Ceilin Summer’22 Release -tiedote

Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto ”Ceilin Summer’22 Release -tiedote”, joka sisältää koosteen Salesforcen touko-kesäkuussa julkaistavan Summer ’22 releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, jotka pitävät sisällään isompia ja pienempiä uudistuksia. Olemme keränneet tälle sivulle tiiviiseen pakettiin keskeisimmät uudistukset, joilla voi olla vaikutusta organisaationne Salesforcen toimintaan.  

Tiedotteessa esitellään jokainen ominaisuus lyhyesti omassa kappaleessaan, jonka lisäksi listataan asiakkaiden saamat konkreettiset hyödyt sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli sellaisia uudistuksessa on. Olemme mielellämme avuksi, jos tarvitsette tukea uusien ominaisuuksien käyttöönotossa. 

Tarkan ajankohdan, jolloin Salesforce asentaa Summer ‘22 Releasen omaan organisaatioosi löydät helposti osoitteesta: status.salesforce.com (Maintenance-välilehti). Saat tiedon näkyviin syöttämällä hakukenttään esimerkiksi Salesforce-organisaatiosi instanssinumeron, jonka löydät Salesforcesta yrityksesi tiedoista. 

Tähän Release -tiedotteeseen on koottu uudistukset seuraavassa järjestyksessä:  

 1. Sales Cloud -käyttäjät
 2. Service Cloud -käyttäjät & Field Service
 3. Raportoinnin uudistukset käyttäjille ja pääkäyttäjille
 4. Pardotin uudistukset  
 5. Kootusti kaikki uudistukset pääkäyttäjille (Admineille). 

Uudet tuotenimet 

Salesforce suorittaa lisäksi useiden toimintojen uudelleennimeämisiä. Tässä kootusti uusien tuotteiden nimet:  

 1. High Velocity Sales -> Sales Engagement 
 2. myTrailhead -> siirtyy osaksi Sales Enablement -kokonaisuutta 
 3. Messaging/Journeys -> Marketing Cloud Engagement 
 4. Interaction Studio -> Marketing Cloud Personalization 
 5. Datorama -> Marketing Cloud Intelligence 
 6. Salesforce CDP -> Marketing Cloud Customer Data Platform 
 7. Advertising Studio -> Marketing Cloud Advertising 
 8. Pardot -> Marketing Cloud Account Engagement 
 9. Tableau CRM -> CRM Analytics 

Uudistukset loppukäyttäjille

Sales Cloud –käyttäjät 

Jaa yksittäisiä kampanjoita kollegoiden kanssa Lightning-ympäristössä 

Nyt voit jakaa yksittäisen kampanjan (individual campaign) toisten Salesforce-käyttäjien kanssa. Tämä ominaisuus oli aiemmin Salesforce Classicin osa.  

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_campaigns_manual_sharing.htm&type=5&release=238

Saatavat hyödyt:

Kampanjoiden käyttöoikeuksia käsitellään organisaationlaajuisissa asetuksissa. Joskus näiden asetusten vuoksi kampanja ei näy kaikille niille käyttäjille, joiden olisi tarpeen nähdä se. Manuaalisten jakoasetusten avulla organisaationlaajuiset asetukset voidaan ohittaa. 

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Jakaakseen individual campaign tietueen työkaverille, on käyttäjän mentävä kyseisen kampanjan sivulle ja painettava ”sharing” kuvan osoittamalla tavalla.  

Service Cloud –käyttäjät 

Liputukset ja kuiskaukset 

Asiakaspalvelija voi puhelun tai Chatin aikana pyytää apua palvelutiiminsä esihenkilöltä käyttämällä liputustoimintoa Service Cloudin puhelu- tai Chat-komponenteissa. Esihenkilö näkee liputuksen Omni Supervisor -näkymässä. 

Saatavat hyödyt:

Omni Supervisor toimii entistä tärkeämpänä palvelutiimin seurannan ja tukemisen välineenä, kun asiakaspalvelijat voivat välittää avunpyyntönsä siihen, eikä tarvita erillisiä välineitä avunpyyntöjen lähettämiseen. 

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_whisper_flag.htm&type=5&release=238

Työvuorosuunnittelun uudet ominaisuudet 

Salesforce on tuonut jo edellisissä julkaisuissa työvuorosuunnittelun ominaisuuksia Service Cloudiin. Hyvä kehitys jatkuu edelleen.  

Intraday management -mittaristo palvelutiimin tämän päivän tilastoja: esimerkiksi työkuormaa ja asiakaspalvelijoiden läsnäoloa. Tähän päivään keskittyvä näkymä auttaa esihenkilöä tunnistamaan henkilöstövajetta tai yliresursointia ja tarvittaessa ohjaamaan henkilöitä toisiin tehtäviin. 

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.workforce_engagement_intraday_management_dashboard.htm&type=5&release=238

Saatavat hyödyt:

Intraday-työkalu mahdollistaa työvuorojen muutokset ja viestinnän työntekijöille. Työntekijät näkevät välittömästi muutokset ja voivat vastata esihenkilön tekemiin muutosehdotuksiin omasta näkymästään. 

Assetin osoitekenttä 

Nyt Assetilla on käytettävissä samanlainen osoitekenttä, kuin esimerkiksi Tilillä (Account) on ollut aiemmin. 

Saatavat hyödyt:

Ylläpitäjän ei tarvitse tehdä useita kenttiä osoitetietojen tallentamiseksi Assetille. Samoin järjestelmän asetuksissa hallitut maa- ja osavaltioasetukset ovat käytettävissä Assetilla. 

Vaadittavat toimenpiteet:

Ylläpitäjä voi ottaa Osoite-kentän mukaan sivuasetteluun. 

Field Service 

Asiakas voi kuitata huoltoraportin omalta laitteeltaan 

Asiakkaat voivat nyt allekirjoittaa huoltoraportin omalla puhelimellaan.  

Saatavat hyödyt:

Pandemian aikana asiakas voi käyttää turvallisesti omaa laitettaan huoltoraportin allekirjoittamiseen. 

Vaadittavat toimenpiteet:

Ylläpitäjä voi lisätä allekirjoituskomponentin Experience Cloud -sivustolle, johon kenttähuollon henkilö lähettää sovelluksestaan linkin asiakkaalle. 

Field Service ja optimoinnin ja aikataulutuksen uudistukset 

Optimoinnilla ja aikataulutuksella pyritään minimoimaan tehotonta työaikaa ja ajokilometrejä kohteesta toiseen. Salesforce uudistaa optimoinnin arkkitehtuuria ja tuo nyt käyttöön uudistuneen optimointi- ja aikataulutustoiminnon. 

Edistyneen optimoinnin ja aikataulutuksen voi ottaa pilottikäyttöön esimerkiksi vain yhdellä alueella (Territory). 

Saatavat hyödyt:

Uusi arkkitehtuuri tarjoaa tehokkaamman ja paremmin skaalautuvan optimointialustan ja tuottaa paremmat aikataulutukset kenttähuollon tarpeisiin. 

Vaadittavat toimenpiteet:

Ylläpitäjä voi ottaa uuden optimointiarkkitehtuurin käyttöön Field Service -asetuksista. 

Uudistukset raportointiin, loppukäyttäjät ja adminit

Mediaani osaksi raporttien summafunktioita

Raporttien summafunktiot ovat aiemmin sisältäneet summan, keskiarvon, maksimin ja minimin. Summer -22 julkaisussa mukaan tulee nyt mediaani.

Saatavat hyödyt:

Mahdollistaa mediaanin käytön osana raportteja.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Käyttäjän on kuvan mukaisesti valittava halutun kentän summafunktioksi ”median”.

Raporttien luominen valituille objekteille (filtterit)

Aikaisemmin on ollut mahdollista nähdä vain raporttityypin nimi, mutta nyt näytettäviä raportteja voidaan tarkastella myös halutun objektin kautta.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_filter_by_salesforce_objects_beta.htm&type=5&release=238

Saatavat hyödyt:

Raporttityyppejä voi nyt filtteröidä halutun objektin kautta. Esimerkiksi huonosti nimetyt kustomoidut raporttityypit saattavat tuottaa käyttäjälle harmaita hiuksia. Ominaisuuden avulla voit tarkastaa, sisältääkö valitsemasi raporttityyppi varmasti halutut objektit.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ominaisuutta käytetään ”create report” -näkymältä painamalla kuvassa näkyvää ”filter” -painiketta.

Pardot

Automatisoi tehokkaammin ’Completion Action Enchancements’ toiminnon avulla

Pardotissa on nyt mahdollista asettaa spesifejä toimenpiteitä ehdot täyttäneille prospekteille. Muun muassa tietyn lomakkeen täyttäneet prospektit, joiden osoite on kaupungissa A ja prospektit joiden osoite on kaupungissa B voidaan ohjata yrityksen eri käyttäjille.

Saatavat hyödyt:

Muun muassa prospektien jaottelun automatisoimisen avulla on mahdollista vauhdittaa monia prosesseja, sekä se mahdollistaa toiminnan optimoinnin niin prospektin, kuin Salesforcen käyttäjien kannalta.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_filter_by_salesforce_objects_beta.htm&type=5&release=238

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

”Completion action” osiossa luo ehdollinen ryhmä ja aseta luomisen yhteydessä ryhmälle vähintään yksi ehdollinen toimenpide. Toimenpiteet vaikuttavat vain prospekteihin, jotka täyttävät ryhmän ehdollisten toimenpiteiden kriteerit.

Arvioi Sähköpostien Bounce Data vain yhdestä raportista

Uudella ”Email Bounce” raportilla on nyt mahdollista tarkastella kaikkia matkalle jääneiden sähköpostien vastaanottajien osoitteita koottuna yhteen viimeisen vuoden ajalta.

Saatavat hyödyt:

Mahdollisuus tarkastella kaikkia ”bounce back” osoitteita yhdessä paikassa sen sijaan että ne tarvitsisi etsiä yksittäin sähköpostiraporttien kautta. ”Email Bounce” rapotti kerää osoitteet kaikista Pardotin sähköpostimuodoista.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Raportti löytyy menemällä ensin Pardot Reports-kenttään, sitten laajentamalla ”Emails”, ja valitsemalla ”Email Bounce Report”. Voit filtteröidä raporttia haluamillasi kriteereillä.

Uudistukset Admineille

Tulosten rajaaminen tabulaarisissa raporteissa

Salesforce Classicista tuttu ominaisuus on saapunut. Pääkäyttäjä voi nyt rajoittaa raporttityökalussa näytettävien rivitulosten määrää.

Saatavat hyödyt:

Kun rivitulosten rajoitus asetetaan, voidaan raporttia käyttää kätevämmin lähteenä esimerkiksi dashboard-taulukolle tai kuviokomponentille.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Tämän ominaisuuden käyttöönotto ei vaadi toimenpiteitä.

Mittaristojen automaattinen säätäminen liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaan – dynaamiset mittaristot

Aiemmin esimerkiksi tavoitteita kuvaavia mittaristoja on pystynyt luomaan vain staattisia viitearvoja hyödyntäen. Summer -22 julkaisun myötä mittaristoja voidaan luoda siten, että niiden aste peilautuu johonkin dynaamiseen muuttujaan.

 

Saatavat hyödyt:

Esimerkiksi tulosyksiköiden suorittamista voidaan verrata jonkun tietyn kentän muuttuvaan arvoon, tässä kuvassa vertaillaan yrityksen X tulosyksikön vuosittaista sopimusten arvoa koko yrityksen suorittamiseen.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Kuvan mukaisesti mittaristoa luotaessa käyttäjän tulee valita mittariston tyypiksi ”dynamic”.

Osoitekenttä kaikkiin objekteihin (beta)

Account (Tili) -objektista tutut osoitekentät voi nyt lisätä niihin valmisobjekteihin, joista osoitekenttä on puuttunut, sekä mukautettuihin objekteihin. Osoitekenttä on yhdistelmäkenttä, joka pitää sisällään muun muassa katuosoitteen, postinumeron, kaupungin ja maan tiedot. 

Saatavat hyödyt

Ylläpitäjä voi lisätä vain yhden osoitekentän objektiin, mutta käyttöliittymässä käyttäjä pääsee muokkaamaan erikseen eri osoitekomponentteja, kuten katuosoitetta tai postinumeroa.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot

Ylläpitäjä voi ottaa tämän osoitekentän käyttöön aktivoimalla käyttöliittymän määrityksen ”Use custom address fields (Beta)”.

Search Manager

Ylläpitäjä voi Search Managerilla nähdä helposti, että mitkä objektit ja niiden kentät ovat haettavissa Salesforcen yläosan hakutoiminnolla. 

Saatavat hyödyt

Ylläpitäjä voi esimerkiksi kehittää automaation, joka tuo tarvittavia hakutietoja tekstikenttiin, jotta myyntimahdollisuudet löytyvät halutuilla tiedoilla. Esimerkiksi hakusanoilla ”Nostin Q4” voitaisiin näyttää viimeisellä vuosineljänneksellä sulkeutuvat mahdollisuudet, joissa tarjotaan tuotetta ”Nostin”.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot

Ei toimenpiteitä.

Sovelluksen sisäiset ohjeet (In-app guidance)

Salesforceen voi upottaa sivukohtaisia ohjeita, kuten tekstiä, kuvia ja videolinkkejä. Aiemmin ohjeita on voinut tuoda esimerkiksi myyntimahdollisuuden sivulle, mutta nyt ohjeita voi kohdentaa aiempaa tarkemmin, esimerkiksi hakutoimintoon tai sivun yläosan toimintopainikkeisiin.

Saatavat hyödyt:

Uusien toimintojen käyttöönoton yhteydessä on hyvä tukea käyttöönottoa koulutusten ja oppaiden avulla. Nyt esimerkiksi uusin toimintapainikkeisiin voi liittää kohdennetun ohjeen, jolloin kaikki käyttäjät varmasti huomaavat sivun uuden painikkeen ja samalla saavat tiedon sen käyttötarkoituksesta.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Järjestelmän ylläpitäjä voi luoda kohdennettuja kehotteita.

Salesforce Surveys

Surveys-kyselytyökaluun tulee matriisikysymystyyppi.

Saatavat hyödyt:

Matriisikysymystyypin avulla voi helposti tehdä yhden sivun kyselyn, jossa kysytään muutama kysymys esimerkiksi 1-5 -asteikolla.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_salesforce_feedback_management_matrix_questions.htm&type=5&release=238

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Salesforce Surveys on lisämaksullinen tuote. Kyselysivu toteutetaan Experience Cloudissa ja vastaukset tallentuvat Salesforceen.

Käyttöoikeusjoukkojen erääntymisen hallinta

Käyttöoikeusjoukkoja (Permission Sets) voi nyt kohdistaa käyttäjille määräajaksi.

Saatavat hyödyt:

Ylläpitäjä voi luoda käyttöoikeusjoukon ja myöntää korotetut oikeudet valituille käyttäjille esimerkiksi viikon ajaksi, eikä ylläpitäjän tarvitse itse muistaa palauttaa käyttöoikeuksia entiselle tasolle. Esimerkiksi datansiivoustalkoiden ajaksi muutamalle käyttäjälle voisi myöntää oikeudet poistaa vanhentunutta dataa.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ylläpitäjän on ensin käytävä käyttäjien hallinta-asetuksissa kytkemässä käyttöön asetus ”Käyttöoikeusjoukot & Käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistukset vanhentumispäivillä (beta)”.

Dynaamiset liittyvät listat

Liittyvät listat voi nyt määrittää Lightning App Builderissä, eikä sivuasettelua enää tarvitse käyttää liittyvien listojen määrittelyyn. Lisäksi kullekin sivulle voi lisätä yhtä objektia kohden kaksi liittyvää listaa.

Saatavat hyödyt:

Mahdollisuus esittää yhden objektin dataa kahdella listalla voi hyödyntää monella tavalla. Esimerkiksi Tilin sivulle voi lisätä kaksi Mahdollisuuden listaa: toisen, jossa näytetään avoimet mahdollisuudet, ja toisen, jossa näytetään suljetut. Aiemmin kahden listan näyttämiseksi on pitänyt tehdä hakukenttä (lookup) ja tausta-automaatio.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ylläpitäjän pitää ottaa dynaamiset liittyvät listat käyttöön Lightning App Builderissa.

Valintalistojen arvojen hallinta

Uudistuksen myötä voidaan valintalistojen arvoja muuttaa useampi, kuin yksi kerrallaan.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_forcecom_fields_bulk_manage_picklist_values.htm&type=5&release=238

Saatavat hyödyt:

Ominaisuus tuo pääkäyttäjän saataville kolme uutta painiketta, joiden avulla voidaan poistaa, aktivoida tai korvata valitut valintalistojen arvot.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Tämän toiminnallisuuden käyttöönotto ei vaadi toimenpiteitä.

’Person Accounts’ toiminnon päälle laittaminen ilman yhteydenottoa Salesforcen tukeen

Person Accounts toiminnon avulla voidaan yhdistää yhteyshenkilö ja tili yhdeksi tiliksi, jossa yhdistetään yhteyshenkilön ja tilin kenttiä. Mahdollistaa tiedon tallentamisen henkilöstä siten, että henkilön tiedot käyttäytyvät kuten tili tarvittaessa.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_accounts_enable_person_accounts.htm&type=5&release=238

Saatavat hyödyt:

Ennen aktivoidakseen ”person accounts” -toiminnallisuuden, tuli käyttäjän ottaa yhteyttä Salesforcen tukeen. Summer -22 julkaisussa toiminnallisuus tulee olemaan pääkäyttäjän käden ulottuvilla ilman erillistä yhteydenottoa tukipalveluun.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot: 

Ominaisuuden voi ottaa käyttöön etsimällä määrityksistä ”person accounts” ja kulkemalla läpi ohjatun käyttöönottoprosessin. Huomioithan, että kun ”person accounts” on kerran laitettu päälle, ei sitä enää voi ottaa pois päältä.

 • Olemassa täytyy olla vähintään 1 account record type
 • Olemassa olevat käyttäjäprofiilit, joilla on lukuoikeus account ja contact objekteille
 • Organization-wide defaults: Contact is controlled by parent or both account and contact are private

Ennusteet – kumulatiivisten roll-up kenttien otsakkeet

Käyttäjä voi nyt muuttaa ennustetyyppien kategorioiden otsakkeita.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_features_core_forecasting_rename_categories.htm&type=5&release=238

Saatavat hyödyt:

Kun valitaan useampia eri ennustekategorioita näytettäväksi samalla rivillä, voidaan riveille nyt antaa ennustekategorioita kuvaava nimi.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Ei toimenpiteitä.

Briefcase Builder – Uusi ominaisuus Salesforce Mobilen käyttäjille

Salesforce Briefcase Builder on uusi ominaisuus, joka tuo notkeutta Salesforcea käyttäville myyntitiimeille. Sen avulla voidaan luoda liikkuville työntekijöille salkku, joka on saatavilla myös offline-tilassa.

Saatavat hyödyt:

Suomessakin on vielä runsaasti sellaisia katvealueita, jossa internet-yhteydet eivät toimi halutulla tavalla. Toisinaan työntekijä joutuu työskentelemään maan alla tai paikassa jossa verkkoyhteys on todella huono. Pilvipohjaista sovellusta on vaikeaa käyttää ilman internet-yhteyttä, mutta joskus Salesforcessa saattaa olla sellaista tietoa, jota työntekijä tarvitsee paikasta ja ajasta riippumatta. Työntekijän salkkuun lisätyt tietueet näkyvät offline-tilassa, jolloin internet-yhteyttä ei tarvita niiden tarkasteluun lainkaan. Tietoja voi päivittää offline-tilassa ja ne tulevat näkyviin muille, kun internet-yhteys on saatavilla.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Briefcase Builder on yhteensopiva Lightning Experience desktop -ympäristön kanssa, sekä tukee Salesforce Field Service mobiilisovellusta iOS:lle ja Androidille. Vaatii vähintään Salesforce Field Service applikaation version 230.0.0. Salkunrakentajaan pääsee käsiksi menemällä määrityksiin ja etsimällä sieltä ”Briefcase Builder”.

Salkku voidaan rakentaa ohjatun prosessin avulla:

 1. Luo salkku
 2. Valitse offline-tilassa näytettävät tietueet
 3. Lisää käyttäjät, jotka näkevät salkun sisällön
 4. Valitse applikaatiot, jotka liittyvät salkkuun
 5. Aktivoi salkku

Experience Cloud: Tietueiden luominen rykelmissä

Ominaisuus tuo mahdollisuuden luoda viisinkertainen määrä tietueita hidastamatta palvelun toimintaa. Tämä uudistus vaikuttaa Aura-sivustoihin, jotka on tehty käyttäen Salesforce Experience Cloudia. 

Saatavat hyödyt:

Jos sivustolla on suuria kävijäpiikkejä, säästetään käyttäjät tahdittomalta hidastumiselta tämän ominaisuuden aktivoimisen avulla.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Valitse ”Create records in batches” valintaruutu “Create Record Form” komponenttiasetuksissa. Tämä aktivoi ominaisuuden, joka luo liidi, tapaus ja custom object tietueita asynkronisesti rykelmissä.

Tilaa Salesforcen uudet mahdollisuudet suoraan sähköpostiisi. Samalla saat tietoa muiden asiakkaidemme kokemuksista ja ajankohtaisista sisällöistä.

Lue uusimpia sisältöjämme

Release Notes

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »
Blogi

Taloushallinto mukaan asiakkuudenhallintajärjestelmään

Perinteisesti asiakkuudenhallintajärjestelmät on mielletty markkinoinnin ja myynnin työkaluiksi ja käyttöönotossa keskitytäänkin ensisijaisesti markkinoinnin ja myynnin prosesseihin. Tavoitteena on saada työkalu asiakashankintaan, myyntiaktiviteetteihin ja kauppojen voittamiseen.

Lue lisää »