Marketing Cloud Account Engagement eli Pardot – Salesforce Clouds ABC -blogisarja

Salesforce on markkinoiden johtavia CRM-alustaratkaisuja, joka tuo myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhoidon sulavasti yhteen yhdelle alustalle. Alusta on mahdollista räätälöidä täysin liiketoimintaanne sopivaksi ja kytkeä mukaan tarvittavat laskutus-, tarjous-, HR- ja projektinhallintatyökalut. Mutta miten valita, mitkä cloudit eli moduulit Salesforcen sisällä olisivat hyödyllisimpiä juuri teille? Tässä blogissa avaamme Marketing Cloud Account Engagement eli edelliseltä nimeltään Pardotin työkaluja, ja sen tuomia liiketoimintahyötyjä sekä vertaamme sitä hieman Marketing Cloud Engagementiin, joka puolestaan sopii paremmin B2C-liiketoimintaan. Muista että paras ymmärrys saavutetaan käymällä keskustelua juuri teidän liiketoimintanne näkökulmasta eli tämä teksti pohjautuu vain yleiseen vertailuun.

Markkinoinnin työkalut ja niiden mahdollisuudet Salesforcessa

 1. Voit rakentaa ja hallita räätälöityjä asiakaspolkuja. Voit yhdistää eri lähteet ja kanavat automaatioilla sulavaksi poluksi, joka nurturoi haaleat liidi kuumiksi. Automaatioihin voi kytkeä esim. automatisoituja sähköposteja ja vaikka tehtävänantoja myynnille.
 2. Voit personoida sisältöjä Einsteinin ennustavan tekoälyn avulla, joka pohjaa toimintansa etukäteen määriteltyihin asiakasprofiileihin ja algoritmeihin
 3. Voit segmentoida kohderyhmiäsi eri palveluiden, käyttäytymisen, demografisten tietojen tai liiditason mukaan, sekä kohdistaa heille juuri heitä kiinnostavaa sisältöä.
 4. Voit luoda, säilyttää ja uudelleen käyttää monenlaisia sisältöjä suoraan Salesforcesta sekä jakaa niiden tuottaman datan läpi organisaationne vaivattomasti.
 5. Voit seurata reaaliaikaisilla raporteilla markkinoinnin tavoitteiden saavuttamista, sitoutumista, sosiaalisen median toimivuutta ja liidituotantoa sekä luoda erilaisia raporttinäkymiä eri tarpeisiin; markkinointitiimille, koko organisaatiolle ja ylemmälle johdolle.
 6. Voit yhdistää markkinoinnin saumattomasti myyntiin, kun molemmat toimivat samalla alustalla ja pääsevät käsiksi toistensa dataan. Jaa tietoa ja ymmärrystä, ja luo niiden pohjalta syvempää asiakaskokemusta.
 7. Voit luoda kampanjoita, joiden avulla näet yhdeltä sivulta kaiken kyseiseen kampanjaan liittyvän datan: sähköpostit, listat, asiakkaat, kampanjan kautta tulleet liidit ja sisällöt.

Marketing Cloud Account Engagement vs. Marketing Cloud Engagement

Jos etsitte työkalua markkinoinnin tueksi tai olette jo päätyneet Salesforceen, mutta koitatte selvittää, mitkä Cloudit palvelisivat teitä parhaiten, törmäätte todennäköisesti kahteen termiin: Marketing Cloud Account Engagement ja Marketing Cloud Engagement.

Mikä sitten on näiden ero ja mikä juuri teidän kannattaisi ottaa käyttöön?

Marketing Cloud Account Engagement

Account Engagement on siis erinomainen työkalu, kun tavoitteena on:

 1. Tuottaa enemmän liidejä ja lyhentää ostopäätösprosessien aikaa
 2. Sitouttaa asiakkaita heidän toiveidensa pohjalta dynaamisilla ja personalisoiduilla kampanjoilla
 3. Ymmärtää yksityiskohtaisemmin asiakkaan askeleet aina ensimmäisestä klikkauksesta kaupan klousaamiseen asti
 4. Ymmärtää aidosti ROI:ta (Return on investment) eli sijoitetun pääoman tuottoastetta
 5. Poistaa siiloja ja pullonkauloja yrityksen sisältä, jotka vaikuttavat negatiivisesti asiakaskokemukseen
 6. Johtaa liiketoimintaa ja markkinointia datan pohjalta
 7. Vahvistaa tai rakentaa asiakkuusmarkkinointia (Account-Based Marketing – ABM)

Salesforcesta voit seurata ROI:n muodostumista, ostopolkujen kestoa, sisältöjen toimivuutta, kampanjoiden purevuutta, sähköpostien vaikutusta ja liidituotantoa helposti yhdellä vilkaisulla. Johtaminen helpottuu, kun asioita ei tarvitse arvailla, vaan päätökset voidaan perustaa dataan. 

Luo räätälöitävät raportit juuri teidän liiketoimintanne tarpeisiin ja seuraa tiimillenne tai johdollenne tärkeitä mittareita luotettavasti. Syvenny tietoon yhdellä klikkauksella ja katso, mitä raportit kuluvalta kuukaudelta ovat syöneet tai ennusta markkinointitoimenpiteiden parasta ajankohtaa edellisen vuoden statistiikan perusteella.

Kuva: Ceilin Salesforce Demo ympäristöstä

Marketing Cloud Account Engagement

Mutkaton integrointi

Salesforce on hyvin räätälöitävissä oleva ja dynaaminen järjestelmä, jossa lähes kaiken voi hoitaa samalla alustalla. Monesti kuitenkin on jokin tarve luoda integraatioita järjestelmien välille, kuten ERP:n tai toimialakohtaisen hallintajärjestelmän tapauksessa. Salesforcessa on valmiina integraatiot tuhansiin järjestelmiin ja uusia luodaan koko ajan, ja sen lisäksi osaava kumppani voi tehdä juuri teille räätälöityjä integraatioita.

Tässä on vain tiivistetysti Salesforcen Marketing Cloud Account Engagementin sekä Marketing Cloud Engagementin hyödyt, sillä Salesforcen mahdollisuudet ovat rajattomat ja täysin räätälöitävissä eri toimialojen tarpeisiin. Näin ollen parhaan kuvan alustan mahdollisuuksista saa keskustelemalla Salesforce-kumppanin tai Salesforcen edustajan kanssa.

Käymme mielellämme läpi tarpeitanne ja mietimme kanssanne yhdessä sitä, miten Salesforce voisi palvella juuri teitä.

Kirjoittajat:

Julia Ryhänen
Marketing Manager & Salesforce Consultant

Emilia Kariuki
Salesforce Consultant

Lisää ajankohtaisia sisältöjä