Pelastamme Itämerta yhdessä John Nurmisen Säätiön kanssa

John Nurmisen Säätiön tehtävänä on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Käytännössä tämä tarkoittaa konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä meren tarinoiden välittämistä eteenpäin jälkipolville. John Nurmisen Säätiön toimintaa ohjaavat mitattavuus ja vaikuttavuus. John Nurmisen Säätiö on käynnistänyt 40 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 25 on valmiina. Hankkeissa vähennetään meren ravinnekuormitusta ja ympäristöriskejä. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä sen kautta opitaan ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella.

Voittoa tavoittelemattomana organisaationa John Nurmisen Säätiö on saanut käyttönsä ilmaiset lisenssit Salesforcen non-profit -ohjelman kautta. Salesforcen perusfilosofiaan kuuluu yhteiskuntavastuu ja he tukevat hyväntekeväisyysorganisaatioiden toimintaa ja tarjoamalla ilmaisia lisenssejä näiden käyttöön. Tämä on mahdollistanut John Nurmisen Säätiölle maailman parhaan asiakkuudenhallinnan järjestelmän käyttöönoton.

Ceili kehittämistyön kumppanina

John Nurmisen Säätiö valitsi Ceilin kumppanikseen Salesforce-alustansa kehittämiseen. Säätiö käyttää Salesforcea erityisesti asiakas- ja lahjoitustietojen hallintaan. Järjestelmän kehitystyön keskiössä on ollut säätiön toimintatapojen mukaisen toimintaympäristön luominen. Lisäksi järjestelmässä on pyritty lisäämään automaation määrää siten, että manuaalisen työn määrää on saatu merkittävästi vähennettyä. Konkreettisesti tämä on tehty integroimalla Salesforce lukuisiin säätiön eri kampanjasivustoihin. Integrointi sekä tehostaa varainhankintaa vähentämällä käsityötä että parantaa jouhevaa toimintaa lahjoitusten ja asiakastietojen hallinnassa.

”Yhteistyö Ceilin kanssa käynnistyi viime kesänä ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhön” kertoo John Nurmisen Säätiön varainhankintajohtaja Erkki Salo. ”Arvokasta yhteistyössämme on ollut Ceilin tapa tehdä töitä asiakaslähtöisesti. Ceilin asiantuntijat ymmärtävät hyvin myös asiantuntijoita, joilla ei ole IT-alan taustaa. He kuuntelevat, ehdottavat käytännön toimintatapoja ja ovat työssään ratkaisukeskeisiä.”

Yhteistyö käyntiin datan laadun parantamisella

Yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa käynnistyi samalla tavalla kuin kaikissa asiakasprojekteissa eli datan laadun parantamisella. Hyvälaatuinen data tarjoaa vahvan pohjan asiakastietojen hallintaan. Lisäksi automaation kehittäminen on mahdollista vasta kun asiakastieto on hyvässä kunnossa. Kehitystyössä on datan laadun parantamisen jälkeen keskitytty integraatioihin ja automatisaation kehittämiseen. Osana työtä on myös käyttäjien kouluttaminen ja pääkäyttäjän työn tukeminen.

”Ceilin osaajille on ollut ilo päästä tekemään töitä yhdessä John Nurmisen Säätiön kanssa. Heidän työnsä Itämeren pelastajana on erittäin merkittävää ja se antaa yhteistyölle syvyyttä ja vahvan merkityksen” iloitsee Ceilin toimitusjohtaja Sami Kettunen. ”Hienoa on myös nähdä, että Salesforce on jo nyt säätiön varainhankinnassa korvaamattoman tärkeä työkalu ja sen toiminnallisuuksia voidaan laajentaa tulevina vuosina vielä merkittävästi.”

Kuukausilahjoittaminen osaksi varainhankintaa

Erkki Salo katsoo luottavaisena tulevaan: ”Meillä on vain yksi meri ja sen pelastamisella on kiire. Vahvistunut varainhankinnanjärjestelmämme auttaa meitä palvelemaan lahjoittajiemme ja yhteistyökumppaneita aiempaa joustavammin sekä toteuttamaan tehokkaasti ja monipuolisia varainhankintakampanjoitamme. Kuukausilahjoittaminen tarjoaa kaikille helpon ja merkityksellisen tavan osallistua Itämeren ja sen perinnön pelastamiseen (https://johnnurmisensaatio.fi/lahjoita/#kuukausilahjoitus) ”

Yhteistyö John Nurmisen Säätiön ja Ceilin välillä jatkuu edelleen. Katseet on käännetty tulevaan ja erityinen paino on nyt säätiön henkilöstön kouluttamisessa sekä varainhankintakampanjoiden tukemisessa. Lisäksi yhteistyössä arvioidaan jatkuvasti mitkä Salesforce-alustan ominaisuuksista voisi jatkossa tuoda vahvaa lisähyötyä John Nurmisen säätiön toimintaan.

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia