C2 SmartLightin myynnin sekä tukipalveluiden optimointi ja yhdistäminen Salesforcen avulla

C2 SmartLight on suomalainen teknologiayritys, joka tarjoaa älykkäitä ja uniikkeja valaistuksen ja kriittisen infran ohjaus- ja valvontaratkaisuja tukipalveluineen jo valtaosalle Suomen kunnista ja kaupungeista. C2 SmartLightin kotimaiset avainlippu-tuotteet ja -ratkaisut suunnitellaan sekä toteutetaan siten, että niiden käyttö auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä vähentämällä energiankulutusta sekä valosaastetta. Yrityksen kasvaessa oli asiakasdatan hallinnalle sekä asiakkuuksien käsittelyn ja myynnin automatisaatiolle löydettävä ratkaisu. Miten myynnin sekä tukipalveluiden yhdistäminen Salesforcen avulla onnistui?

Myynnin sekä tukipalveluiden yhdistäminen Salesforcen avulla – Sales Cloud ja Service Cloud kasvavan yrityksen tarpeisiin

Salesforcen kehittäminen alkoi vuonna 2016 yhdessä Ceilin kanssa Sales Cloudin® käyttöönotolla. Yrityksen kasvun myötä tarvittiin käyttöön kattava työkalu myynnin tueksi, sillä aiemmin käytössä olleet taulukot eivät enää mahdollistaneet tarvittavia toimintoja ja automatisointi mahdollisuuksia. Sales Cloudista on rakennettu C2 SmartLightille merkittävä myynnin työkalu.

Muutama vuosi Sales Cloudin käyttöönoton jälkeen havahduttiin myös tukipalveluiden puolella automaation puutteeseen, jonka myötä tukitikettien sekä asiakkuuksien hallinnoimiseksi otettiin käyttöön Salesforcen Service Cloud®. Service Cloudin avulla kaikki tukitiimin tarvitsema data löytyy nyt asiakkuuksien alta, jolloin tuen tarjoaminen on sekä nopeampaa että tehokkaampaa. Tarve tukipalveluiden automatisoinnille sekä optimoinnille motivoi Service Cloudin käyttöönoton toteutukseen kohtalaisen tiiviillä aikataululla. Service Cloudin avulla keskityttiin kehittämään asiakaspalvelun työjonoa, SLA (Service Level Agreement) -laskentoja sekä raportointia, joilla toteutuneita SLA-aikoja pystyy seuraamaan.

Asiakasdatan hyödyntäminen arvokkaana tietopankkina

Omat asiakasrekisterit ovat yrityksen arvokkain datapankki ja kaikki nämä löytyvät nyt yhdeltä alustalta. Sales Cloudin ja Service Cloudin avulla on pystytty muodostamaan myös saumaton yhteistyö myyjien ja tukitiimin välille, kun tiedot asiakkuuksista ovat helposti löydettävissä yhdestä paikasta ja näin ollen helposti eri osaajien hyödynnettävissä. Salesforcen avulla tukitiimin sekä myyjien tarvitsema data pystyttiin yhdistämään, joka mahdollistaa yritykselle ripeän sekä henkilökohtaisen avun tarjoamisen asiakkuuden eri vaiheissa. C2 SmartLight on kasvava organisaatio, jonka kasvua voidaan tukea yhtenäisen järjestelmän sekä asiakkuuksien hallinnan työkalujen avulla. Salesforcen myötä myös uusien työntekijöiden on helppo tarkastella kaikkea tarvittavaa asiakasdataa astuessaan myynnin tai tukitiimin tehtäviin.

C2 SmartLight 02

Miten yhteistyö sujui?

”Yrityksessämme tuli alun perin tarve myyntiprosessin automatisoinnille sekä optimoinnille, ja vaihtoehtojen vertailun jälkeen päädyimme Salesforceen sekä paikalliseen toimijaan Ceiliin. Kumppanuutemme Ceilin kanssa on sujunut kokonaisuudessaan hyvin ja yhteydenpitomme on ollut etenkin Service Cloudin käyttöönoton yhteydessä tiivistä. Alkuperäisissä aikatauluissa on pysytty sovitulla tavalla ja projektin tavoitteita sekä ongelmakohtia viilattiin yhdessä tiukastakin aikataulusta huolimatta. Uuden opettelu ja toimintatapojen muutos vaati yrityksessämme myös kovaa sisäistä panosta sekä itseohjautuvuutta, mutta muutosajan jälkeen olemme hyvin tyytyväisiä prosessien nykyiseen toimintaan yrityksemme kasvun jatkuessa. Asiakasdata on meille arvokasta omaisuuttamme, ja sen yhdistäminen yhden järjestelmän alle sujuvoittaa niin työntekijöidemme tehtäviä kuin myös asiakkaan ostopolkua. Voisimme mielellämme suositella Ceiliä yhteistyökumppanina ja olemme tyytyväisiä, että olemme onnistuneet muodostamaan hienon pitkäaikaisen kumppanuuden yhdessä Ceilin kanssa.” – kommentoivat C2 SmartLightin luova suunnittelija Sini Kemiläinen sekä järjestelmäoperaattori Ruut Kilkki.

Myös Sales Cloud toteutuksesta Ceilillä vastannut projektipäällikkö Minna Torkkeli on erittäin tyytyväinen C2 Smartlightin kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja projektin sujuvuuteen:

”C2 SmartLightin oma osaaminen Salesforcen osalta on kehittynyt erityisen vahvaksi. C2 Smartlight onnistui määrittelemään selkeät tarpeet järjestelmälle sekä sitoutumaan tiiviiseen aikatauluun, joka mahdollisti Service Cloud projektin sujuvan toteutuksen suunnitelmien mukaan vain muutamassa viikossa. Pitkäaikainen ja hieno kumppanuus sekä kehitystyöt jatkuvat yhä Ceilin ja C2 SmartLight:n välillä.”

Voit halutessasi tutustua Sales Cloud sekä Service Cloud ratkaisuihin tarkemmin blogeistamme.

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.