Kaleva Media kehittää Salesforce-ratkaisuaan eteenpäin yhdessä Ceilin kanssa

Kaleva Media on monimediayhtiö, joka tarjoaa paikallisesti kiinnostavia sisältöjä sekä palvelumalleja ja –alustoja. Medialiiketoiminta panostaa laadukkaaseen journalismiin, sisältötuotteisiin sekä mainonnan kokonaisratkaisuihin erilaisissa digitaalisissa kanavissa ja painetussa mediassa. Kaleva Mediaan kuuluu 13 uutismediaa, muun muassa Kaleva ja Lapin Kansa sekä paikallinen Radio Kaleva. Uutismedioiden lisäksi myös vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplace, markkinointitoimisto Kolmas Polvi Oy, sekä aikakauslehtiä kustantava Kolmiokirja Oy ovat osa Kaleva Mediaa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli reilu 64 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 ihmistä. Nyt Kaleva Media kehittää Salesforce-ratkaisuaan eteenpäin yhdessä Ceilin kanssa.

Kaleva Media käynnisti Salesforcen® käyttöönoton vuonna 2020. Hyvin monipuolinen ja räätälöitävissä oleva alusta tarjosi paljon mahdollisuuksia, joten kesällä 2021 sitä päätettiin kehittää yhä pidemmälle. Jatkokehitystarpeen myötä Kaleva Media kävi läpi potentiaaliset Salesforce-kumppanit. Tukena eri kumppaneiden arvioinnissa toimi Salesforce Suomen liiketoimintayksikkö. Evaluoinnin pohjalta Kaleva Media päätti valita Salesforcen jatkokehityksen kumppanikseen Ceilin ja yhteistyö käynnistettiin syksyllä 2021.

Kaleva Media kehittää Salesforce-ratkaisuaan – Räätälöityjä ratkaisuja monimediayhtiön tarpeisiin

Ensimmäisessä vaiheessa Ceili tutustui jo rakennettuun Salesforce-ympäristöön sekä sen kehitystarpeisiin. Tämän jälkeen käynnistettiin tiekartan (Roadmapin) suunnittelu sekä konkreettinen toteutustyö. 

Kaleva Median Systems Development Manager Erika Warpenius teki perusteellista työtä uuden kumppanin valinnassa:

”Kävimme läpi eri toimittajia ja useamman suosituksen perusteella päätimme tutustua Ceiliin tarkemmin. Kävimme Ceilin kanssa läpi heidän referenssejään ja soitimmekin näistä useammalle. Lisäksi haastattelimme meille tarjotun tiimin avainhenkilöt. Päätimme näiden perusteella valita uudeksi kumppaniksemme Ceilin. Erityisesti heidän asiakkaidensa kanssa käydyt keskustelut kertoivat hyvästä laadusta ja aidosta palveluhalusta.”

Ceilin projektipäällikkö Sanna Kallio pitää Kaleva Median projektia mielenkiintoisena ja mukavan haastavana kokonaisuutena:

”Kaleva Median kaltaisella monimediayhtiöllä on paljon vaativia tarpeita, joiden kanssa on ollut todella mielenkiintoista tehdä työtä. Yhteistyömme kattaa paljon kustomoitua toteutustyötä, integraatioita sekä mediayhtiöille räätälöidyn mainosmyynnin ja -toteutuksen alustaratkaisun ja ADvendion kehitystyötä. Salesforce taipuu siis mainiosti monimediayhtiön tarpeisiin, kun räätälöityjä ratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti yhdessä.” 

Käytännössä Kalevia Median Salesforce sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

 1. ADvendio
  1. Jolla hallitaan myyntiä eli se sisältää palveluratkaisut, joissa on tiedot myydyistä kokonaisuuksista ja niiden kanavista (esim. mihin lehteen ja minkälainen ilmoitus)
  2. Lisäksi inventaarion hallinta ja laskutustoiminnot tapahtuvat ADvendion moduuleilla
 2. Marketing Cloud Account Engagement® (ent. Pardot)
  1. Jonka avulla Kaleva Media on pystynyt automatisoimaan ja kohdentamaan markkinointiaan tehokkaammaksi
  2. Kohdennettu ja automatisoitu markkinointi tuottaa enemmän liidejä sekä helpottaa tapahtumamarkkinointia ja asiakasviestintää
 3. Service Cloud®
  1. Jossa on panostettu erityisesti asiakaspalvelun toiminnallisuuksien automatisointiin ja pyöritetään monimediayhtiön monipuolista asiakaspalvelukokonaisuutta
 4. Integraatio Ropoon
  1. Joka mahdollistaa laskujen lähetyksen loppuasiakkaalle suoraan Salesforcesta
  2. Näin koko Kaleva Median asiakasputki on mahdollista nähdä samalta alustalta aina markkinoinnista laskutukseen asti

Tehtävää kehitystyötä toteuttaa Ceilin monialainen asiantuntijatiimi, jossa on jäseninä konsultteja, kehittäjiä sekä arkkitehtejä. Työtä ohjataan viikoittaisilla tiimipalavereilla sekä kerran kuukaudessa pidettävillä ohjausryhmän kokouksilla. Lisäksi kerran kvartaalissa pidetään laajennettu ohjausryhmän kokous, jossa Kaleva Median eri liiketoimintayksiköt ovat edustettuina. 

Erika Warpenius on ilahtunut yhteistyön mutkattomuudesta ja suunnitelmien onnistumisesta:

”Ceilin asiantuntijat ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen. He aidosti haluavat paneutua meidän kehitystarpeisiimme ja ovat yhdessä kanssamme laatineet hyvän Roadmapin kehitystyölle. Lisäksi yhteydenpito on suoraviivaista ja proaktiivista. Myös tärkein tavoitteemme eli kehitystyön nopeus ja toteutustyön laatu ovat yhteistyössämme toteutuneet toivotulla tavalla.”

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.