä se arviomme mukaan parhaiten tarjoaa joustavan ja muokattavan ekosysteemin liiketoimintaamme. Ceili valittiin toteuttajaksi heidän kokemuksensa sekä liiketoiminnallisen näkemyksen pohjalta” kertoo Tanan markkinointijohtaja Mirja Yli-Erkkilä.

Projektissa on toteutettu Tanan asiakkuudenhallinnan kokonaisuus, joka kattaa digitaalisen markkinoinnin, CRM:n, asiakaspalveluratkaisun sekä integraatiot jälleenmyyjien portaaliin. Järjestelmällä voidaan hoitaa Tanan markkinointi ja liidien generointi, myynnin pipelinen sekä asiakkuuden hallinnan toimet aina asiakaspalveluun sekä tukipalveluihin saakka.  Integroimalla järjestelmä jälleenmyyjien portaaliin saadaan kokonaisvaltainen digitaalinen palvelualusta asiakkaiden houkuttelusta, myyntivaiheeseen ja asiakkuudenhoitoon saakka.

Mirja Yli-Erkkilä näkee käyttöönotetun järjestelmän olevan yksi tärkeä kulmakivi tulevaisuuden kasvussa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. ”Järjestelmällä on meille iso taloudellinen ja strateginen merkitys. Saamme merkittäviä taloudellisia hyötyjä työn tehostumisen ja automatisoitumisen ansiosta. Lisäksi pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme, kun koko henkilöstömme pääsee näkemään asiakkuuden kokonaiskuvan Salesforcesta. Lisäksi yhtiön sisäinen toiminta on kehittynyt järjestelmän myötä sillä se tukee eri toimintojen tiivistä yhteistyötä”.

Projekti vietiin läpi suunnitellussa aikataulussa. Ceili vastasi Salesforcen Pardotin, Sales Cloudin sekä Service Cloudin käyttöönotosta ja konfiguroimisesta Tanan liiketoimintaprosessien mukaisesti. ”Yhteistyö Tanan kanssa oli suoraviivaista ja ketterää. Tällainen projekti onnistuu kun osapuolet yhdessä tekevät projektin määrittelyt ja käyvät iteratiivisesti tuloksia läpi koko projektin ajan. Projektin onnistumisesta iso kiitos kuuluu myös Tanan henkilöstölle, joka pystyi osallistumaan aktiivisesti kehittämiseen ja testaamiseen koko projektin ajan” kertoo Ceilin projektipäällikkö Sanna Kallio. Mirja Yli-Erkkilä näkee asian samalla tavalla ”Tällaisen projektin alussa kaikki vaatimukset ja tarpeet eivät ole vielä kirkastuneita. Yhteistyöllä ja joustavuudella saimme kehitettyä vaativan kokonaisuuden valmiiksi ja oli todella hienoa, että projektin aikataulu ja budjetti pitivät. Nyt viimeistellään integraatiot ja järjestelmän hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön”.