Ota käyttöön nämä Pardotin ja Salesforcen raportointityökalut

Kattava raportointi on jokaisen yrityksen toiminnassa ensiarvoisen tärkeää. Raportointi kertoo tavoitteiden saavuttamisesta, nostaa esiin kehityskohteita sekä tukee päätöksentekoa. Kun raportoinnin näkyvyys markkinoinnin ja myynnin putkeen on kokonaisvaltainen, voidaan paremmin nähdä, miten olemme tähän mennessä onnistuneet, ja mihin suuntaan olemme menossa. Pardotin ja Salesforcen mukana tulee useita hyödyllisiä työkaluja markkinoinnin raportointia varten, mutta ne on yleensä muistettava ottaa itse käyttöön järjestelmän asetuksissa. Näiden työkalujen avulla markkinointikampanjoiden vaikutus toteutuneisiin kauppoihin voidaan yhdistää selkeästi, mikä on markkinoinnin mitattavuuden kannalta erittäin keskeistä. Onko teidän yrityksessänne jo nämä työkalut käytössä?

Campaign Influence

Campaign Influence on Salesforcen toiminto, jonka avulla voidaan tarkasti seurata, miten eri kampanjat ovat vaikuttaneet myyntimahdollisuuksien syntyyn ja klousaantumiseen. Tämä antaa siis tärkeää tietoa kampanjoiden onnistumisesta sekä ROI-luvuista. Campaign Influencella on oma objektinsa, jonka tietueita voidaan näyttää kampanjoihin, tileihin ja myyntimahdollisuuksiin liittyvissä listoissa (related lists). Listat näyttävät, miten kampanjat ja myyntimahdollisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Campaign Influencelle määritellään kohdistamismalli, jonka mukaan kampanjoiden vaikutus myyntimahdollisuuteen lasketaan. Tällaisen mallin voi rakentaa omien tarpeiden mukaan, mutta tarjolla on myös valmiiksi rakennettuja vaihtoehtoja.

Huom. Kun myös Connected Campaigns on päällä Pardotin ja Salesforcen välillä, kampanjoiden hallinnasta tulee entistä selkeämpää yhdessä Campaign Influencen kanssa. Listasta ilmenee kaikki myyntimahdollisuudet, joihin kampanja on vaikuttanut.

Engagement History

Engagement History tuo datan Pardotin markkinointimateriaaleista suoraan Salesforcen näkymään. Kun Engagement History otetaan käyttöön, neljä uutta objektia tulee automaattisesti luoduksi Salesforceen: Forms, Landing Pages, List Emails ja Marketing Links. Objektit vastaavat Pardotissa olevia markkinointimateriaaleja, ja näiden objektien alle muodostuukin Pardotin assetteja vastaavat tietueet. Tämän tiedon ollessa Salesforcessa näkyvyys markkinoinnin toimintaan paranee merkittävästi. Ensinnäkin, jokaisella Salesforcen kampanjalla voidaan näyttää siihen liittyvät Pardotin markkinointisisällöt. Myös liidille, kontaktille ja tilille voidaan lisätä liittyvät listat (related lists), jotka osoittavat sen, minkä markkinointisisällön kanssa he ovat olleet tekemisissä, ja miten he ovat siihen reagoineet. Tämän avulla esimerkiksi myyjät näkevät helposti, millä tavoin liidit ovat olleet vuorovaikutuksessa markkinoinnin kanssa.

Näiden listojen lisäksi kampanjaobjektille sekä tili-objektille voidaan lisätä käyttövalmiit Engagement-mittaristot, joista ilmenee tarkempaa tietoa kampanjan ja markkinointisisältöjen toimivuudesta. On myös hyvä muistaa, että uusia markkinointiobjekteja on mahdollista hyödyntää omissa Salesforcen custom-raporteissakin!

Google Analytics Connector

Nimestään huolimatta Google Analytics Connector ei liikuta dataa Google Analyticsin ja Pardotin välillä. Sen sijaan Connector antaa Pardotille mahdollisuuden lukea utm-parametreja (source, medium, campaign, term, content), joiden avulla voidaan seurata prospektien ensikosketuspisteitä markkinoinnin kanssa. Utm-parametrit upotetaan kampanjakohtaisiin markkinointilinkkeihin, joista tieto välittyy eteenpäin. Utm-parametreilla varustettujen linkkien avulla voidaan seurata, mitkä kanavat ja lähteet ovat tuottaneet eniten liidejä tai toteutuneita kauppoja. Kun Connector otetaan käyttöön, utm-parametrikentät tulevat osaksi prospektin tietoja, ja näitä kenttiä on mahdollista hyödyntää aina Salesforcen raportoinnissa asti.

Connectorin käyttöönotto tapahtuu hetkessä, minkä jälkeen utm-parametrejä sisältäviä linkkejä voidaan luoda aina kampanjakohtaisesti. Linkkien luomisessa kannattaa käyttää esimerkiksi Pardotin omaa Custom Redirect -toimintoa. Mittaristo kertoo, mistä kanavista on syntynyt uusia myyntimahdollisuuksia sekä toteutuneita kauppoja.

B2B Marketing Analytics

B2B Marketing Analytics on Salesforcen Einstein-analytiikan päälle rakennettu applikaatio, joka tuo myynnin ja markkinoinnin datan näppärästi yhteen paikkaan. Applikaation toiminnan mahdollistaa Salesforce-Pardot Connector, joka tuo tarpeellisen datan kummastakin järjestelmästä saman alustan päälle. B2B Marketing Analytics tarjoaa viisi käyttövalmista mittaristoa, joiden dataa on mahdollista filtteröidä ja paloitella lukuisilla eri tavoilla. Applikaatioon voi toki myös tehdä omia mittaristoja, mutta valmiillakin ratkaisuilla raportointi tehostuu jo huomattavasti. Mittaristot esimerkiksi kertovat, millä tavoin eri kampanjat ja markkinointitoimenpiteet vaikuttavat myyntisuppilon eri vaiheissa.

Huom. On syytä muistaa, että B2B Marketing Analytics sisältyy valmiiksi Pardotin uusiin (Plus ja Advanced) lisensseihin. Vanhojen lisenssien kohdalla (Pro ja Ultimate) kyseinen sovellus on maksullinen lisäosa.

Tämä teksti tarjoaa ainoastaan pintaraapaisun Pardotin ja Salesforcen raportointimahdollisuuksiin. Tarkemmissa käyttöönottoasioissa kannattaakin olla yhteydessä Ceilin asiantuntijoihin. Oletko muuten jo ladannut Ceilin oppaan ’Myynnin ja markkinoinnin työkalujen saumaton yhteistyö’? Oppaassa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten digitaalisilla työkaluilla voidaan lisätä myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä. Sen voit ladata täältä.

Lisää ajankohtaisia sisältöjä