Salesforce Re-Start ja tukipalvelut Ceililtä

Tiesitkö että CRM-järjestelmän käyttöönotto voi joskus epäonnistua? Syynä voi olla itse toteutettu projekti, liian kapean osaamisen omaava kumppani tai suunnittelun ja toteutuksen kohtaamattomuus. Tavalla tai toisella epäonnistuneen käyttöönottoprojektin seurauksena tehty ratkaisu on kuitenkin mahdollista korjata ja saada järjestelmästä irti sen tarjoama hyöty.

Käyttöönottoprojektin epäonnistuminen ei aina johdu käyttöönotosta itsestään. Toinen yleinen kompastuskivi on nimittäin käyttöönoton jälkeinen toiminta. Miten järjestelmää ylläpidetään ja kehitetään? Kuka tämän tekee? Jos kaikki jätetään yhden talon sisäisen Adminin varaan, voi häneltä loppua nopeasti aika tai osaaminen. Tiedetäänkö, kenen puoleen tällöin voidaan kääntyä?

Me Ceilillä toteutamme perinteisten käyttöönottoprojektien lisäksi myös Re-Start- ja tukipalveluita. Kokonaisuudet räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, eli emme tarjoa vain kiinteää tukipalvelua, vaan tuntimäärät voidaan allokoida kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi.

Miltä epäonnistunut käyttöönotto voi sitten käytännössä näyttää?

Esimerkkejä epäonnistuneesta käyttöönotosta voi olla esim.:

 1. Data on epäluotettavaa tai laadultaan heikkoa
 2. Prosessit eivät toimi tai hankaloittavat arkea
 3. Käyttäjät eivät ole sitoutuneita eli järjestelmää ei käytetä oikein tai aktiivisesti
 4. Järjestelmä ei vastaa spesifeihin liiketoimintatarpeisiin
 5. Järjestelmä vastaa vain yhden yksikön tai päätäntätason liiketoimintatarpeisiin ja jättää muut yksiköt muiden järjestelmien varaan
 6. Jatkokehitys on hankalaa, kun uusia ideoita ei ehdoteta proaktiivisesti kenenkään toimesta

Syyt voivat olla pieniä tai suuria, mutta jos ne jollain tavalla häiritsevät päivittäistä työtä ja järjestelmän käyttöä, on uudelleen arviointi suositeltavaa. Salesforcen on tarkoitus sujuvoittaa prosesseja ja automatisoida toimintaa eikä hidastaa sitä.

Tukipalvelut mahdollistavat tukiverkkoon nojaamisen käyttöönoton jälkeenkin

Ceilin toiminta perustuu asiakaskeskeisyyteen, jonka takia useat asiakassuhteemme ovatkin niin pitkiä. Haluamme luoda luottamussuhteen asiantuntijoidemme ja asiakkaamme välille. Tähän sisältyy myös yhteistyö käyttöönottoprojektin jälkeen.

Tuemme mielellämme juuri teille sopivalla tavalla:

 1. autamme ad hoc tyyppisesti tarpeiden ilmestyessä tai
 2. sovimme etukäteen tietyn tuntimäärän, joka käytetään kuukausittain järjestelmänne ylläpitämiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen.

Tiiviillä yhteistyösuhteella myös tuleviin muuttuviin tarpeisiin vastaaminen on mahdollista. Onko teille tullut esimerkiksi uusi markkinoinnin osaaja, joka kaipaisi spesifiä opastusta Pardotin (Account Engagementin) Email Builderin käytöstä? Tai onko myyntitiiminne laajentunut ja kaipaisitte Sales Cloudin prosessienne läpikäymistä yhdessä, jotta uudet pääsevät kartalle ja vanhat muistavat mitä on sovittu?

Tukipalvelut voivat sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita:

 1. Tuki pääkäyttäjille (admineille)
 2. Tuki loppukäyttäjille, mikäli pääkäyttäjien osaaminen tai työkuorma eivät riitä tuen tarjoamiseen
 3. Järjestelmän pienkehitystehtäviä
 4. Vaativien raporttien toteutuksia
 5. Integraatiorajapintojen toiminnan valvontaa
 6. Uusien käyttäjien koulutusta

Pidämme mielellämme yhteisiä workshopeja tai käyttökoulutussessioita, joissa on matala kynnys kysyä lisäkysymyksiä ja mahdollista saada käytännön opetusta järjestelmän käytöstä. Esimerkiksi Cross Wrap siirtyi asiakkaaksi Ceilille tukipalveluiden tarpeiden myötä.

Vastaavasti tukipalveluasiakkaamme saattavat kysyä käytännön kysymyksiä sähköpostitse, johon he saavat vastauksen pikaisesti. Näin on ratkottu mm. erilaisia synkronointiongelmia, automaatioprosessien toteutuksia ja käyttäjien oikeustasojen muutostarpeita nopeasti suomeksi tai englanniksi, ilman Salesforce-asiakaspalveluun yhteydenottoa. Kuulostaako tällainen palvelu teitä hyödyttävältä?

Kirjoittaja:

Julia Ryhänen
Marketing Manager & Salesforce Consultant

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Kurkkaa lisää sisältöjä