CPQ – työkalu tarjousten luomiseen ja dynaamiseen hinnoitteluun

CPQ on myyntikonfiguraattori, joka avustaa myyjiä asiakaskohtaisesti määräytyvien tuotteiden määrittelyssä sekä tarjousdokumenttien nopeassa ja täsmällisessä luomisessa. Myyntikonfiguraattorin käyttö soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa tuotteen tai palvelun prosessi on monimutkainen tai asiakaskohtaisesti muunneltava.
CPQ muodostuu sanoista configure (konfiguroi), price (hinta) ja quote (tarjoa). Konfiguraattorissa yhdistyy siis myyntiprosessin kolme eri vaihetta; konfigurointi eli tuotemäärittely, hinnoittelu sekä itse tarjouksen luominen.

Kenelle CPQ soveltuu?

CPQ soveltuu erityisesti sellaisille yrityksille, joilla myytävä tuote koostuu erilaisista osista, jotka eivät ole kiinteitä, vaan asiakaskohtaisesti räätälöitäviä. Mitä monimutkaisempi itse tuoterakenne on, sitä enemmän CPQ:n ominaisuudet loistavat verrattuna perinteiseen tuotteiden määrittelyyn ja tarjousdokumentteihin. Mikäli tarjouksia ja hinnoittelua käsitellään tällä hetkellä manuaalisesti tai usean eri järjestelmän voimin, tarjoaa CPQ tähän selkeän ja toimivan kertaratkaisun myyjien avuksi. CPQ:n avulla onnistutaan myös välttämään myyntiprosessissa tai hinnoittelussa tapahtuvat inhimilliset virheet.

CPQ:n käyttöönotto

CPQ:n käyttöönotto kumppanin kanssa alkaa määrittelyllä, jossa käydään yhdessä läpi yrityksen tarpeita myyntikonfiguraattorille sekä tuoterakennetta, minkä pohjalta kustomoitava kokonaisuus luodaan. Yhteistyön onnistumisen kannalta prosessi vaatii molemmilta osapuolilta valmiutta käydä melko yksityiskohtaisestikin läpi niin tuoterakennetta kuin myös prosessin toimintaa. Tuoterakenteen pohjalta luodaan yritykselle sopiva kokonaisuus, ja määritellään miten CPQ tulisi kyseisessä tapauksessa konfiguroida. Ceilillä olemme luoneet useita erilaisia CPQ kokonaisuuksia asiakkaillemme ja autamme teitä mielellämme määrittelemään sopivan ratkaisun tuotekokonaisuutenne hallinointiin.

CPQ:n ominaisuudet käytännössä

Jos ajatellaan esimerkiksi kustomoitavan auton rakennusprosessia, luodaan prosessi määrittelemällä erilaiset mahdolliset komponentit sekä niiden yhteensopivuus. Laajasti katsoen kokonaisuus voi muodostua kaikista autoon ja myyntiprosessiin liittyvistä osa-alueista, kuten teknisestä rakennusprosessista tai ajoneuvon kuljetuksesta haluttuun sijaintiin. Määriteltyihin osa-alueisiin syvennytään yhä tarkemmin, kuten esimerkiksi auton rakennusprosessin osalta yksittäiseen mutteriin asti. Järjestelmään voidaan myös määrittää eri osien yhteensopivuus, jolloin keskenään yhteen kuulumattomia komponentteja ei voi niputtaa samaan tarjoukseen.
Lopullinen hinta siis määräytyy erityisen tarkaksi, sillä se on laskettu jokaisen yksittäisen käytettävän komponentin mukaan. Syvyys luotaville komponenteille tuoterakenteessa on oikeastaan loputon. Hyvä huomio on myös, että prosessiin voidaan määrittää dynaaminen hinnoittelu kateprosentin mukaan tuotteiden hintojen vaihdellessa, jolloin myyjä saa selkeän näkymän niin kokonaishinnasta yritykselle kuin kokonaishinnasta asiakkaalle.

CPQ pähkinänkuoressa

  1. Ensisijaisesti myynnin työkalu: nopea tarjousten luominen ja selkeä hallinta mahdollistavat useampia kauppoja
  2. Dynaamisen hinnoittelun ansiosta soveltuu eri kokoisille yrityksille
  3. Soveltuu erityisesti laajoihin, paljon muuttuvia osia sisältyviin tuote- tai palvelukokonaisuuksiin
  4. Mahdollistaa myyntirajapinnalle ja tuoteportfolion osalta tietyn laiset säännöstöt, joka mahdollistaa tuotteiden sekä tarjousten käsittelyn myös vähemmällä kokemuksella
  5. Muodostaa hinta-, tuote- ja asiakastiedoista yhden selkeän kokonaisuuden, poistaen myyntiprosessissa tapahtuvat inhimilliset virheet.

Haluatko tietää lisää CPQ:n mahdollisuuksista?

Lisää ajankohtaisia sisältöjä