Pardot vinkki: 5 hyödyllistä tapaa prospektien nimitykseen Pardotissa (assign prospects)

Salesforcen Pardotissa (Marketing Cloud Account Engagementissa) on monia tapoja prospektien eri käyttäjille nimitykseen. Nämä eri tavat on erityisen hyödyllistä tiedostaa, kun halutaan nimittää tietyt prospektit vain yhdelle myyjälle, kokonaiselle ryhmälle tai nimittää vain tiettyjen ehtojen täyttyessä. Liidien nimitys on olennainen osa myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä, mutta vaihtoehtoisten nimitystapojen määrä voi hämmentää kokeneempaakin myyjää tai markkinoijaa.

Seuraavaksi käymme läpi viisi hyödyllistä tapaa prospektien hallintaan ja nimittämiseen Pardotissa sekä määritelmät, joiden avulla valita oikea ratkaisu juuri teidän tilanteeseenne. Alla oleva taulukko kertoo kaikista tavoista lyhyesti ja taulukon alta löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet jokaiselle tavalle.

1. Assign to user

Nimittää tietyssä ryhmässä olevan prospektin halutulle käyttäjälle, kun säännön ehdot täyttyvät.

Miten toteuttaa:

Completion Action

Assign to user voidaan toteuttaa completion actionin avulla seuraavissa: form, form handler, files, custom redirect, sähköpostit sekä page actionit. Tämä tehdään muokkaus tai lähetysvaiheessa valitsemalla ”Assign to user” sekä valitsemalla halutun käyttäjän nimi alasvetovalikosta.

Automation Rule

Assign to user voidaan asettaa Automation Rulen tapahtumaksi. Tämä on hyvä tapa nimittää prospekteja, mikäli on tiettyjä kriteerejä, joita prospektin tulee täyttää ennen kuin tämä nimitetään myyjälle tai muulle käyttäjälle. Jos esimerkiksi halutaan nimittää tiettyyn pistemäärään yltäneet prospektit tietylle käyttäjälle, on automaatio tähän hyvä valinta.

Engagement Studio Program

Assign to user voidaan toteuttaa myös lisäämällä se tapahtumaksi Engagement Programeihin, valitsemalla Add element > Action > Assign to user

Ota huomioon:

  1. Tämä tapa ei uudelleennimeä jo jollekin käyttäjälle nimettyjä prospekteja.
  2. Vaikea hallita, mikäli käyttäjiä on todella paljon.

2. Assign with Salesforce Assignment Rule

Nimittämätön liidi käy läpi Salesforcessa aktiivisena olevan assignment rulen kun nimitetyt ehdot täyttyvät. Kun assignment rule määrittää kenelle prospekti nimetään, nimitetty prospekti synkronoituu Pardotiin.

Miten toteuttaa:

Salesforcessa tulee olla aktiivinen lead assignment rule (lisätietoja täällä), jossa määritetään halutut kriteerit liidien nimitykseen sekä oletuskäyttäjä, jolle prospektit nimetään, mikäli mikään kriteereistä ei täyty.

Completion Action

Assign with Salesforce assignment rule voidaan toteuttaa completion actionin avulla seuraavissa: form, form handler, files, custom redirect, sähköpostit sekä page actionit. Tämä tehdään muokkaus- tai lähetysvaiheessa valitsemalla ”Assign prospect via Salesforce active assignment rule”.

Automation Rule

Assign with Salesforce assignment rule voidaan asettaa Automation Rulen tapahtumaksi.

Engagement Studio Program

Assign with Salesforce assignment rule voidaan toteuttaa myös lisäämällä se tapahtumaksi Engagement Programeihin, valitsemalla Add element > action > Assign prospect via Salesforce active assignment rule.

Ota huomioon:

  1. Salesforce integraation tulee olla käytössä
  2. Käyttäjillä, joille prospekteja nimitetään Salesforcessa, tulee olla myös Pardot käyttäjä, jotta tietojen käsittely/tarkastelu onnistuu myös Pardotin kautta
  3. Vaatii ”View setup and Configuration” permissionin Salesforcessa

3. Assign to group

Nimittää prospektin käyttäjälle tietyssä ryhmässä (round robin/kiertovuorotellen), kun säännön kriteerit täyttyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että luodun ryhmän jäsenille nimitetään vuorotellen prospekteja haluttujen kriteerien täyttyessä.

Miten toteuttaa:

Ensin täytyy Pardotiin luoda ryhmä (Pardot settings > User Management > Groups > Add User Group), jonka jälkeen halutut henkilöt voidaan lisätä ryhmään (User management > Users) klikkaamalla Edit Groups ja valitsemalla haluttu ryhmä.

Completion Action

Assign with group voidaan toteuttaa completion actionin avulla seuraavissa: form, form handler, files, custom redirect, sähköpostit sekä page actionit. Tämä tehdään muokkaus- tai lähetysvaiheessa valitsemalla ”Assign to group” ja valitsemalla ryhmän nimi alasvetovalikosta.

Automation Rule

Assign to group voidaan asettaa Automation Rulen tapahtumaksi valitsemalla ”Assign prospect to user in group” ja valitsemalla ryhmän nimi alasvetovalikosta.

Engagement Studio Program

Assign to group voidaan toteuttaa myös lisäämällä se tapahtumaksi Engagement Programeihin, valitsemalla Add element > action > Assign prospect to group

Ota huomioon:

  1. Mahdollisesti vaikea hallita, mikäli käyttäjiä on hyvin paljon
  2. Prospektit nimitetään aina kiertovuorottelevalla tavalla, ellei ryhmässä ole vain yhtä käyttäjää

4. Assign to queue in Salesforce

Nimittää prospektin Sales Cloudin liidijonoon, kun määritetyt kriteerit täyttyvät. Jonoon lisätyt prospektit käyttäytyvät kuin jo nimitetyt prospektit eli heitä ei nimitetä uudelleen.

Miten toteuttaa:

Salesforcessa tulee olla rakennettuna lead queue (lisätietoja täältä).

Automation Rule

Assign to queue voidaan asettaa Automation Rulen tapahtumaksi.

Engagement Studio Program

Assign to queue voidaan toteuttaa myös lisäämällä se tapahtumaksi Engagement Programeihin, valitsemalla Add element > action > assign prospect to Salesforce queue

Ota huomioon:

  1. Mahdollista käyttää vain, mikäli Pardotin Salesforce connector on määritetty leadeille (ei kontakteille)
  2. Ei nimitä prospekteja tietyille käyttäjille

5. Assignment with Prospect list actions

Prospekteja voidaan nimittää halutuille käyttäjille tai ryhmille myös prospektilistojen kautta.

Miten toteuttaa:

Valitse prospektilistauksesta ne, jotka haluat nimittää ja valitse sen jälkeen haluttu nimitys sivun alareunasta löytyvästä alasvetovalikosta.

Ota huomioon:

Ei automatisoitu, täysin manuaalinen kertaluontoinen prosessi

Salesforce konsultti Emilia Kariuki

Kirjoittaja:

Emilia Kariuki
Marketing Specialist & Salesforce Consultant

Lisää ajankohtaisia sisältöjä