Kotikatu valitsi Ceilin Salesforce-ympäristönsä kehityksen vauhdittajaksi

Kotikatu on vuonna 1989 perustettu paikallinen ja ketterä kiinteistöpalveluyritys, joka tarjoaa kaikki ison toimijan palvelut, resurssit ja toimitusvarmuuden vaivattomasti ja luotettavasti. Kotikatu on osa PHM Group Oy:tä, joka on pohjoismainen kiinteistöhuoltokonserni. Konserni koostuu vahvoista paikallisista yhtiöistä ja palvelee asiakkaitaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä laajentaa toimintaansa uusille alueille jatkuvasti.

Ceili kumppaniksi

Kotikatu on kehittänyt omaa Salesforce®-ympäristöä vuodesta 2019 lähtien. Salesforcesta on Kotikadulla muodostunut liiketoimintakriittinen tietojärjestelmä. Sillä hoidetaan myyntiä, asiakaspalvelua sekä käytännön töiden ohjausta kenttätasolla. Salesforcen käyttäjiä Kotikadulla on lähes 2000 henkilöä. Pääosa kehitystyöstä on aiemmin tehty pääosin omana työnä. Yhtiön liiketoimintojen kasvaessa vauhdilla tuli eteen tarve löytää osaava kumppani tukemaan omaa kehitystyötä. Keväällä 2021 Kotikatu tutustui eri Salesforce-toimittajiin ja arvioi heidän kyvykkyyksiään. Selvitystyön päätteeksi Kotikatu päätti aloittaa yhteistyön Ceili Oy:n kanssa.

Salesforcen kehitystyö käynnistyi pienillä tukitöillä ja liiketoimintojen toivomien kehitystöiden tekemisellä. Ympäristön tultua Ceilille tutummaksi on yhteistyö laajentunut myös mm. arkkitehtuurin kehitystarpeiden kartoittamiseen sekä lisenssioptimoinnin tukemiseen. Käytännön työtä ohjataan yhdessä laaditun vaiheistetun tiekarttasuunnitelman (Wavemap) avulla. Siinä on arvioitu eri liiketoimintojen esittämiä kehittämistarpeita ja niiden toteuttamisen aikataulua. Tällä työkalulla voidaan kehitystyön priorisointia ja aikatauluja suunnitella tehokkaasti. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kertoa liiketoiminnalle milloin heidän toivomansa kehitystyöt otetaan työn alle ja tuodaan tuotantoon.

Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä molemmin puolin

Tehtävää kehitystyötä ohjataan kahden viikon välein pidettävillä tapaamisilla, joissa tarkastellaan wavemapin pohjalta jo tehtyjä kehitystöitä sekä seuraavana työn alle otettavilla kehitystarpeita. Samalla tehdään työnjako siitä mikä työ tehdään Kotikadun sisäisillä kehitysresursseilla ja mitkä työt Ceilin asiantuntijatiimi ottaa työn alle.

Kotikadun IT:n palvelupäällikkö Minna Honkanen on tyytyväinen yhteistyöhön:

”Ceili erottautui toimittajakandidaateista suoraviivaisen toimintatavan, joustavuuden sekä hyvän energian perusteella. Käynnistimme yhteistyön pienillä kehitystehtävillä ja olemme vaiheittain syventäneet ja laajentaneet yhteistyötä. Meille on arvokasta, että voimme tukeutua Ceilin asiantuntijoihin niin pienissä tukitarpeissa kuin myös esimerkiksi arkkitehtuuria koskevissa vaativimmissakin kokonaisuuksissa. Olemme saaneet tukea tarvittaessa myös nopealla aikataululla. Yhteistyöstä on muodostunut tiivis kumppanuus ja Ceililäisten kanssa on kaiken lisäksi mukava tehdä töitä.”

Ceilin toimitusjohtaja Sami Kettunen on iloinen kumppanuudesta Kotikadun kanssa:

”Yhteistyömme lähti liikkeelle pienillä kehitystöillä ja muutamien tuntien kokonaisuuksilla. Se on vaiheittain laajentunut ja muuttunut tiiviiksi kumppanuudeksi. Kotikadun Salesforce-ympäristö on erittäin laaja ja vaativa. Sen haltuunotto on kuitenkin onnistunut asiantuntijoiltamme erittäin hyvin. Kehitystyössä keskeinen työkalu on wavemap, jolla voimme suunnitelmallisesti edistää eri liiketoimintojen tarpeita. Tällaiset työkalut ovat tärkeitä, jotta töiden priorisointi ja niiden viestintä eri sidosryhmille onnistuu mutkattomasti. Kotikadun kaltaiset kumppanit ovat meille hyvin tärkeitä – pääsemme tekemään vaativaa kehitystyötä nopeasti kasvavalle yritykselle, jonka työn jäljet näkyvät tuhansien ihmisten arjessa joka päivä.

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.