Axoparin jälleenmyyjien portaali sekä varaosien verkkokauppa samalla alustalla Salesforcessa

Axopar on kansainvälinen, markkinoiden johtava venevalmistaja, joka valmistaa yli tuhat venettä vuodessa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut 30 % vuosivauhtia ja on yli 100 miljoonaa euroa. Koska Axoparin veneiden ja lisätarvikkeiden myynti toimii jälleenmyyjien kautta ympäri maailman, oli yhtenäiselle järjestelmälle kova tarve. Salesforce® mahdollisti kaikkien osapuolien toiveet saman alustan päälle.

Jälleenmyyjien portaali ja verkkokauppa samalla alustalla Salesforcessa

Jälleenmyyjille rakennettiin portaali, joka keskustelee saumattomasti molempiin suuntiin Axoparin tilaus- ja tuotannonohjausjärjestelmien kanssa. Jälleenmyyjä voi hoitaa suoraan portaalista niin venetilaukset, veneen tarkastusraportoinnit, todistukset, luovutusasiakirjat kuin takuuasiakirjatkin. Näin koko myyntiprosessi aina tilauksesta veneen luovutukseen asti voidaan hoitaa yhdestä paikasta, jolloin myös prosessiin liittyvät viestit, tapahtumat, dokumentaatiot ja asiakirjat tallentuvat samaan järjestelmään ja ovat näin helposti saatavilla ja raportoitavissa.

Axoparin toimitusjohtaja (CEO) Ari-Pekka Saarikangas kokee Salesforcen olevan heille tärkeä apu:

”Kommunikointi jälleenmyyjien ja Axoparin välillä on parantunut portaalin myötä ja samalla eri asioiden mitattavuus on mahdollista nyt aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.”

Axoparilta jälleenmyyjille, jälleenmyyjiltä loppukäyttäjille

Portaaliin rakennettiin allokointityökalu, jolla Axopar pystyy tarjoamaan tuotantoslotteja jälleenmyyjien venetilauksille. Salesforcesta voidaan yhdellä vilkaisulla katsoa, kuinka monta slottia on allokoitu esimerkiksi syyskuulle ja kuinka monta on vielä vapaana. Näin varmistetaan, että jokaiselle valmistuvalle veneelle on jälleenmyyjä tiedossa ja mahdollisista suunnitelman muutoksista voidaan nopeasti viestiä ja sopia osapuolien kesken.

Portaaliin toteutettiin myös oma työkalu, jolla jälleenmyyjä voi vahvistaa hänelle allokoidut tuotantoslotit ja varata veneen valmistusajankohdan viikkotasolla. Kaikkien slottien tiedot ovat nähtävissä portaalissa, se päivittyy reaaliaikaisesti ja sen avulla jälleenmyyjä pystyy seuraamaan venetilaustaan läpi koko prosessin.

Venettä tilatessa jälleenmyyjä määrittää millaisilla lisävarusteilla ja moottorilla hän veneen tilaa. Tämä veneen konfigurointi tapahtuu suoraan portaalissa, jolloin jälleenmyyjä näkee suoraan veneen lopullisen hinnan ja toimitusajan. Konfiguraattori ohjaa jälleenmyyjää kertoen, mitkä lisävarusteet ovat saatavissa valittuun venemalliin ja mitkä taas ovat toisensa poissulkevia. Salesforcessa voidaan myös määrittää pakolliset täytettävät tiedot sekä vapaaehtoiset lisätiedot. Näin Salesforce ohjaa käyttäjäänsä läpi ”tilauspolun”, auttaa pitämään datan laadukkaana ja näyttää vain oleellisen tiedon käyttäjän tekemien valintojen perusteella.

Dealer portal and online store - Salesforce

Varaosien verkkokauppa kytkettynä Salesforceen

Axoparin Salesforceen on myös kytketty verkkokauppa, josta jälleenmyyjät voivat vastata loppuasiakkaan lisätoiveisiin tilaamalla helposti veneiden lisä- ja varaosia. Verkkokauppa toimii kuten mikä tahansa verkkokauppa eli näkymää voidaan navigoida ja filtteröidä halutun tuotteen löytämiseksi, tuotteita voidaan etsiä tuotehaun avulla, tarjouksia tai ostoihin liittyviä tuotteita voidaan korostaa tuotenostoin ja tehtyjä ostoksia voidaan uudelleen tilata. Lisäksi verkkokauppa laskee automaattisesti toimituskustannuksen tilatuille tuotteille valittuun osoitteeseen, jolloin jälleenmyyjä näkee ostoksensa kokonaissumman helposti.

Myynnin ennustamista ja yleiskuvan hallintaa

Axoparin Salesforceen luotiin myös Forecast-ominaisuus, jolla voidaan arvioida veneiden myyntimääriä etukäteen sekä verrata niitä toteutuneeseen myyntiin. Salesforcen avulla Axopar kykenee ylläpitämään tuotantokapasiteettiaan eli tietoa siitä, paljonko veneitä pystytään toimittamaan jälleenmyyjille edelleen myytäväksi, ja yhteensovittamaan tämän tiedon ennustettuihin myyntimääriin. Myynti ja tuotanto siis keskustelevat keskenään reaaliaikaisesti.

Kokonaisuudessaan Salesforcen avulla Axopar kykenee:

  1. ennustamaan tulevaa venemyyntiä,
  2. hallitsemaan veneiden tuotantoslotteja,
  3. tarjoamaan jälleenmyyjää ohjaavan veneen konfigurointi- ja tilaustyökalun,
  4. mahdollistamaan ajantasaisen tiedon venetoimituksen seurantaan,
  5. laatimaan luovutus- ja tarkistusdokumentaation,
  6. käsittelemään takuuasiat sekä
  7. tarjoamaan kanavan (verkkokaupan) lisä- ja varaosamyynnille suoraan jälleenmyyjäportaalista.
Jälleenmyyjien portaali ja verkkokauppa samalla alustalla

Toteutuksessa hyödynnettiin laajasti Salesforcen perustoiminnallisuuksia, mutta monet ominaisuudet edellyttivät myös laajempia kustomointeja, jotta järjestelmä saatiin palvelemaan Axoparin tarpeita mahdollisimman kattavasti. 

Jälleenmyyjäportaalin toteutusprojekti eteni suunnitelmallisesti tiiviillä Axoparin ja Ceilin yhteistyöllä. Ensimmäiset jälleenmyyjäportaaliin tilatut ominaisuudet Axopar sai käyttöönsä noin puolen vuoden jälkeen projektin tilauksesta ja viimeiset vuoden sisään.

”Yhteistyö Ceilin kanssa toimi erittäin hyvin alusta saakka. Aikataulut ja kustannukset pitivät ja olivat kuten oli sovittu, ja luotamme Ceilin tukeen myös tuen osalta nyt kun portaali on käytössä. Ceili toimi kuten hyvä business partneri parhaimmillaan ja etsi parhaimmat ratkaisut Axoparin toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti, sekä halusi aidosti ymmärtää Axoparin liiketoiminnan kulmakivet.” – Axopar (CEO) Ari-Pekka Saarikangas

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.