Steerprop yhtenäisti toimintojaan Salesforcen avulla

Steerprop perustettiin vuonna 2000 kehittämään ja valmistamaan propulsiojärjestelmiä merenkäynnin vaativimpiin olosuhteisiin. Satoihin aluksiin toimitetut, käyttötarkoituksiinsa räätälöidyt ratkaisut kattavat muun muassa joka kolmannen toiminnassa olevan jäänmurtajan. Steerprop työllistää tällä hetkellä yli 70 ammattilaista ja toimittaa ratkaisujaan yli 50 eri maahan. Mutta miten Steerprop yhtenäisti toimintojaan Salesforcen avulla?

Steerpropin menestys perustuu asiakkaiden erityistarpeiden huomioimiseen ja tinkimättömään päättäväisyyteen ratkaista kovimmatkin haasteet. Kokemus arktisten alueiden vaatimuksista, omistautuminen ehdottomalle toimintavarmuudelle ja sitoutuminen jatkuvaan kehitystyöhön ovat osoittautuneet kilpailueduksi niin Steerpropille kuin heidän asiakkailleen.

Steerprop yhtenäisti toimintojaan Salesforcen avulla

Steerpropilla oli jo jonkin aikaa ollut tarve CRM-järjestelmälle, jolla voitaisiin tukea myynnin ja markkinoinnin työskentelyä sekä yhtenäistää yrityksen toimintoja. Vuoden 2020 alkupuolella tehdyn kartoituksen jälkeen yritys valitsi järjestelmäksi Salesforcen® ja aloitti yhteistyön Ceilin kanssa.

Ceilin avulla Steerpropilla otettiin käyttöön Sales Cloud®, joka mahdollistaa myyntiprojektien paremman ryhmittelyn Salesforcessa. Työkalun optimoinnissa tehtiin jonkin verran kustomointia. Melko pian käyttöönoton jälkeen Salesforceen lisättiin myös CPQ-myyntikonfiguraattori® laajan tuoteportfolion hallintaan sekä Pardot (Account Engagement®) markkinoinnin työkaluksi. Seuraavana kehityshankkeena Salesforceen on tarkoitus toteuttaa Community Cloud (Experience)®, jonka avulla myös Steerpropin myyntiverkosto tuodaan osaksi yhtenäistä prosessia.

Mitä hyötyjä Salesforcella on saavutettu?

Salesforce on mahdollistanut Steerpropilla toimintatapojen yhtenäistämisen ja myyntiprosessin mallinnuksen. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin välinen yhteistyö on konkretisoitunut huomattavasti. Prosessissa on nyt selkeämpi rakenne, joka auttaa ja ohjaa Steerpropin asiantuntijoita päivittäisessä työssään.

Kumppanuutta ja ympäristön ominaisuuksia ylläpidetään yhä kuukausittaisilla palavereilla Ceilin kanssa, joissa käydään läpi sen hetkistä tilannetta sekä ajankohtaisia kysymyksiä Salesforceen liittyen. Salesforce on muodostunut Steerpropilla myös liikkeenjohdollisesti merkittäväksi raportointityökaluksi, jolla pystytään tarkasti viestimään trendejä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Steerprop yhtenäisti toimintojaan Salesforcen avulla – miten yhteistyö sujui?

Steerpropin Director (Sales & Project Management) Juho Rekola sekä IT Manager Lari Saari ovat tyytyväisiä yhteistyöhön, jossa Ceiliä ja Steerpropia yhdistää selkeä ratkaisuhakuisuus:

”Yrityksemme kasvun myötä ilmeni selkeä tarve nykyaikaiselle CRM-järjestelmälle, jonka avulla pystyisimme järjestelmällisesti hallinnoimaan asiakassuhteita ja dokumentoimaan myynnin prosesseja. Ceilin kanssa käytyjen avointen keskustelujen sekä yhteisten aivoriihien avulla etsimme ratkaisut, joilla pystymme kehittämään aiempia toimintatapojamme. Yrityksiämme yhdistää vahva ratkaisukeskeisyys, jonka avulla myös matkan varrella ilmenneistä haasteista päästiin hienosti eteenpäin. Meillä oli alusta alkaen selkeä yhteinen päämäärä ja molemminpuolinen ymmärrys siitä, mihin olemme menossa.”

Ceilin puolelta projektipäällikkö Sanna Kallio on myös erittäin tyytyväinen Ceilin ja Steerpropin väliseen kumppanuuteen sekä kiittelee asiakasta rohkeudesta, jolla he ovat olleet projektissa mukana:

”Yhteistyö on sujunut hyvin ja keskustelu on ollut avointa molemmin puolin. Olemme pystyneet käsittelemään niin onnistumisia kuin haasteitakin avoimesti, ja reilun parin vuoden jälkeen on muodostunut vahva kumppanuus. Steerprop on rohkeasti lähtenyt laajentamaan tuotekokonaisuuksia, vaikka suuret käyttöönotot toteutettiinkin täysin etäyhteydellä pandemian vuoksi.”

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.