Case Kasvu Open: Suomesta maailman paras kasvuyrityskansa

Ceili ja Salesforce mukana Kasvu Openin vision toteuttamisessa

Kasvu Open on valtakunnallinen yritysten sparrausohjelma, joka tarjoaa maksutonta apua liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Heidän toimintansa missio on olla Suomen innostavin ja positiivisin kasvuyritysten sparraaja. Kasvu Openin kasvupoluille osallistui vuonna 2019 lähes 400 yritystä ja määrä kasvaa vuosittain. 

Kasvu Openilla on alkamassa 10. toimintavuosi ja toiminnan laajuus on kasvanut vuosittain merkittävästi. Tämä toi organisaatiolle vaatimuksen digitalisaation hyödyntämisestä ja toimintaprosessien uudistamisesta. Koko työ käynnistyi projektilla, jossa toiminnan prosessit arvioitiin uusiksi asiakkaiden eli kasvuyritysten näkökulmasta. Tämä antoi vahvan pohjan kokonaisprojektin läpivientiin. 

Case Kasvu Open: Salesforcesta johdonmukaisuutta – Digitaalisen palveluketjun luominen

Tavoitteena Kasvu Openilla oli rakentaa täysin digitaalinen palveluketju, jossa asiakkaiden tiedot voidaan hallita hakemuksesta aina sparrauspäivien arviointiin saakka. Kokonaisuuden rakentamiseen he valitsivat useita toimittajia, joiden tehtäväksi asetettiin tiivis yhteistyö digitaalisen polun mahdollistamiseksi. 

Ceili valittiin projektiin toimittajaksi vastaamaan master datan hallinnasta eli tarjoamaan työkalu kasvuyritysten, sparraajien ja tapahtumatietojen hallinnoimisesta sekä digitaalisen markkinoinnin työkalun käyttöönotosta. Teknologiana toteutuksessa käytettiin Salesforcea®, jonka toiminnallisuudet räätälöitiin Kasvu Openin toimintaprosessin mukaiseksi. Digitaalisen polun mahdollistamiseksi Salesforce integroitiin verkkosivujen lisäksi yritysanalyysi-työkaluun sekä Howspace-oppimisalustaan. 

Projektissa huolehdittiin myös vanhojen asiakastietojen tuonti Salesforceen. Projekti oli vaativa, sillä tietojen sisään luvun yhteydessä tietoja piti suodattaa, rikastaa ja poistaa duplikaatteja. Lisäksi toiminnan ytimenä olevien sparraajien tietojen osalta luotiin prosessi, jolla kaikki lähes 1500 yritysten sparraajaa pääsi itse muokkaamaan omia tietojaan ja valitsemaan näytetäänkö heidän tietonsa Kasvu Openin verkkosivuilla. 

Teknologiavalinnaksi seuloutui Salesforce

Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisänen on hyvin tyytyväinen projektin onnistumiseen:

”Projektin käynnistyessä minua varoitettiin, että projektin toteuttaminen vaatii todennäköisesti kaksinkertaisen budjetin ja aikataulun tuplaamisen. Nyt projektin valmistuttua täytyy olla äärettömän ylpeä kumppaneistamme, jotka hoitivat vaativan monitoimittajaprojektin onnistuneesti maaliin”.

Räisänen nostaa esille myös Salesforcen asiakastiedon järjestelmänä:

”Salesforcen valinta oli meille monipuolisuutensa vuoksi oikea ratkaisu. Kehitystyö saatiin tehtyä nopeasti ja pääsimme jo projektin aikana näkemään tuloksia ja kommentoimaan niitä. Lisäksi järjestelmä tarjoaa meille kokonaisvaltaisen näkymän kaikkeen asiakas- ja tapahtumatietoomme. Erityisen arvokasta meille on Salesforcen reaaliaikainen raportointi, joka tuo merkittävän kehitysaskeleen liiketoimintaamme.”

Räisänen korostaa projektin onnistumisessa myös viestinnän merkitystä:

”Ceilin kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti. He ovat ihmisläheinen yritys, joka jaksoi kertoa meille ei IT-taustaisille ihmisille oikealla kielellä mitä projektissa tapahtuu. Tällaisessa projektissa viestinnän merkitys on aivan keskeinen tekijä onnistumisen kannalta. Tiesin koko ajan mitä projektissa tapahtuu ja siten minun ei tarvinnut murehtia projektin etenemistä.”

Haasteena monitoimittajaympäristö

Ceilin osalta projekti oli vaativa, sillä onnistumista mitattiin digitaalisen palveluketjun kokonaisuuden näkökulmasta. Ceilin toimitusjohtaja Sami Kettunen nostaa esille hyvän yhteistyön eri toimittajien kesken:

”Keskeistä hankkeessa oli onnistua yhdistämään tietovirrat ja prosessit eri järjestelmien ja teknologioiden välillä. Mukana olleiden yritysten kanssa oli hienoa toimia, sillä jokaisella oli selkeä yhteinen tavoite.”

Kasvu Openin tiukat vaatimukset projektille Kettunen nostaa positiivisena asiana esille:

”Projektina tämä oli asiantuntijoillemme hyvin mielenkiintoinen, sillä rakensimme Salesforcen pohjalta Kasvu Openille täysin räätälöidyn kokonaisuuden, jossa oli paljon vaatimuksia prosessille ja datan käsittelylle. Hankkeen tiivis aikataulu ja monitoimittajaympäristö asettivat myös vaatimuksen vahvalle projektijohtamiselle. Projektin läpivienti oli mainio suoritus tiimiltämme!”

 

Kurkkaa lisää asiakkaidemme kokemuksia

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.