Tekoäly markkinoinnin tehostamisessa

Markkinoinnin toimintojen tehokkuuteen jopa 400 %:n nousu. Kuulostaako hyvältä? Niin meistäkin. Suomen Ekonomien* mukaan tekoäly voi mahdollistaa jopa näin korkeat lukemat oikein hyödynnettynä, riippuen toki käyttökohteesta ja osaamisesta. Tehokkuuden lisäksi hyötyinä voivat olla mm. pienemmät kustannukset, luovuuden uusien ulottuvuuksien löytäminen ja datan nopeampi analysointi. Mutta mitä tämä voi tarkoittaa käytännön markkinoinnin työssä tai miten tekoälyä voi hyödyntää osana Salesforcen markkinointityökalua Account Engagementia (ent. Pardotia)?

Blogi sisältää:

 1. Tekoälyn käyttökohteita markkinoinnissa
 2. Account Engagement ja tekoäly
 3. Chat-pohjaiset tekoälytyökalut
 4. Visuaaliset tekoälytyökalut
 5. Tekstitys- ja käännöstekoälytyökalut
 6. Salesforce ja tekoäly

Tekoälyn käyttökohteita markkinoinnissa

Osa on jo hyvin syvällä tekoälyn maailmassa, osa on vasta hieman kokeillut open AI:ta ja osa on vielä lähtökuopissa. Joten käydään ensin läpi tekoälyn mahdollisia käyttökohteita markkinoinnin tapauksessa:

 1. Suunnittelu, kuten markkinointisuunnitelma, sisältösuunnitelma tai vuosikello.
 2. Tutkimukset ja analyysit, kuten markkinatutkimukset, taustatutkimukset, mainosanalyysit ja kilpailija-analyysit.
 3. Tekstintuotanto, kuten blogit, artikkelit, sosiaalisen median julkaisutekstit, mainostekstit, verkkokauppatekstit, videoiden tekstitykset ja tiedotteet.
 4. Tekstin käsittely ja analysointi, kuten tiedon tiivistäminen, kääntäminen, selkeyttäminen, tekstin äänensävyn (tone of voice) muuttaminen ja palautteen anto.
 5. Visuaalisen materiaalin tuotanto, kuten kuvat, logot, esitykset, tuotepakkaukset ja brändi-ilmeet.
 6. Sekä monet muut, kuten koodaus, ideointi, sparraus ja lähes minkä vain työn tehostaminen tai tukeminen.

Otitte käyttöönne sitten minkä tahansa tekoälytyökalun, tärkeää on ensimmäiseksi harjoitella oikeanlaista promptausta eli kehotteiden tekemistä. Esimerkiksi kuvien luomistyökalut antavat täysin erilaisen lopputuloksen kehotteelle ”Ihminen toimistossa.” kuin ”Suomalainen ihminen avotoimistossa, jossa on viherkasvi ja tummansininen seinä. Tietokone on kannettava ja ihminen on iloinen.” Älä siis oleta tekoälyn ajattelevan asioista samalla tavalla kuin sinä, vaan anna sille mahdollisimman paljon yksityiskohtia halutunlaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Muista myös, että tekoäly turvautuu usein stereotyyppiseen ajatteluun tai hakee informaatiota internetistä. Siksi esim. ”presidentti” kehote tuottaa todennäköisesti kuvan miehestä ja ”opettaja” kehote todennäköisesti kuvan naisesta.

Useat tekoälytyökalut myös mahdollistavat alkuperäisen tuloksen jatkokehittämisen eli jos et ole tyytyväinen ensimmäiseen versioon, voit pyytää tekoälyä kehittämään siitä jotain tiettyä osaa ja luomaan uuden version. Voit myös aina kysyä tekoälyltä ”Mitä tietoja tarvitset luodaksesi markkinatutkimuksen toimialalta x?”. Tällöin tekoäly luo sinulle listan tarpeistaan markkinatutkimuksen luomiseksi ja voit välittää sille kaiken tiedon, jonka pystyt. Näin markkinatutkimus on syväluotaavampi ja tiedät paremmin, mitä tulet saamaan.

Meillä on Salesforcen markkinointityökalu Account Engagement (ent. Pardot) käytössä – miten hyödynnämme tekoälyä?

Salesforcen Account Engagementin (AE) Growth ja Plus tasoilla ei ole suoraan tekoälyavusteisia ominaisuuksia ainakaan vielä, mutta sen korkeammilla tasoilla (Advanced ja Premium) on mahdollista hyödyntää Salesforcen Einstein tekoälyä. Advanced taso onkin AE:n suosituin taso, joten sen mahdollistamiin työkaluihin kannattaa ehdottomasti syventyä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tekoälyä voisi käyttää osana arkea myös Growth ja Plus tason AE:n kanssa. Kaikki yllä mainitut käyttökohteet ovat hyödynnettävissä yhdessä AE:n kanssa tavalla tai toisella. Esimerkiksi markkinatutkimuksen teko ennen kohdennettujen viestien rakentamista, kuvien luominen osaksi uutiskirjeitä tai tekstien kirjoitus sosiaalisen median julkaisuihin. Tekoälyn ei siis tarvitse sijaita järjestelmän sisällä, jotta siitä voi olla hyötyä osana järjestelmän käyttöä.

Mitkä työkalut sitten käyttöön Account Engagementin rinnalle?

Tekoälytyökaluja tulee lisää kuin sieniä sateella, joten tämä listaus voi olla vaillinainen tai vanhentunut jo tätä kirjoittaessamme. Mutta ainakin nämä työkalut mainitaan useimmissa tekoälyä käsittelevissä lähteissä tai kun puhutaan tekoälystä osana arjen työtä, joten alla olevasta listauksesta saa jo hyvän perustason hahmotuksen tekoälytyökaluista.

Chat-pohjaiset tekoälytyökalut

ChatGPT (ilmainen ja maksullinen versio):

ChatGPT:n voisi väittää tuoneen tekoälyn suuren yleisön käyttöön, sillä alusta julkaistiin ilmaisena ja sitä pääsi käyttämään kuka vain. Se on edelleen hyvin toimiva työkalu ja tehostaa monia arkisia asioita, kunhan sen käyttöä (kuten kaikkien tekoälytyökalujen) ensin harjoittelee ja testaa.

ChatGPT:n maksullinen versio puolestaan mahdollistaa nopeammat vastausajat, pääsyn järjestelmään myös ruuhka-aikoina, kuvien luonnin järjestelmän sisään rakennetun visuaalisen tekoälytyökalu DALL-E:n ansiosta ja paljon muuta. Maksullisilla järjestelmillä on myös pidempi muisti eli jos tarkennat kehotettasi tekoälylle useampaan otteeseen ja tekoäly muokkaa vastauksiaan niiden pohjalta, ei tekoäly niin helposti unohda, mistä aiemmin keskustelitte. ChatGPT:n maksullinen versio on tällä hetkellä (2024) 20 dollaria kuukaudessa per käyttäjä, joka on varsin maltillinen hinta varsinkin, jos työkalua haluaa aluksi vain matalalla kynnyksellä kokeilla.

ChatGPT Plussasta löydät myös MyGPT-ominaisuuden eli räätälöitävät assistentit. Voit esimerkiksi luoda ”Sosiaalinen media” -assistentin, ajaa sinne aiemmat yrityksenne sosiaalisen median julkaisut ja näin opettaa tekoälyassistentille yrityksenne äänensävyn, jotta se osaa ehdottaa/luoda tulevia sosiaalisen median julkaisuja edellisiin pohjautuen.

Copilot (ent. Bing AI)

Copilot on vastaavanlainen tekoälytyökalu kuin ChatGPT, mutta sitä voisi luonnehtia hieman interaktiivisemmaksi kuin ChatGPT:n ilmaisversiota. Se siis muistaa paremmin keskustelut ja osaa kehittää vastauksiaan toiveidesi pohjalta paremmin kuin ChatGPT:n vastaava ilmaisversio. Loputon muisti silläkään ei kuitenkaan ole, joten muista ottaa hyvin toimineet kehotteet omiin muistiinpanoihisi ylös. Merkittävin ero näiden kahden välillä kuitenkin on, että Copilot pääsee internetin tietoihin käsiksi, kun taas ilmainen ChatGPT ei. Siksi Copilot sopii hyvin esim. markkinatutkimuksen toteuttamiseen, joka vaatii nykyhetken laajaa dataotantaa.

Google Gemini

Google lanseerasi tekoälytyökalunsa hieman myöhässä verrattuna kilpailijoihinsa, mutta sen kehitystä kannattaa ehdottomasti pitää silmällä Googlen laajan datapohjan takia. Googlen tekoälytyökalut voivat siis ottaa isoja kehitysloikkia lyhyessäkin ajassa. Alkuperäiseltä nimeltään tekoälytyökalu oli Google G Bard, mutta nykyään se tunnetaan nimellä Gemini. Se on vastaavanlainen työkalu kuin Bing AI ja ChatGPT eli keskusteleva tekoälypohjainen chat työkalu, mutta se vie tekoälyn vielä askeleen pidemmälle, sillä se pystyy ymmärtämään monimutkaista tietoa ja havainnoimaan sille esitettyjä visuaalisia asioita, kuten kuvia ja videoita. Google Gemini tarjoaa kolme eri tasoa: Nano, Pro ja Ultra.

Visuaaliset tekoälytyökalut

DALL-E

Tämä jo aiemmin mainittu tekoälytyökalu on usein sisällytetty johonkin toiseen työkaluun tai järjestelmään eli DALL-E ei toimi itsenäisesti omana järjestelmänään. Sitä voi käyttää esimerkiksi Chat GPT Plussassa, Bing Image Creatorissa ja Microsoft Createssa.

Midjourney

Midjourney on discordin kautta toimiva visuaalinen tekoälytyökalu, joka toimii hieman samalla tavalla kuin internetin chattiryhmät ja keskustelufoorumit. Käyttäjät voivat siis nähdä toistensa kokeiluja ja tekoälyn kuvatuotoksia eri kehotteilla. Kuvia voi jatkokehittää, muokata ja käyttää eri muodoissa. Midjourney on vielä Beta vaiheessa ja toimii toistaiseksi vain englanniksi.

Canva

Tämä saattaa yllättää Canvaa jo kauan esitysten ja muiden materiaalien teossa käyttäneet, mutta Canvan Pro versio sisältää nykyään tekoälytyökalun (Magic Studio), joka mahdollistaa esimerkiksi kuvien luomisen, laajentamisen, muokkaamisen ja muun peruskuvaeditorista seuraavan askeleen ottavat toiminnot. Esimerkiksi alla olevat kuvat on luotu Canvan Magic Studiossa seuraavanlaisella kehotteella: ”Suomalainen avotoimisto. Värisävyinä harmaa, kirkas punainen ja tummansininen.” Jos kuvia tarkastelee läheltä, voi niissä huomata jotain ”ei niin aidon näköistä”, mutta esimerkiksi uutiskirjeen teemakuvina tai materiaalien taustakuvina tällaiset kuvat toimisivat oikein hyvin. Oheista kuvaa on myös käytetty tämän blogin kansikuvana.

Ihmisten ja erityisesti sormien luomisessa tekoäly vielä joskus hieman tökkii. Kannattaa siis kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja tarkistaa, ovatko luodut kuvat halutulla laatutasolla. Esimerkiksi oheisessa kuvassa silmät, sormet ja paidan hiha ovat hieman vinksallaan. Kuva on luotu kehotteella ”30-vuotias suomalainen mies työskentelemässä tietokoneella toimistossa.” Toinen kuva on luotu vastaavalla kehotteella naisesta. Naisen sormet ja silmä sekä taustan seinän kulma eivät ole kovin realistisia. Jos tarpeena on luoda paljon kuvia, jotka sisältävät ihmisiä, kannattaa ottaa käyttöön joku täysin kuvien luontiin keskittynyt tekoälytyökalu, kuten Midjourney tai DALL-E. Ne osaavat luoda ihmisiä ainakin toistaiseksi paremmin kuin Canvan monipuolinen tekoälytyökalu. 

Adobe Firefly

Jos organisaatiossanne käytetään jo Adoben työkaluja, kannattaa Firefly teokälyominaisuuteen ehdottomasti tutustua, sillä se on integroitu Adobe Creative Suiteen. Se on myös itsenäinen web-sovellus, joka mahdollistaa kuvien luomisen kehotteiden avulla.

Tekstitys- ja käännöstekoälytyökalut

DeepL

DeepL käännöstyökaluun voi ajaa erilaisia tiedostoja, jotka tekoäly kääntää halutulle kielelle säilyttäen tiedoston alkuperäisen visuaalisuuden. Esimerkiksi PDF-tiedostoja tai PowerPoint-materiaaleja tarvitsee usein kääntää ja ne voivat sisältää kymmenittäin sivuja, jonka takia manuaalinen kääntäminen on työlästä ja hidasta. Tekoäly voi kääntää tekstin minuuteissa.

Captions ja Capcut

Nämä tekstitystyökalut mahdollistavat tekstityksien luomisen lyhyisiin videoihin nopeasti ja lähes aina 100 % kieliopillisesti oikein myös suomen kielellä. Tekoäly ymmärtää videossa puhutun kielen ja luo siitä videon tahtiin sopivan tekstityksen. Myös duppaus on mahdollista eli voit kääntää videon kielen toiselle kielelle ja säilyttää alkuperäisen puhujan äänen. Puhuja itse voi huomata äänen muutosvivahteet duppauksen jälkeen, mutta ulkopuolinen ei välttämättä kiinnitä niihin huomiota, sillä duppaus on yllättävän realistinen.

Mitä Salesforce tarjoaa tekoälyn rintamalla?

Mainitsimme jo aikaisemmin Salesforce Einsteinin käytön yhdessä Account Engagementin kanssa, mutta sitä voi luonnollisesti hyödyntää myös muiden Salesforcen ominaisuuksien ja Cloudien kanssa. Tutustu esimerkiksi EinsteinGPT työkaluun ja hyödynnä sitä osana arjen toimintoja niin markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun kuin kehittäjienkin työn osalta.

Lue lisää Salesforce Einsteinin mahdollisuuksista aikaisemmasta blogistamme: https://ceili.fi/blog-salesforce-ja-tekoaly-mita-tulee-tapahtumaan/

Lähteet:

 1. *Suomen Ekonomien tekoälyä käsittelevät webinaarit:
  1. Tekoälyn hyödyntäminen käytännössä markkinoinnissa
  2. Luova tekoäly mullistaa kaiken
  3. Generatiiviset tekoälysovellukset markkinointitoimiston käytössä
  4. Tekoäly markkinoinnissa ja sisällöissä
  5. Digitaaliset kaksoset, tekoäly ja sisällöntuotannon tulevaisuus
  6. Tietoturva ja tekoäly
 2. Eri tekoälytyökalujen testaus.

Kirjoittaja:

Julia Ryhänen
Marketing Manager & Salesforce Consultant

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Lue lisää markkinoinnin kehittämisestä

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.