Salesforcen muutoksien tekemiseen tehokkuutta DevOps Centerillä

Salesforce on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa paljon, mutta kaikkia sen teknisempiä työkaluja ei välttämättä tule käytettyä jokapäiväisessä arjessa. Niiden olemassaolo on silti hyvä tiedostaa, jotta niiden mahdollisuudet osataan ottaa huomioon ratkaisuja suunniteltaessa. Tässä blogissa käymme läpi DevOps Centeriä ja sen mahdollistamia ominaisuuksia.

Mikä on DevOps Center?

DevOps Center on Salesforcen työkalu, joka tuo Salesforcen julkaisun hallintaan helpotusta. Se seuraa automaattisesti uusia muutoksia, jonka ansiosta siirrettävät muutokset on mahdollista valita helposti Sandboxiin* tehtyjen muutosten listalta.

*Sandbox on Salesforcen ”testausalusta”, jossa isommat muutokset rakennetaan ja testataan ennen tuotantoonvientiä. Näin ei vaaranneta oikeaa dataa testausvaiheessa.

DevOps Centerin taustalla toimii GitHub, johon kaikki muutokset tallennetaan. GitHub on versionhallinnan alusta, joka mahdollistaa yhteistyön kehittäjien välillä. DevOps Center -käyttäjä tarvitsee tunnukset GitHubiin, mutta DevOps Center hoitaa tietojen tallentamisen ja käsittelyn GitHubissa. DevOps Centerin avulla Salesforce-käyttäjät voivat parantaa ohjelmistokehityksen tehokkuutta ja laadunhallintaa sekä tuoda DevOps-käytäntöjä Salesforce-projekteihinsa.

DevOps Center auttaa varmistamaan, että muutosten hallinta on mahdollisimman tehokasta kokonaisvaltaisesti ohjelmistokehityksen koko elinkaaren ajan niin, että se ei häiritse järjestelmän käyttämistä. Se mahdollistaa koodin hallinnan, automatisoidun testauksen, pakettien luomisen ja julkaisun Salesforce-alustalle. DevOps Center voi toimia yhdessä muiden Salesforcen kehittäjätyökalujen, kuten Salesforce CLI:n tai Github:in kanssa, jonka kautta kehittäjä voi lisätä muutoksia suoraan versionhallintaan.

Kenelle ja mihin käyttöön DevOps Center sopii?

DevOps Centerin käyttö voi sopia organisaatiollenne, jos haluatte nopeuttaa ja tehostaa ohjelmistokehitystä ja toimitusprosesseja. Työkalu sopii niin pienille kuin suurillekin organisaatioille.

DevOps Centeriä voi käyttää Salesforce-sovellusten kehittämiseen, toimittamiseen ja testaamiseen. Se tuo auttavia työkaluja moneen osa-alueeseen, kuten koodin hallintaan, integrointiin, automatisoituun testaukseen sekä apua julkaisuprosessin hallintaan.

Nykyisin Salesforce Admineille tutumpi menetelmä on käyttää Change Settejä muutosten viemiseen Sandboxista tuotantoon. Change Setit poikkeavat DevOps Centeristä siten, että Change Seteillä vietäessä käyttäjän pitää tietää, mitkä komponentit pitää viedä. DevOps Center puolestaan tunnistaa muutokset automaattisesti ja niiden valinta on nopeampaa. Lisäksi Change Seteillä ei pysty viemään kaikkia muutoksia, mitä DevOps Centerillä pystyy. Esimerkiksi Standardi valintakenttiin tehtyjen muutosten vienti ei onnistu Change Seteillä.

Mitä hyötyä DevOps Centeristä voi olla toimintaanne?

DevOps Centerin avulla organisaatiot voivat nopeuttaa ohjelmistokehitystä ja toimitusprosesseja, parantaa tuotteiden laadunhallintaa ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Se voi myös auttaa organisaatioita toteuttamaan DevOps-käytäntöjä tehokkaammin ja mukautumaan näin ketterämmin muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

DevOps Pipeline Example:

DevOps Centerin hyödyt pähkinänkuoressa:

  1. Tehokkuus ja nopeus: DevOps Center mahdollistaa automatisaation hyödyntämisen ohjelmistokehityksessä, testauksessa ja julkaisussa. Näin manuaalisille toimille on vähemmän tarvetta, ja tuotteiden kehitysprosessi sekä julkaisu hoituu nopeammin. Lyhyistä kehityssykleistä on hyötyä organisaatiolle, jolla on tarve sopeutua nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.
  1. Laadunhallinta: DevOps Center tarjoaa automatisoituja testausprosesseja, joiden avulla ohjelmiston laatu on helpompi varmistaa ja virheiden riski pienenee.
  1. Joustavuus ja mukautuvuus: DevOps Center tukee monipuolisia kehitystyön prosesseja ja integraatioita. Se mahdollistaa joustavan mukautumisen organisaation tarpeisiin ja vaatimuksiin.
  1. Riskienhallinta: Automatisoidut toimitusprosessit ja kattava näkyvyys kehitysympäristöön auttavat organisaatioita hallitsemaan riskejä sekä noudattamaan tarkasti käytäntöjä ja vaatimuksia. Inhimillisiä virheitä tapahtuu manuaalisessa työssä helposti, mutta DevOps Center pienentää huomattavasti näiden riskiä.
  1. Käyttöönottojen hallinta: DevOps Centerin avulla organisaatiot voivat hallita käyttöönottoja, versioita ja päivityksiä hallitusti. Tämä auttaa vähentämään käyttöönottojen häiriöitä ja näin ollen pitää liiketoiminnan sujuvana.
  1. Raportointi ja analytiikka: DevOps Center tarjoaa analytiikka- ja raportointityökaluja, joiden avulla organisaatiot voivat seurata ja arvioida kehitysprosessien suorituskykyä ja tunnistaa mahdollisia parannuskohteita.

Tutustu lisää Salesforcen työkaluihin muista blogeistamme, jotka löydät alta!

Kirjoittajat:

Uusia ceililäisiä ja organisaatiomuutos

Iida Niskanen
Salesforce Consultant

Jasmin Jatkola
Senior Salesforce Consultant

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Tutustu lisää Salesforcen työkaluihin