Ceilin Spring ’21 Release -tiedote

Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto ”Ceilin Spring ’21 Release -tiedote”, jooka sisältää koosteen Salesforcen helmikuussa julkaistavan Spring ’21 releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, jotka pitävät sisällään isompia ja pienempiä uudistuksia. Olemme keränneet tälle sivulle tiiviiseen pakettiin keskeisimmät uudistukset, joilla voi olla vaikutusta organisaationne Salesforcen toimintaan. Pardottiin tulevista uudistuksista olemme kirjoittaneet oman tekstin, jonka voit lukea täältä.

Tiedotteessa esitellään jokainen ominaisuus lyhyesti omassa kappaleessaan, jonka lisäksi listataan asiakkaiden saamat konkreettiset hyödyt sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli sellaisia uudistuksessa on. Olemme mielellämme avuksi, jos tarvitsette tukea uusien ominaisuuksien käyttöönotossa.

Tarkan ajankohdan, jolloin Salesforce asentaa Spring ‘21 Releasen omaan organisaatioosi löydät helposti osoitteesta: status.salesforce.com (Maintenance-välilehti). Saat tiedon näkyviin syöttämällä hakukenttään esimerkiksi Salesforce-organisaatiosi instanssinumeron, jonka löydät Salesforcesta yrityksesi tiedoista.

Uudistukset loppukäyttäjille

Manual Sharing

Mikäli tietueiden näkyvyyttä Salesforce-organisaatiossa on rajoitettu, käyttäjät voivat jakaa yksittäisiä tietueita jatkossa muille käyttäjille ja ryhmille manuaalisesti. Jakaminen tapahtuu Sharing-painikkeesta, joka löytyy tietueen painikkeista oikeasta yläkulmasta. Siitä avautuu uusi ikkuna, jossa valitaan, kenelle kyseinen tietue halutaan jakaa. Samassa näkymässä asetetaan myös tarvittavat jakoasetukset muihin liittyviin tietueisiin (esim. Case ja Opportunity)

Saatavat hyödyt:

Käyttäjien on helpompaa jakaa tietueita muiden käyttäjien kanssa.

Vaadittavat toimenpiteet:

Admin asettaa Sharing-painikkeen objektien sivuasetteluihin Salesforce Setupissa.


Einstein Opportunity

Salesforce tuo jatkuvasti Einstein-ominaisuuksia helpommin kaikkien organisaatioiden saataville. Viime releasessa Einstein Lead Scoringin lähtövaatimukset poistettiin, ja nyt vastaava uudistus on tehty myös Opportunity Scoringille. Aiemmin toiminnon käyttöönotto vaati vähintään 200 suljettua opportunitya, mutta vaatimus poistuu nyt kokonaan uuden releasen myötä. Salesforcen globaalin pisteytysmallin ansiosta uudet ja/tai pienet organisaatiot voivat ottaa Opportunity Scoringin nopeasti käyttöön. Kun ajan myötä organisaation omaa dataa kertyy riittävästi, pisteytysmalli vaihtuu globaalista mallista personoituun pisteytysmalliin.

Saatavat hyödyt:

Kaikki organisaatiot voivat ottaa Einstein Opportunity Scoringin nopeasti käyttöön.

Vaadittavat toimenpiteet:

Adminin tulee tarkistaa, käytetäänkö pisteytyksessä globaalia vai omaa pisteytysmallia. Tämän voi katsoa Setupista kohdasta Einstein Readiness Assessor.


Salesforce Meetings

Koronan ja etätöiden myötä Salesforce tuo käyttäjilleen uuden työkalun, jonka visiona on helpottaa etäkokousten järjestämistä ja hallintaa. Uudistus koostuu kahdesta hyödyllisestä ominaisuudesta:

Meeting Digest (1) on välilehti, joka tulee osaksi Event-objektia. Perustuen synkronointiin esimerkiksi Microsoftin tai Googlen kanssa, Salesforce näyttää Meeting Digest välilehdellä tiedot kokouksen osallistujista sekä viimeaikaisista Salesforce-aktiviteeteista (esim. opportunitylla). Samassa näkymässä on siis helppoa nähdä kaikki keskeinen tieto tulevaan kokoukseen liittyen.

Meeting Studio (2) on interaktiivinen näkymä, jota voi käyttää pääasiallisena esitysmuotona etäkokouksissa. Meeting Studio ei siis korvaa olemassa olevaa kokoustyökalua (Teams, Hangout, Zoom…), vaan sen tarkoituksena on toimia näkymänä, jota esittäjä voi näyttää omaa ruutua jakaessaan. Meeting Studiossa näkyy yhtäaikaisesti esittäjän videokuva sekä esitysruutu. Sen avulla voi vaihtaa myös näytettävää esitystä, esitystapaa sekä kirjoittaa muistiinpanoja.

Saatavat hyödyt:

Meeting Digest tuo kaiken kokoustiedon yhteen näkymään, joka tekee kokouksiin valmistautumisesta helpompaa. Meeting Studio puolestaan selkeyttää etäkokousten kulkua, kun kaiken esitykseen liittyvän voi hoitaa samalta välilehdeltä.

Vaadittavat toimenpiteet: 

Salesforce Meetings vaatii ensinnäkin joko Performance tai Unlimited-lisenssin. Lisäksi organisaatiolla tulee olla käytössään synkronointi käytettävän kokoustyökalun ja Salesforcen välillä, jonka voi toteuttaa joko Lightning Syncilla tai Einstein Activity Capturella. Kun synkronointi on kunnossa, Salesforce Meetings permission set tulee antaa niille käyttäjille, jotka käyttävät Meetingsia.


Soft bounce -seuranta

Salesforce on aiemmin merkinnyt huomiosymbolilla vain sellaiset sähköpostiosoitteet, jotka ovat antaneet hard bouncen. Jatkossa merkintä tehdään myös soft bouncien osalta. Toisin kuin pysyvät hard bouncet, soft bouncet ovat tilapäiväisiä välityshäiriöitä, jotka eivät välttämättä toteudu jokaisella lähetyskerralla. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi vastaanottajan täysi postilaatikko tai kaatunut palvelin.

Saatavat hyödyt:

Käyttäjän on mahdollista nähdä helposti, mikäli hänen lähettämänsä sähköposti ei ole mennyt perille.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei vaadittavia toimenpiteitä.


Custom-toiminnot Recently Viewed -listoille 

Recently Viewed -listanäkymällä ei ole aiemmin ollut käytettävissä samoja toimintopainikkeita kuin muissa listanäkymissä. Releasen myötä listanäkymille määriteltävät toimintopainikkeet tulevat nyt käyttöön myös Recently Viewed -listoihin.

Saatavat hyödyt:

Työskentelystä tulee yhtenäisempää kaikilla listanäkymillä, kun painikkeet ovat aina samat.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei vaadi toimenpiteitä.


Uudistukset admineille

Paranneltu Lightning-sivujen analyysi

Edellisessä Salesforcen releasessa julkaistiin Analyze-painike, jolla voi nopeasti arvioida sivun suorituskyvyn Lightning Page Builderissa. Tämä työkalu täydentyy nyt muutamilla uusilla ominaisuuksilla. Ensinnäkin sivuanalyysi näyttää mittarin, joka antaa arvion sivun tehokkuudesta. Tämän yhteydessä näytetään myös keskimääräinen sivun latausaika. Lisäksi analyysissa on mukana diagrammi, joka osoittaa, mitkä osiot vaikuttavat sivun latautumiseen eniten.

Saatavat hyödyt: 

Työkalun avulla voi arvioida, miten hyvin sivu toimii. Tiedon perusteella sivun tehokkuutta voidaan parantaa.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei vaadi toimenpiteitä.


Pidemmät kenttien Help-tekstit

Help-tekstit ovat lyhyitä ohjelaatikoita, joita voi liittää kenttien yhteyteen. Help-teksti näkyy käyttäjälle, kun hän tuo kursorinsa pienen infosymbolin päälle kentän vieressä. Päivityksen myötä pidempien ohjeistuksien kirjoittaminen mahdollistuu, kun Help-tekstin merkkimäärä nousee 255 merkistä 510 merkkiin.

Saatavat hyödyt:

Mahdollisuus kirjoittaa pidempiä ohjetekstejä, jotka tukevat käyttäjien päivittäistä käyttöä.

Vaadittavat toimenpiteet

Ei toimenpiteitä. Help-tekstejä voi määritellä objektien asetuksissa. 


Dynamic Actionit saatavilla Standard Objecteille

Sivuasetteluiden dynaamisuus on tullut koko ajan paremmin saataville viimeisten releasien yhteydessä. Dynaamisuudella voidaan määritellä, että jotkin kentät ja toiminnot näkyvät käyttäjälle silloin, kun määritellyt ehdot ovat voimassa. Tähän asti dynaamiset kentät ja toimintopainikkeet ovat olleet käytössä vain custom-objekteilla. Tämän releasen myötä dynaamiset toimintopainikkeet tulevat kuitenkin käytettäväksi myös standard-objekteilla (desktopilla, mutta toistaiseksi ei vielä mobiilissa). Huom. Päivitys ei koske vielä standard-objektien kenttiä, mutta todennäköisesti kuulemme myös näistä lisää Salesforcen tulevissa releaseissa.

Saatavat hyödyt: 

Dynaamisuudella voidaan varmistaa, että käyttäjä näkee sivuilla aina työn kannalta keskeisimmät kentät ja painikkeet.

Vaadittavat toimenpiteet

Admin tekee tarvittavat muutokset App Builderissa vetämällä Highlights Panelin haluamaansa kohtaan, ja painamalla ”Upgrade Now” Dynamic Actions -osiossa. Käyttökohteet tulee miettiä organisaation omien tarpeiden mukaisesti.


Sisäänkirjautumistapojen tarkempi seuranta

Mikäli admin haluaa seurata, miten käyttäjät kirjautuvat Salesforceen, uusi Login Metrics -välilehti Lightning Usage Apissa antaa siihen tarkan näkymän. Välilehdellä voi tarkastella, miten käyttäjät ovat kirjautuneet sisään viimeisen seitsemän päivän sekä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Näkymä kertoo, onko kirjautumisessa ollut käytössä esimerkiksi Singe Sign-On (SSO) tai Multi-Factor-Authentication (MFA).

Saatavat hyödyt:

Jos kirjautumistapoja ollaan esimerkiksi tiukentamassa, Login Metrics on hyvä paikka seurata, miten käyttäjät omaksuvat uudet sisäänkirjautumistavat.

Vaadittavat toimenpiteet

Ei vaadi toimenpiteitä. Login Metrics -näkymää pääsee tarkastelemaan seuraamalla polkua: Sovelluskäynnistin → Lightning Usage → Login Metrics.


Uudistuksia In-App Guidance Builderissa

In-App Guidance Builder julkaistiin Summer ’20 Releasessa. Se mahdollistaa intuitiivisten ohjeistuksien luomisen, joita voidaan näyttää oikea-aikaisesti oikeassa paikassa; esimerkiksi vaikkapa silloin, kun käyttäjä on luomassa uutta opportunitya. Uusi release tuo lisää mahdollisuuksia ohjeistuksien luontiin ja hallintaan. (1) Ensinnäkin ohjeistuksiin on nyt mahdollista lisätä kuvia. (2) Lisäksi ohjelaatikoiden asetteluun on tarjolla useampia vaihtoehtoja, ja laatikon voi käytännössä asettaa mihin vain osaan näytöstä. (3) Kun käyttäjä näkee ruudulle ilmestyvän ohjeistuksen, hän voi hiljentää sen haluamakseen ajaksi, jolloin hän voi palata siihen myöhemmin paremmalla aikaa.

Saatavat hyödyt:

Hyvin määritellyillä ohjelaatikoilla voidaan tehostaa käyttäjien sisäänajoa ja oppimista. Uudet päivitykset tekevät ohjeistuksista entistä monipuolisempia.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei vaadi toimenpiteitä. Uusia ohjeistuksia voi luoda Setupissa osiossa In-App Guidance.

Mikäli teillä herää kysyttävää tai tarvitsette apua uusien ominaisuuksien käyttöönotossa, olemme mielellämme avuksi!

Kirjoittajat

Tämän Spring ’21 release -tiedotteen ovat laatineet Ceilin Salesforce-konsultit Sanna Kallio sekä Esra Pirinen.

Lähetämme mielellämme sinulle uusimmat sisällöt suoraan sähköpostiisi. Näin pysyt myös ajantasalla Salesforcen uusista ominaisuuksista. 

Lue uusimpia sisältöjämme

Release Notes

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »
Blogi

Taloushallinto mukaan asiakkuudenhallintajärjestelmään

Perinteisesti asiakkuudenhallintajärjestelmät on mielletty markkinoinnin ja myynnin työkaluiksi ja käyttöönotossa keskitytäänkin ensisijaisesti markkinoinnin ja myynnin prosesseihin. Tavoitteena on saada työkalu asiakashankintaan, myyntiaktiviteetteihin ja kauppojen voittamiseen.

Lue lisää »