Ceilin Winter ’23 Release -tiedote

Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto ”Ceilin Winter ’23 Release -tiedote”, joka sisältää koosteen Salesforcen lokakuussa julkaistavan Winter ’23 releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, jotka pitävät sisällään isompia ja pienempiä uudistuksia. Olemme keränneet tälle sivulle tiiviiseen pakettiin keskeisimmät uudistukset, joilla voi olla vaikutusta organisaationne Salesforcen toimintaan.

Tiedotteessa esitellään jokainen ominaisuus lyhyesti omassa kappaleessaan, jonka lisäksi listataan asiakkaiden saamat konkreettiset hyödyt sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli sellaisia uudistuksessa on. Olemme mielellämme avuksi, jos tarvitsette tukea uusien ominaisuuksien käyttöönotossa. Voit olla yhteydessä esim. support@ceili.fi

Tarkan ajankohdan, jolloin Salesforce asentaa Winter ‘23 Releasen omaan organisaatioosi, löydät helposti osoitteesta: status.salesforce.com (Maintenance-välilehti). Saat tiedon näkyviin syöttämällä hakukenttään esimerkiksi Salesforce-organisaatiosi instanssinumeron, jonka löydät Salesforcesta yrityksesi tiedoista.

Sisältö:

  1. Uudistukset loppukäyttäjille
  2. Uudistukset Admineille
  3. Uudistukset Pardotissa (Marketing Cloud Account Engagement)

Uudistukset loppukäyttäjille

Get Help from the Guidance Center

Guidance Center tunnettiin aiemmin nimellä Learning Path ja se tarjoaa käyttäjille helposti saatavilla olevia linkkejä muun muassa Salesforcen dokumentaatioon ja/tai Trailhead-oppimisympäristön moduuleihin.

(Yllä oleva screenshot: Ceilin oma)

Saatavat hyödyt:

Tarjoaa helpon pääsyn Salesforcen dokumentaatioon ja/tai Trailhead oppimisympäristöön.

Saatavilla:

Saatavilla Lightning Experienceen Developer, Professional, Enterprise, Performance ja Unlimited-versioissa.

Review a Custom Report Type’s Structure During Report Creation

Voit nyt nähdä custom-raporttityypin rakenteen luodessasi raporttia. Näet raporttityyppiin sisältyvien objektien suhteet ja millä tavalla ne on liitetty yhteen. Esimerkiksi yhteyshenkilöllä voi olla tai voi olla olematta siihen liittyviä tapauksia.

Kuvan lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_crt_join_info.htm&type=5&release=240

Saatavilla:

Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer -versioille

Saatavat hyödyt:

Ominaisuus helpottaa oikean raporttityypin valintaa.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Luo raportti ja valitse custom-raporttityyppi. Tarkastele raporttityypin tietoja.

Filter Custom Report Types by Salesforce Fields (Beta)

Voit tehostaa raporttien luomista etsimällä custom-raporttityyppejä haluttujen standard- tai custom-kenttien perusteella. Voit suodattaa raporttityyppejä jopa 20 kentän avulla varmistaaksesi, että raporttityyppi sisältää haluamasi kentät.

Kuvan lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_crt_field_search_beta.htm&type=5&release=240

Saatavilla:

Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer -versioille

Saatavat hyödyt:

Raporttityypin valinnassa voi varmistua siitä, että raporttityyppi sisältää kaikki tarvittavat kentät, joiden tiedot halutaan raportille.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ominaisuus on Beta-vaiheessa ja sitä voi käyttää oman harkinnan mukaan. Ominaisuuden saa aktivoitua ottamalla yhteyttä Salesforce Supportiin.

Be Ready for Multi-Factor Authentication Auto-Enablement

Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, Salesforcen sopimuksellinen vaatimus multi-factor authenticationin (MFA) käytöstä Salesforceen kirjautuessa tuli voimaan 1.2.2022. Kaikilla käyttäjillä tulee olla käytössä MFA Salesforce-kirjautumisessa, vaikka järjestelmä ei sitä kirjautuessa vielä vaatisi. Keväällä 2023 Salesforce aktivoi järjestelmiin, joissa on alle 100 aktiivista käyttäjää, MFA:n pakollisuuden. Muihin järjestelmiin pakollisuus aktivoidaan syksyllä 2023.

Saatavilla:

Lightning Experience, Salesforce Classic ja kaikki Salesforcen mobiilisovellukset kaikissa versioissa

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

MFA:n aktivointi käyttäjille, joilla se ei vielä ole käytössä.

Uudistukset Admineille

Enhance More Object Record Pages With Dynamic Forms

Dynaamiset formit (page layoutit) ovat olleet aiemmin saatavilla vain custom-objekteille mutta tämän releasen myötä niitä on mahdollista käyttää myös seuraavilla standardi-objekteilla: Account (Tili), Person Account (Henkilötili), Contact (Kontakti) ja Opportunity (Mahdollisuus).

Saatavat hyödyt:

Dynaamisten formien käytön laajentuessa myös mainituille standardi-objekteille, saadaan Salesforcen käyttökokemuksesta yhteneväisempi, kun suurin osa page layouteista toimii samalla perusperiaatteella.

Dynaamisten formien avulla on mahdollista säädellä muun muassa kokonaisten osioiden (Sections) näkyvyyttä tai vaikkapa määrittää tietyn kentän näkyvyys riippuvaiseksi toisen kentän arvosta (Esimerkki: Invoice Details-kenttä näytetään silloin kun checkboxissa ’Invoice Checked’ on arvo TRUE)

Yllä oleva screenshot: Ceilin oma

Vaadittavat toimenpiteet:

Dynaamiset formit voi ottaa käyttöön navigoitumalla record-sivulta ”Edit Page”-kohdasta Lightning App Builderiin.

Saatavilla:

Lightning Experienceen Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, ja Developer versioissa.

Do More with Dynamic Related List Filters

Dynaamisten Related listien suodattamisessa voi nyt hyödyntää useampaa valintalistan arvoa. Voit esimerkiksi näyttää yhteyshenkilön sivulla dynaamisessa Related listissä kaikki mahdollisuudet, joiden vaihe on Tarjous tai Neuvottelu. Aiemmin suodattaminen onnistui vain valintalistan mukaan.

Saatavilla:

Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer -versioille

Saatavat hyödyt:

Dynaamisten Related listien tietoja voidaan rajata yhä tarkemmin.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Admin voi muokata tietuesivun dynaamisia Related listeja Lightning App Builderissa.

Direct Cases to Qualified Agents with Omni-Channel Flows

Flow-työkalulla on jatkossa mahdollista luoda Omni-Channel automaatio, jolla sähköpostitse sisään tulevat Caset (Tapaukset) voidaan ohjata suoraan oikeille henkilöille käsiteltäväksi.

Saatavat hyödyt:

Asiakkaan lähettäessä sähköpostia määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen, Email-to-Case toiminnallisuus luo automaattisesti uuden Casen Salesforceen ja tämän jälkeen Flow ohjaa kyseisen Casen tarkoituksenmukaiseen Omni-Channel jonoon tai suoraan käsittelijälle. Jos Flow ei jostain syystä pysty päättelemään mihin jonoon Case tulisi asettaa, se ohjaa kyseisen Casen niin sanottuun ”vara”-jonoon.

Esimerkki-Flow:

Yllä oleva screenshot: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_service_email_to_flow.htm&type=5&release=240

Vaadittavat toimenpiteet:

Vaatii Email-to-Case toiminnallisuuden käyttöönoton, Omni-Channel työkalun konfiguroinnin sekä Omni-Channel Flown luonnin Setupissa.

Saatavilla:

Lightning Experienceen Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited, and Developer-versioissa.

Create Custom Address Fields (Generally Available)

Summer ’22 Releasessa Beta-versiona tullut custom osoitekenttä on nyt saatavilla kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Aiemmin custom osoitekenttää varten on pitänyt luoda useampi erillinen kenttä, muun muassa katuosoitetta ja postinumeroa varten. Tämä onnistuu nyt yhdellä kentällä.

Saatavat hyödyt:

Custom ja standardi osoitekentät toimivat jatkossa samalla periaatteella ja näyttävät käyttäjälle samalta.

Vaadittavat toimenpiteet:

Salesforce adminin pitää aktivoida custom osoitekenttä käyttöön Setupissa: User Interface – Use custom address fields

Saatavilla:

Kaikissa Salesforce-versioissa, joissa on käytössä Salesforce Lightning-käyttöliittymä.

Enhanged Domains (Parannetut toimialueet)

Parannetut toimialueet (engl. Enhanced Domains) ovat uusin versio Oma toimialue -ominaisuudesta. Uusimmat selainvaatimukset estävät kolmannen osapuolien keksien (engl. Third-party cookies) käytön, joita Salesforce on aiemmin käyttänyt toimiakseen. Parannetut toimialueet täyttävät uusimmat selainvaatimukset, jotta Salesforcen käyttäminen olisi jatkossakin saumatonta.

Lisätietoja: Miksi parannetut toimialueet?

Vaikutukset

Parannettujen toimialueiden myötä Salesforce -ympäristön verkko-osoitteet tulevat muuttumaan. Verkko-osoitteiden rakenne tulee yhtenäistymään parannettujen toimialueiden myötä. Parannetut toimialueet voivat vaikuttaa integraatioiden toimintaan, oikeuksiin tarkastella jaettuja tiedostoja, pääsyyn Experience Cloud -sivustoille jne. Tarkat tiedot muutoksista voit katsoa täältä.

Milloin?

Parannetut toimialueet (engl. Enhanced Domains) tulevat käyttöön kaikissa Salesforce ympäristöissä Spring ’23 -Releasessa lähtien. Sandbox -ympäristöissä parannetut toimialueet tulevat käyttöön jo Winter ’23 -Releasesta lähtien.

Vaadittavat toimenpiteet

Parannettujen toimialueiden toimintaa on syytä testata Sandbox -ympäristössä ennen Winter ’23 -Releasea. Testauksessa on hyvä varmistaa kaikkien sellaisten ominaisuuksien toiminta, jotka ovat riippuvaisia Salesforce -ympäristön verkko-osoitteesta. Jos haluat, että Ceili suorittaa testauksen ja parannettujen toimialueiden käyttöönoton puolestasi ole yhteydessä support@ceili.fi

Uudistukset Pardotissa (Marketing Cloud Account Engagement)

Pardot tunnistaa prospektit, joilla ilmenee bottimaista käytöstä

Sisällön laadun varmistamiseksi, Pardot voi pysäyttää aktiviteetti seurannan prospekteilta, joilla ilmenee kohtuuttoman paljon aktiviteetteja. Kun prospektin aktiviteettien seuranta on pysäytetty, listanäkymään ilmestyy kuvake sekä prospektin tiedoissa näkyy error. Aktiviteettien seuranta pysäytetään ainoastaan, jos se vaikuttaa Pardotin toimintakykyyn. Prospektit, joiden seuranta on keskeytetty voivat yhä vastaanottaa markkinointisisältöä.

Saatavilla:

kaikille Pardot versioille

Saatavat hyödyt:

Prospekti, jolle kertyy lyhyen ajan sisällä tuhansia aktiviteetteja voi vaikuttaa Pardotin toimintakykyyn, sekä vastaavassa tapauksessa voidaan olla lähes varmoja että toiminta on botin tuottamaa. Tämän ominaisuuden avulla onnistutaan tunnistamaan kyseiset tapaukset tehokkaasti.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ei vaadi toimenpiteitä.

Käyttöoikeus pelkkään Pardotiin omalla permission setillään

Pardot käyttäjälle, joka ei tarvitse täysiä käyttöoikeuksia Salesforceen, voi nyt nimittää Account Engagement User permission setin. Tämä antaa käyttäjälle oikeudet suurimpaan osaan Pardotin ominaisuuksista, ilman täysiä käyttöoikeuksia Salesforcen kampanjoihin.

Saatavilla:

Pardot versioille, jotka on ostettu tai päivitetty 12.2.2019 jälkeen

Saatavat hyödyt:

Tämä mahdollistaa Pardotin käyttöoikeuksien antamisen käyttäjälle ilman täysiä oikeuksia Salesforceen.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ei vaadi toimenpiteitä.

Pardot Classic App poistuu

Pardotin vanhan version (Classic App) käyttö on ilmoitettu poisvedettäväksi 17.10.2022 alkaen. Vanhaan versioon kirjauduttiin osoitteesta pi.pardot.com, kun taas uusi Lightning-käyttöliittymä avautuu suoraan Salesforcen kautta (login.salesforce.com). Uusi käyttöliittymä on varmasti ollut kaikilla jo hyvän aikaa käytössä, joten Classic-version poisveto ei vaikuta päivittäiseen arkeen.

Pardotin teknisemmät uudistukset

Pardotin teknisempiin uudistuksiin lukeutuu muun muassa niin kutsuttu External Actions, jolla tarkoitetaan Salesforcen ulkopuolisten palveluiden ja kolmannen osapuolen ratkaisujen käyttämistä yhdessä Pardotin kanssa. Esimerkiksi Zoomilla pidettävien webinaarien osallistujien rekisteröiminen ja tekstiviestien lähettäminen Salesforcesta webinaarimuistutusten yhteydessä käy nyt kätevämmin.

Jos uudistuksista herää kysyttävää, autamme mielellämme!

In English:

Here is a traditional Ceili’s summary of the upcoming new features and changes in Salesforce’s Winter ’23 release, which will be published in October. Salesforce releases an update package three times a year, which contain major and minor reforms. On this page, we have collected the most important updates that may have an impact on your organization’s Salesforce operation, in a compact package.

The blog post briefly introduces each feature in its own paragraph, which also lists the concrete benefits customers will receive and the necessary measures, if there are any in the reform. We are happy to help if you need support in implementing new features. You can contact e.g. support@ceili.fi

You can easily find the exact time when Salesforce will install the Winter ’23 Release in your own organization at: status.salesforce.com (Maintenance tab). You can display the information by entering, for example, the instance number of your Salesforce organization in the search field, which you can find in Salesforce in your company’s information.

Content:

  1. Updates for end users
  2. Updates for admins
  3. Updates in Pardot (Marketing Cloud Account Engagement)

Updates for end users

Get Help from the Guidance Center

The Guidance Center was previously known as the Learning Path and it provides users easily accessible links to, for example, Salesforce documentation and/or Trailhead learning environment modules.

(Screenshot: Ceili)

Benefits:

Provides easy access to Salesforce documentation and/or the Trailhead learning environment.

Available:

Available in Lightning Experience Developer, Professional, Enterprise, Performance and Unlimited -versions.

Review a Custom Report Type’s Structure During Report Creation

You can now see the structure of a custom report type when creating a report. You can see the relationships of the objects included in the report type and how they are connected. For example, a contact person may or may not have related cases.

Picture source: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_crt_join_info.htm&type=5&release=240

Available:

Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer -versions

Benefits:

The feature makes it easier to choose the right report type.

Required measures and other considerations:

Create a report and select a custom report type. View the details of the report type.

Filter Custom Report Types by Salesforce Fields (Beta)

You can make report creation more efficient by searching for custom report types based on desired standard or custom fields. You can filter report types using up to 20 fields to ensure that the report type contains the fields you want.

Picture source: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_crt_field_search_beta.htm&type=5&release=240

Available:

Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer -versions

Benefits:

When choosing a report type, you can make sure that the report type contains all the necessary fields whose information is desired for the report.

Required measures and other considerations:

The feature is in Beta version and can be used at your own discretion. The feature can be activated by contacting Salesforce Support.

Be Ready for Multi-Factor Authentication Auto-Enablement

As we have previously announced, Salesforce’s contractual requirement to use multi-factor authentication (MFA) when logging into Salesforce came into effect on February 1, 2022. All users must have MFA enabled when logging in to Salesforce, even if the system does not yet require it when logging in. In the spring of 2023, Salesforce will activate the MFA requirement for systems with less than 100 active users. Mandatory for other systems will be activated in autumn 2023.

Available:

Lightning Experience, Salesforce Classic and all Salesforce mobile applications in all versions

Required measures and other considerations:

Activating MFA for users who do not yet have it enabled.

Updates for admins

Enhance More Object Record Pages With Dynamic Forms

Dynamic forms (page layouts) were previously only available for custom objects, but with this release it is also possible to use them with the following standard objects: Account, Person Account, Contact and Opportunity.

Benefits:

As the use of dynamic forms also expands to the mentioned standard objects, the Salesforce user experience becomes more consistent, as most page layouts work on the same basic principle.

With the help of dynamic forms, it is possible to regulate, for example, the visibility of entire sections (Sections) or, for example, to set the visibility of a certain field to depend on the value of another field (Example: The Invoice Details field is displayed when the checkbox ’Invoice Checked’ has the value TRUE).

Screenshot: Ceili

Required measures and other considerations:

Dynamic forms can be enabled by navigating to the Lightning App Builder from the ”Edit Page” section of the record page.

Available:

Lightning Experienceen Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer versions.

Do More with Dynamic Related List Filters

When filtering dynamic Related lists, you can now use more selection list values. For example, you can display all opportunities whose stage is Offer or Negotiation in a dynamic Related list on the contact person’s page. Previously, filtering was only possible according to the selection list.

Available:

Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer -versions

Benefits:

The information in dynamic Related lists can be narrowed down more precisely.

Required measures and other considerations:

Admin can edit the dynamic Related lists of the record page in Lightning App Builder.

Direct Cases to Qualified Agents with Omni-Channel Flows

With the Flow tool, it will be possible in the future to create Omni-Channel automation, with which Cases that come in via e-mail can be directed directly to the right people for processing.

Benefits:

When the customer sends an e-mail to the specified e-mail address, the Email-to-Case functionality automatically creates a new Case in Salesforce, and then Flow directs that Case to the appropriate Omni-Channel queue or directly to the handler. If, for some reason, Flow cannot determine which queue the Case should be placed in, it directs that Case to the so-called ”backup” queue.

Example Flow:

Picture source: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_service_email_to_flow.htm&type=5&release=240

Required measures and other considerations:

Requires the implementation of the Email-to-Case functionality, the configuration of the Omni-Channel tool and the creation of the Omni-Channel Flow in Setup.

Available:

Lightning Experience Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited and Developer-versions.

Create Custom Address Fields (Generally Available)

The custom address field that came as a Beta version in the Summer ’22 Release is now available in all Salesforce organizations. In the past, several separate fields had to be created for the custom address field, e.g. for the street address and postal code. This can now be done on one field.

Benefits:

Custom and standard address fields will work on the same principle in the future and look the same to the user.

Required measures and other considerations:

The Salesforce admin must activate the custom address field in Setup: User Interface – Use custom address fields

Available:

In all versions of Salesforce that use the Salesforce Lightning interface.

Enhanged Domains

Enhanced Domains are the latest version of the My Domain feature. The latest browser requirements prevent the use of third-party cookies, which Salesforce has previously used to function. Enhanced domains meet the latest browser requirements to keep using Salesforce seamless.

More information: Why enhanged Domains?

Effects

With the improved domains, the web addresses of the Salesforce environment will change. The structure of the web addresses will be unified with the improved domains. Improved domains may affect the operation of integrations, rights to view shared files, access to Experience Cloud sites, etc. Detailed information about the changes can be found here.

When?

Enhanced Domains will be available in all Salesforce environments starting with the Spring ’23 Release. In sandbox environments, the improved domains will be available from the Winter ’23 Release.

Required measures and other considerations:

The operation of the improved domains should be tested in a Sandbox environment before the Winter ’23 Release. In testing, it is good to ensure the operation of all features that depend on the web address of the Salesforce environment. If you want Ceili to carry out testing and implementation of improved domains for you, contact support@ceili.fi

Updates in Pardot (Marketing Cloud Account Engagement)

Pardot identifies prospects exhibiting bot-like behavior
To ensure content quality, Pardot can stop activity from tracking prospects that show an unreasonable amount of activity. When the monitoring of the prospect’s activities has been stopped, an icon appears in the list view and an error is displayed in the prospect’s data. Activity tracking will only be stopped if it affects Pardot’s functionality. Prospects whose tracking has been suspended can still receive marketing content.

Available:

All Pardot versions

Benefits:

A prospect that accumulates thousands of activities within a short period of time can affect Pardot’s ability to function, and in a similar case it can be almost certain that the activity is produced by a bot. With the help of this feature, it is possible to identify the cases in question effectively.

Required measures and other considerations:

No required measures.

Access to Pardot only with its own permission set

Pardot users who do not need full access to Salesforce can now assign an Account Engagement User permission set. This gives the user access to most of Pardot’s features, without full access to Salesforce campaigns.

Available:

Pardot for versions purchased or updated after 2/12/2019

Benefits:

This allows a user to be granted access to Pardot without full access to Salesforce.

Required measures and other considerations:

No required measures.

Pardot Classic App is retiring

The use of the old version of Pardot (Classic App) has been announced to be withdrawn from 17.10.2022. The old version was logged in from pi.pardot.com, while the new Lightning user interface opens directly through Salesforce (login.salesforce.com). The new user interface has certainly been used by everyone for quite some time, so the withdrawal of the Classic version does not affect daily life.

Pardot’s more technical updates

Pardot’s more technical innovations include so-called External Actions, which refers to using services outside of Salesforce and third-party solutions together with Pardot. For example, registering participants for webinars held on Zoom and sending text messages from Salesforce in connection with webinar reminders is now more convenient.

If you have any questions about the updates, we are happy to help!

Tilaa Salesforcen uudet mahdollisuudet suoraan sähköpostiisi. Samalla saat tietoa muiden asiakkaidemme kokemuksista ja ajankohtaisista sisällöistä.

Lue uusimpia sisältöjä

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »