Ceilin Spring ’22 Release -tiedote

Tässä on Ceilin koostama yhteenveto ”Ceilin Spring ’22 Release -tiedote”, joka sisältää koosteen Salesforcen helmikuussa julkaistavan Spring’22 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, jotka pitävät sisällään isompia ja pienempiä uudistuksia. Olemme keränneet tälle sivulle tiiviiseen pakettiin keskeisimmät uudistukset, joilla voi olla vaikutusta organisaationne Salesforcen toimintaan.

Tiedotteessa esitellään jokainen ominaisuus lyhyesti omassa kappaleessaan, jonka lisäksi listataan asiakkaiden saamat konkreettiset hyödyt sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli sellaisia uudistuksessa on. Olemme mielellämme avuksi, jos tarvitsette tukea uusien ominaisuuksien käyttöönotossa.

Tarkan ajankohdan, jolloin Salesforce asentaa Spring‘22 Releasen omaan organisaatioosi löydät helposti osoitteesta: status.salesforce.com (Maintenance-välilehti). Saat tiedon näkyviin syöttämällä hakukenttään esimerkiksi Salesforce-organisaatiosi instanssinumeron, jonka löydät Salesforcesta yrityksesi tiedoista.

Uudistukset loppukäyttäjille

Get the Salesforce Information You Need During Microsoft Teams Meetings

Salesforce julkaisi kesäkuussa 2021 yleisesti saatavilla (GA) olevan Teams-integraation ja myös tässä releasessa tulee siihen uusi ominaisuus. Salesforce-tietueen kiinnittäminen Teams-kokoukseen luo Teams-kokoukseen mukautetun välilehden, joka näyttää tietueen sisällön ja kokoustiivistelmän.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_teams_integration_meetings_video.htm&type=5&release=236

Teams-videopuhelu sisältää sivupaneelin, joka näyttää Salesforce-tietueen tiedot, kun tietue on kiinnitetty Teams-kokouksen välilehdeksi.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_teams_integration_meetings_video.htm&type=5&release=236

Huom. Tämä ominaisuus on saatavilla vain Teamsin työpöytä-versiolle.

Saatavat hyödyt:

Kun Salesforce-tietue lisätään Microsoft® Teams -välilehteen, näet tietueesta samat tiedot kuin Salesforcessa. Voit muokata tietueen lisätietoja, tarkastella sille tehtyjä toimintoja ja lähettää tietuetta koskevan viestin Chatteriin.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Integraatio vaatii ’Salesforce for Teams’-applikaation asentamisen. Applikaatio on saatavilla osoitteessa: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002221?tab=Overview . Integraatio on saatavilla Enterprise, Performance, Unlimited, ja Developer versioissa joissa on käytössä Sales tai Service Cloud.

Easily Find the Right Report Type for New Reports (Beta)

Parannellun raporttityypinvalitsijan avulla käyttäjä voi nopeasti valita viimeksi käytettyjä raporttityyppejä ja nähdä niihin sisällytetyt kentät ja objektit. Valitsijassa on myös näkyvillä tieto siitä, onko raporttityyppi ’Standard’ vai ’Custom’.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_report_type_selector.htm&type=5&release=236 

(1) Omat raportit, (2) muiden luomat raportit, (3) objektit, joita raporttityyppi käyttää, (4) raporttityypin kentät

Käyttäjät, joilla on ”Manage Custom Report Types”-lupa, voivat piilottaa tarpeettomia raporttityyppejä. Piilotetut raporttityypit ovat saatavilla ”Hidden Report Types”-otsikon alla, josta niitä voidaan palauttaa takaisin käyttöön.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_report_type_selector.htm&type=5&release=236

(Saatavilla: Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer -versioille)

Saatavat hyödyt:

Helpottaa samantyyppisten raporttien uudelleen luomista ja raporttityyppien hallintaa.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Toiminnallisuuden voi laittaa päälle Setupissa: Reports and Dashboards Settings -> Enable Recommended Report Type (Lightning Experience only).

Multiple Fields Inline on the Report Run Page (Beta)

Käyttäjä voi nyt muokata ja päivittää tietoja usealta raportin riviltä tai kolumnilta samaan aikaan ja tallentaa muutokset kerralla. Muokattavia kenttiä ovat kaikki kentät, joissa näkyy kynän kuva, kun hiiri viedään sen päälle.

Lukon kuva kentässä kertoo, että kenttä ei ole muokattavissa.

Muutetun kentän tausta muuttaa väriä, kun kenttään on asetettu uusi arvo. Jos muokattuun kenttään liittyy toinen kenttä, liittyvä kenttä näkyy ”Pending”-tilassa, kunnes muutokset tallennetaan ja kenttä saa arvon automaattisesti.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_multi_inline_editing.htm&type=5&release=236

(Saatavilla: Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer -versioille)

Saatavat hyödyt:

Mahdollistaa useamman tietueen ja kentän suoramuokkaamisen samanaikaisesti.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Toiminnallisuuden voi laittaa päälle Setupissa: Reports and Dashboards Settings -> Enable Inline Editing in Reports (Lightning Experience only).

Automatically Tune Your Dashboards to Your Business Goals with Dynamic Gauge Charts (GA)

Dynaamisen mittarikaavion avulla voidaan nyt verrata raportin arvoa numerokenttään, jolloin mittarin tavoitteet muuttuvat kentän arvon mukaan. Dashboardin mittarikaavion lisäämisen yhteydessä voidaan valita Standard- tai Dynamic-tila. Standard-tilassa määritellään mittarille kiinteät arvot ja Dynamic-tilassa käyttäjä valitsee kaavion mittasuhteen sekä tavoitteet.

(Saatavilla: Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer -versioille).

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_reports_multi_inline_editing.htm&type=5&release=236

Saatavat hyödyt:

Mahdollistaa tietojen dynaamisen vertaamisen.

Vaadittavat toimenpiteet:

Toiminnallisuuden voi laittaa päälle Setupissa: Reports and Dashboards Settings -> Enable Dashboard Dynamic Gauge Charts (Lightning Experience Only).

Uudistukset admineille

Control the Default Records Your Users See with Scoping Rules (Generally Available)

Valitsemiesi ehtojen perusteella voit määrittää tietueiden laajuuden, jotka käyttäjät näkevät. Käytä laajuussääntöä auttaaksesi käyttäjiä näkemään vain heille merkitykselliset tietueet. Laajuussääntö ei rajoita käyttäjillä jo olevia tietueiden käyttöoikeuksia. He voivat silti päästä käsiksi kaikkiin tietueisiin, joihin heillä on pääsy organisaatiosi jakamisasetusten mukaisesti.

Laajuussäännöt ovat nyt saatavilla custom-objekteille ja seuraaville standardi-objekteille: Account, Case, Contact, Event, Lead, Opportunity, Task.

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Muutos koskee Performance ja Unlimited-versioita. 

Experience a More Efficient Collaborative Forecasts Setup

Ennusteasetuksissa on nyt kokonaan uudenlainen ulkoasu ja omaisuuden käyttöönotto on entistäkin helpompaa. Esimerkiksi ennustetyyppejä on nyt mahdollista luoda suoraan käyttöliittymässä. Yleisesti käytetyt asetukset, kuten ylläpitäjän ja omistajan säädöt, valitaan oletusarvoisesti. Kesällä ’21 käyttöön otettu ohjattu asetuskulku auttaa sinua luomaan ennustetyyppejä vaihe vaiheelta.

Käynnistä ohjattu asetuskulku valitsemalla ’Create a Forecast Type’. Alla on esitelty esimerkinomaisesti muutamia asetuskulkuun liittyviä vaiheita.

Ohjattu asetuskulku sisältää useita vaiheita ja edistymisen näet sivun alareunasta.

Valitse ennustetyypin objekti.

Valitse mitattava kohde.

Lähde: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_features_core_forecasts_settings.htm&type=5&release=236

Vaadittavat toimenpiteet ja muut huomiot:

Muutos koskee Professional, Performance ja Developer-versioita sekä Enterprise ja Unlimited-versioita, joissa on käytössä Sales Cloud.

Pardot

Use Lightning Emails in Automation Rules and Completion Actions

Uudella rakennustyökalulla luodut sähköpostipohjat ovat hiljalleen laajentuneet Pardotin eri toiminnallisuuksiin, ja tässä releasessa niiden käyttö laajenee nyt loppuihinkin toiminnallisuuksiin. Jatkossa ’Activate for Automation’ -painike tuo sähköpostipohjan käytettäväksi Engagement Studiossa, automation ruleissa ja completion actioneissa. Päivityksen myötä tarve vanhan editorin käyttämiselle vähenee siis entisestään. 

Pardot Lightning Landing Pages – Updates

Edellisen releasen merkittävä uudistus, Lightning Landing Page Editor, saa tämän releasen myötä päivitettyjä ominaisuuksia. Uudessa builderissa voi nyt myös mm. (1) muokata lomakkeen tyylejä, (2) käyttää valmiita sivupohjia ja (3) lisätä scriptejä esimerkiksi Google Analytics -seurantaa varten. Jos Pardot Landing Pagejen käyttö on siis jäänyt vähäiseksi vanhassa työkalussa, kannattaa ottaa uusi Landing Page Editor kokeiluun!

Tilaa Salesforcen uudet mahdollisuudet suoraan sähköpostiisi. Samalla saat tietoa muiden asiakkaidemme kokemuksista ja ajankohtaisista sisällöistä.

Lue uusimpia sisältöjämme

Release Notes

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »
Taloushallinto mukaan asiakkuudenhallintajärjestelmään
Blogi

Taloushallinto mukaan asiakkuudenhallintajärjestelmään

Perinteisesti asiakkuudenhallintajärjestelmät on mielletty markkinoinnin ja myynnin työkaluiksi ja käyttöönotossa keskitytäänkin ensisijaisesti markkinoinnin ja myynnin prosesseihin. Tavoitteena on saada työkalu asiakashankintaan, myyntiaktiviteetteihin ja kauppojen voittamiseen.

Lue lisää »