Salesforce ja tekoäly – mitä tulee tapahtumaan?

Tekoäly (AI) on puhututtanut lähivuosina paljon ja nostanut päätään myös kuluttajille läheisemmin muun muassa Chat GPT:n kautta. Mutta miten tekoäly on jo vaikuttanut ja tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan Salesforceen? Mitä etuja Salesforcen käyttäjät voivat konkreettisesti saada? Salesforce ja tekoäly kulkevat nyt ja tulevaisuudessa tiiviisti käsikädessä, mutta lue konkreettiset hyödyt tästä blogista!

Psst! Salesforcen Dreamforcessa 12.-14.9.2023 San Franciscossa tekoäly-teemasta keskustelee mielellään lisää Ceilin Project Manager ja Salesforce Consultant Sanna Kallio!

Project Manager Sanna Kallio

Tekoäly liiketoiminnan tukena

Tekoälyksi määritellään ”ihmisen kaltaisesti” ajattelevat koneet ja robotit. Tekoälyn osuus liiketoiminnan tukitoimintona kasvaa entisestään sen tullessa helposti saataville ja helpommin ymmärrettäväksi esimerkiksi Chat GPT:n kautta. PwC:n 2022 AI Business Surveyn mukaan noin 36 % johtajista on sisäistänyt tekoälyn täysin osaksi liiketoimintaprosessejaan ja noin 35 % käyttää sitä joissakin prosesseissa ja käyttötarpeissa. Tekoälyn käytön on tutkittu parantavan tuottavuutta joissakin tilanteissa jopa yli 100 %. Merkittävin hyöty on saatu Github Copilotin käytöstä osana ohjelmointia. Tekoälyn käyttö voi pienentää asiantuntijoiden osaamiseroja, mutta tärkein hyöty tekoälyn käytöstä saadaan sen vapauttavan työajan kautta eli työntekijä voi keskittyä merkityksellisimpiin tehtäviin tekoälyn hoitaessa rutiinitehtävät.

Tekoäly tuottavuuden ja tehokkuuden generaattorina

Tekoälyn ansiosta monet rutiininomaiset tehtävät voidaan automatisoida. Lisäksi Chat GPT on osoittanut, miten helppoa on generoida sisältöä toiveiden pohjalta: kysymyksiin vastaaminen, parhaat toimintatavat, nopea ja helppo datan jaottelu, prototyyppien ja ideoiden generointi.

Tekoälyä voidaan käyttää erilaisissa teknologiavariaatioissa yrityksen tehokkuuden ja voiton lisäämiseksi:

 1. Tekoäly datan seurannassa ja päätöksenteon avustamisessa, kuten tiettyjen asiakkaiden priorisoinnissa
 2. Chatbotit manuaalisten tehtävien suorittamisessa, kuten tavanomaisten ja usein esitettyjen kysymysten vastaamisessa
 3. Ohjelmistojen, kuten Github Copilotin käyttö kehittäjien apuna tehokkaan ja oikeanlaisen koodin luomisessa
 4. Tekstin luontiin tarkoitetun tekoälyn, kuten Chat GPT käyttö asiakasvuorovaikutustilanteissa, markkinoinnissa ja myynnissä
 5. Video- tai kuvageneratiivisen tekoälyn käyttö markkinoinnissa, personoinnissa ja räätälöinnissä
 6. Generatiivien tekoälyn käyttö nopeassa prototyyppien ja innovaatioiden luonnissa, missä ihmismieli saavuttaa rajansa
 7. Generatiivisen tekoälyn käyttö massadatan analysoinnissa

Tekoälyn tuoma arvo riippuu tehtävästä, valitusta tekoälystä ja työntekijän ominaisuuksista. On olemassa runsaasti erilaisia ratkaisuja, jotka auttavat työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään, ja ne voivat vaihdella järjestelmäkohtaisista ratkaisuista, kuten Einsteinista, muihin työkaluihin, kuten tekoälyavusteisiin suunnittelijoihin ja chatbotteihin:

 1. Grammarly: tekoälypohjainen kirjoitusapuri
 2. Chat GPT: tekoälypohjainen yleinen koneoppimiseen perustuva chatbot
 3. Motion: tekoälypohjainen työaikojen suunnittelutyökalu
 4. Notion: tekoälypohjainen edistynyt ideointityökalu
 5. Sanebox: tekoälypohjainen sähköpostien järjestelytyökalu
 6. SocialBee: tekoälypohjainen sosiaalisen median hallintatyökalu

Tällaisia työkaluja on monenlaisia, mikä tekee ”tilanteen tai ongelman kuvaamisesta, jossa toivomme tekoälyn tarjoavan apua”, erittäin tärkeän vaiheen tekoälyn integroinnissa.

Tekoälyn integraatio

Integraation parhaat käytännöt ovat ratkaisevia. Tähän kuuluu liiketoimintastrategian ymmärtäminen, integraation lähestymistavan valinta, liiketoimintatilanteiden ideointi ja oikean toteutusstrategian, tiimin ja teknologian valinta.

 1. Määritä tekoälyn käyttötapaus. Mikä tarkoittaa tietyn tilanteen tai ongelman kuvaamista, jossa haluamme tekoälyn tarjoavan apua.
 2. Valitse tekoälyrakenne. Tässä tapauksessa yksi Einsteinin tuotteista.
 3. Testaa tekoälyratkaisut asianmukaisissa tapauksissa.
 4. Seuraa tekoälyn käyttöä.

Salesforce Einstein

Salesforcella on integroitu tekoälyjärjestelmä, nimeltään Einstein. Einstein on muuttunut avuliaasta ehdotustyökalusta voimakkaaksi tekoälyavustimeksi. Einstein sisältää ratkaisuja analytiikkaan, kieliprosessointiin, visualisointiin, oivalluksiin, sähköpostiin, tietoon ja suurten päätösten tekemiseen.

Salesforce Einstein on:

 1. Datavalmis, koska se on integroitu
 2. Mallinnusvalmis
 3. Tuotantovalmis

Salesforce Einstein ja Einstein GPT ovat siis erilliset työkalut, jotka palvelevat molemmat käyttäjiään tekoälyyn pohjautuen. Einstein GPT on uusi Chat GPT -tyyppinen toiminnallisuus, joka helpottaa erityisesti sisällönluomista ja on saatavilla ostettavaksi. Tulemme keskittymään erityisesti Einstein GPT:n mahdollisuuksiin tässä blogissa. Osa tässä blogissa esitetyistä taulukkokuvista sisältää myös Salesforce Einsteinin ominaisuuksia vertailun ja kokonaiskuvan ymmärtämisen helpottamiseksi.

Einstein GPT

Einstein GPT on Salesforcen uusi innovatiivinen tekoälytyökalu, joka auttaa käyttäjää tekoälyavusteisilla toiminnoilla. Einstein GPT:tä voidaan käyttää monissa eri Salesforce Cloudeissa, joten käydään seuraavaksi niitä läpi hieman tarkemmin:

 1. Einstein GPT myynnille: Luo automaattisesti myyntitehtäviä, kuten sähköpostien kirjoittamista, tapaamisten ajanvarausta ja valmistautumista seuraavaan tapaamiseen.
 2. Einstein GPT asiakaspalvelulle: Luo yhteenvetoja aiemmista asiakastapaamisten muistiinpanoista. Luo automaattisesti henkilökohtaisia asiakaspalveluviestejä lisätäksesi asiakastyytyväisyyttä henkilökohtaisten ja nopeutettujen palveluvuorovaikutusten avulla.
 3. Einstein GPT markkinoinnille: Luo dynaamisesti henkilökohtaista sisältöä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sitouttamiseksi sähköpostin, matkapuhelimen, verkkosivuston ja mainonnan kautta.
 4. Einstein GPT Slack Customer 360 -sovelluksille: Toimita tekoälypohjaisia asiakastietoja Slackiin, kuten älykkäitä yhteenvetoja myyntimahdollisuuksista ja päivitä käyttäjien toimintoja automaattisesti.
 5. Einstein GPT kehittäjille: Paranna kehittäjien tuottavuutta käyttämällä tekoälypohjaista keskusteluapuria koodin generoimiseen ja kysymysten esittämiseen kielille, kuten Apex.

Tekoäly avuksi myynnille

Luo automaattisesti myyntitehtäviä, kuten sähköpostien kirjoittamista, tapaamisten ajanvarausta ja valmistautumista seuraavaan asiakastapaamiseen.

 1. Myyntisähköpostit: Käyttäjät voivat automaattisesti luoda henkilökohtaisia sähköposteja CRM:n tietoon perustuen joko Salesforcen tai Outlookin kautta ja vastaus näyttää samalta kuin mikä tahansa asiakaspalveluvastaus.
 2. Puhelun yhteenvedot: Luo nopeasti yhteenvedot ja toimenpiteet myyntipuheluista
 3. Datan kerääminen: Kerää kaikki myyntidata ja käytä avustajaa tarjoamaan seuraava paras toimenpide
 4. Pisteet ja ennustaminen: Liidien ja mahdollisuuksien pisteytys sekä ennakoiva ennustaminen auttavat tekemään päätöksiä ja keskittymään asiakkaisiin
 5. Sopimusnäkymät ja datan synkronointi: Saat helposti saataville relevanttia synkronoitua tietoa
Salesforce ja tekoäly

Tekoäly avuksi asiakaspalvelulle

 1. Einsteinin luomat vastaukset: Kuvittele pyytäväsi Chat GPT:ltä vastausta viestiin, mutta kyseinen työkalu on integroitu suoraan Salesforceen
 2. Työyhteenvedot: Yhteenvedot palvelutapauksista tapaustietojen ja asiakashistorian perusteella
 3. Tapausten hallinta: Hallitse koko tapauksen elinkaari yhdestä järjestelmästä
 4. Tiedonhallinta: Keskitä organisaatiosi tieto ja nopeuta tapausten ratkaisemista
 5. Seuraava paras toimenpide: Toimita optimaalisia suosituksia asiakkaillesi
 6. Botin rakentaja: Rakenna erilaisia bottiohjelmia automatisoidaksesi palvelujasi
Salesforce ja tekoäly

Tekoäly avuksi kehittäjille

Paranna kehittäjien tuottavuutta käyttämällä tekoälypohjaista chat-avustajaa koodin generoimiseen ja kysymysten esittämiseen kielille, kuten Apex.

Koodin generointi

 1. Johdonmukaisuus – Einstein GPT voi automatisoida toistuvien koodielementtien luomisen
 2. Prototyypitys – Einstein GPT voi ehdottaa parhaita käytäntöjä työskentelytavoiksi
 3. Monimutkaisuuden vähentäminen – Einstein GPT voi yksinkertaistaa koodia tehokkaammaksi

Einstein tarjoaa myös Apex Scale Centerin, jossa koodi voidaan helposti analysoida bugeja, suoritusaikaa, tehottomuuksia ja muita ongelmia silmällä pitäen.

HUOMAA: Kehittäjille suunnatut työkalut ovat osa Sales Cloudin Einstein GPT:ta.

Salesforce ja tekoäly

Yhteenveto – Salesforce ja tekoäly

On olemassa runsaasti ilmaisia tekoälytyökaluja, jotka voivat auttaa yrityksiä tuottavuudessa ja tehokkuudessa. Einstein GPT on Salesforcen uusi tekoälytoiminto, joka on saatavilla ostettavaksi. Salesforce sisältää myös Salesforce Einstein tekoälytyökalun, johon emme pureutuneet tässä blogissa.

Merkittävimmät toiminnot Einstein Sales GPT:ssä ovat:

 1. Myyntisähköpostit
 2. Puhelun yhteenvedot
 3. Datan kerääminen
 4. Pisteytys ja ennustaminen
 5. Sopimusnäkymät ja datan synkronointi

Merkittävimmät toiminnot Einstein Service GPT:ssä ovat:

 1. Einsteinin luomat vastaukset
 2. Työyhteenvedot
 3. Tapaustenhallinta
 4. Tiedonhallinta
 5. Seuraava paras toimenpide
 6. Botin rakentaja

Ja toki myös me Ceilillä vastaamme mielellämme lisäkysymyksiinne yhdessä Salesforcen kanssa!

Lähteet

 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202002062004
 2. PwC 2022 AI Business Survey, March 2022: Leader base of 364; Other base of 631
 3. Erik Brynjolfsson, Danielle Li, and Lindsey R. Raymond.  Generative AI at Work. 
 4. Shakked Noy and Whitney Zhang (2023): Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence.
 5. Sida Peng, Eirini Kalliamvakou, Peter Cihon, and Mert Demirer (2023): The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. 
 6. https://www.linkedin.com/pulse/weekend-picklist-chatgpt-vs-salesforce-developer-complete%3FtrackingId=tXMu6BP0qjvPJCKgBsls6g%253D%253D/?trackingId=tXMu6BP0qjvPJCKgBsls6g%3D%3D
 7. https://www.salesforceben.com/can-chatgpt-replace-a-salesforce-developer/
 8. https://www.salesforce.com/fi/blog/2018/tekoaly-lisaa-asiakastyytyvaisyytta.html
 9. https://www.salesforce.com/news/press-releases/2023/03/07/einstein-generative-ai/
 10. https://developer.salesforce.com/blogs/2023/03/einstein-gpt-for-salesforce-developers

Salesforcen Dreamforcessa 12.-14.9.2023 San Franciscossa tekoäly-teemasta keskustelee mielellään lisää Ceilin Project Manager ja Salesforce Consultant Sanna Kallio!

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Lue lisää mielenkiintoisia sisältöjä

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »