Rakennus- ja kiinteistöalan CRM rakenteilla?

Rakennus- ja kiinteistöala sisältää monia päällekkäisiä toimintoja, urakoita, tarjouskilpailuja, lupaprosesseja ja eri sidosryhmien kanssa kommunikointia. Lyhyesti sanottuna, liiketoiminnassa on jatkuvasti monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Monitahoinen toiminta kaipaa luonnollisesti tukirankaa, jonka CRM voi tarjota. CRM-järjestelmissä on kuitenkin eroja, joten on hyvä tietää, miten esimerkiksi Salesforce pystyy vastaamaan rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin.

CRM, joka sopii rakennus- ja kiinteistöalan liiketoimintaan

Rakennusalan yrityksillä voi olla tarpeen hallita päivittäisiä tarjouksia, myyntiä, alihankkijoita, kumppaneita, rakennusprojektin toteutusta ja loppuasiakkaita. Usein näitä hallitaan eri järjestelmissä, kuten ERP:ssä, Exceleissä, laskutusjärjestelmissä ja myyjän päässä. Järjestelmät eivät välttämättä keskustele keskenään ollenkaan tai vain osittain. Tietoa tippuu helposti väliin tai jää kirjaamatta ylös. Yhteyshenkilöt voivat myös vaihdella prosessien eri vaiheissa, joten tiedon tulisi olla kaikkien saatavilla helposti. Kun koko prosessia hallitaan saman järjestelmän päällä tai ne vähintään yhdistyvät kaikki samaan pääjärjestelmään, helpottuu tiedon hallinnan lisäksi myös raportointi. Johdolle on helpompi osoittaa eri yksiköiden tuloksia ja toimintaa, kun toiminta on läpinäkyvää koko prosessin ajalta ja tieto kirjataan ylös oikein tai se päivittyy automaattisesti eri aktiviteettien pohjalta.

Mitä tämä kaikki voi sitten käytännössä rakennus- tai kiinteistöalan yritykselle tarkoittaa? Alla näet screenshot-esimerkin raporteista ja tekstissä kurkataan seuraavaksi lyhyitä esimerkkejä muutamien rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaidemme Salesforce-ratkaisuista!

Rakennusalan useampien tarjouksien kokonaisuudet helpottuivat

Otos Nordecin asiakascasesta:

Nordec on yksi johtavista rakennusten, julkisivujen ja terässiltojen runkorakenteiden toimittajista Pohjoismaissa. Nordecin kaltaisella rakennusalan toimijalla liiketoiminta koostuu projektikokonaisuuksista (Main Projects), jotka voivat sisältää useampia tarjouksia eri toimijoiden suuntaan. Yksi taho tekee perustuksia, toinen julkisivuja, kolmas sähkötöitä ja niin edelleen. Salesforcen avulla Nordec näkee kaikki yhteen projektiin liittyvät tarjouksen samasta paikasta. Lisäksi tällaisia monia tarjouksia, tarjoajia ja toimijoita sisältäviä projekteja on käynnissä saman aikaisesti useampia. Tarjoukset ovat keskenään eri vaiheissa ja niistä voi vastata eri henkilöt. Jokaisella Nordecin asiantuntijalla oli ennen myös omat kontaktinsa, joiden yhteystiedot olivat ylhäällä eri paikoissa. Nyt kontaktipankki on koko yrityksen läpileikkaava ja tuo näin merkittäviä skaalautuvuusetuja. Kokonaisuuden hallinta siis vaati yhtenäistä järjestelmää, jotta tieto saavutti kaikki tarvittavat sidosryhmät ja prosessit selkiytyivät. Nordec on kansainvälinen toimija, jonka takia myös eri maiden yhteistyötä helpottaa yhtenäinen ja selkeä järjestelmä.

”Salesforcen avulla olemme saaneet tehostettua ja harmionisoitua myynnin ja asiakkuudenhallinnan prosessejamme. Tieto on keskitetysti yhdessä paikassa, jossa se palvelee lukuisia erilaisia käyttötarkoituksia. Myyntiprosessin muutokset näkyvät välittömästä kaikkialla eikä erillisiä tiedusteluja vastuuhenkilöiltä enää tarvita. Myös eri yksiköiden välinen yhteistyö on helpottunut siirryttyämme käyttämään järjestelmää.”

Kiinteistöalan liiketoimintakriittinen tietojärjestelmä

Otos Kotikadun asiakascasesta:

Kotikatu on vuonna 1989 perustettu paikallinen ja ketterä kiinteistöpalveluyritys, joka on osa pohjoista kiinteistöhuoltokonsernia PHM Group Oy:tä. Salesforcesta on Kotikadulla muodostunut liiketoimintakriittinen tietojärjestelmä. Sillä hoidetaan myyntiä, asiakaspalvelua sekä käytännön töiden ohjausta kenttätasolla. Salesforcen käyttäjiä Kotikadulla on lähes 2000. Pääosa kehitystyöstä on aiemmin tehty pääosin omana työnä, mutta yhtiön liiketoimintojen kasvaessa vauhdilla, tuli eteen tarve löytää osaava kumppani tukemaan omaa kehitystyötä. Näin Kotikatu tutustui eri Salesforce-toimittajiin ja arvioi heidän kyvykkyyksiään. Selvitystyön päätteeksi Kotikatu päätti aloittaa yhteistyön Ceili Oy:n kanssa.

Salesforcen kehitystyö käynnistyi pienillä tukitöillä ja liiketoimintojen toivomien kehitystöiden tekemisellä. Ympäristön tultua Ceilille tutummaksi on yhteistyö laajentunut myös mm. arkkitehtuurin kehitystarpeiden kartoittamiseen sekä lisenssioptimoinnin tukemiseen. Käytännön työtä ohjataan yhdessä laaditun vaiheistetun tiekarttasuunnitelman (Wavemap) avulla. Siinä on arvioitu eri liiketoimintojen esittämiä kehittämistarpeita ja niiden toteuttamisen aikataulua. Tällä työkalulla voidaan kehitystyön priorisointia ja aikatauluja suunnitella tehokkaasti. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kertoa liiketoiminnalle, milloin heidän toivomansa kehitystyöt otetaan työn alle ja tuodaan tuotantoon.

Toivotteko tekin helpotusta liiketoiminnan prosesseihin? Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin tarpeistanne.

Kaipaatko lisää ajatuksia aiheesta? Lue Salesforcen blogi: Salesforce CRM for the Construction Industry and Engineering

Kirjoittaja:

Julia Ryhänen
Marketing Manager & Salesforce Consultant

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Lue lisää mielenkiintoisia sisältöjä

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »