Pardot vinkki: Engagement Studion käyttöesimerkit

Salesforcen markkinointityökalu Account Engagementin (ent. Pardot) sisältämä Engagement Studio tarjoaa monia mahdollisuuksia niin kylmien liidien nurturointiin, lisämyyntiin kuin nykyisten asiakkuuksien hoitamiseenkin, mutta kuinka tietää mistä lähteä liikkeelle ja miten näitä rakentaa? Kokosimme tähän blogiin muutamia yleisiä esimerkkejä Pardotin Engagement Studion käytöstä.

Kylmien liidien nurturointi ennen myynnille syöttöä

Markkinoinnin yhtenä tärkeänä tehtävänä on syöttää liidejä myynnille. Tätä varten puolestaan tarvitaan sisältöä, joka saa potentiaalisen asiakkaan kiinnostumaan yrityksestänne ja lopulta vakuuttaa hänet ottamaan yritykseen yhteyttä. Näiden kahden vaiheen välinen aika voi kuitenkin olla pitkä ja kilpailemassa on myös muita palveluntarjoajia. Engagement studion Engagement programmit (puhutaan näistä nyt automaatioina) auttavat pitämään potentiaalisen asiakkaan (prospektin) kiinnostuneena ja näin Pardotin data näyttää, kun prospekti on sen verran lämmin, että hänet voi ohjata myynnille.

 1. Hyödynnä automaatioissa prospektin profiilin tietoja,
  1. kuten maa, toimiala tai kiinnostuksen kohteet
 2. ja aktiviteetteja,
  1. kuten lomakkeiden täytöt tai sähköpostien linkkien klikkaukset
 3. sekä määritä automaatio tekemään erilaisia toimenpiteitä näiden pohjalta,
  1. kuten nimeä prospekti tietylle käyttäjälle, luo Salesforce Task, lähetä autoresponder sähköposti prospektille tai nosta prospektin pisteitä.

Lisämyynti automaatioiden avulla

Monesti myynnillä riittää kiirettä uusien asiakkaiden haltuunoton kanssa ja näin ollen nykyiset asiakkaat saattavat jäädä hieman taka-alalle. Automaation avulla voidaan varmistua siitä, että asiakas on tietoinen yrityksen muistakin palveluista ja tuotteista kuin siitä, jonka alun perin osti tai jota tällä hetkellä käyttää. Esimerkiksi pari päivää asiakkuuden alkamisen jälkeen automaation voi määrittää lähettämään kiitosviestin asiakkuudesta ja yleisen infoviestin yrityksenne tuotteista ja palveluista.

Tai jos ostetuista tuotteista tai palveluista kerätään tietoa Salesforceenne, voitte mäpätä samat kentät Pardotiin ja luoda näiden pohjalta kohdennetumpia lisämyyntiviestejä. Esimerkiksi jos asiakas on ostanut tietyn tuotteen, voitte lähettää hänelle viestiä kyseisen tuotteen lisäpalveluista, varaosista tai uusista ominaisuuksista.

Asiakkuudenhoito osana automatisoitua markkinointia ja myyntiä

Automaatiot voidaan myös määrittää lähettämään sähköpostia, kun esimerkiksi sopimuksen määräaika on umpeutumassa tai asiakkuuden aloittamisesta on kulunut 6kk. Tämä toki vaatii sopimusten alkamis- ja päättymispäivien tiedon keruuta alun perin Salesforceen. Näin myyjien ei tarvitse muistaa erikseen kontaktoida jokaista tai heille voi lähteä samaan aikaan Salesforce Task ”Kontaktoi määräaikainen asiakas, jonka sopimus on umpeutumassa.”.

Myös jatkuvia asiakkuuksia voidaan hoitaa automaatioilla perustuen esimerkiksi aktiivisuuteen:

 1. Jos asiakas ei ole osoittanut aktiivisuutta kuuteen kuukauteen, voidaan hänelle lähettää sähköpostia uusista tuotteista tai suosituimmista palveluista.
  1. Näin asiakas on tietoinen uusista palveluista ja kynnys ottaa yhteyttä myös madaltuu, kun yritys pitää itsekin yhteyttä aktiivisesti.
 2. Asiakkaiden pisteitä voidaan myös laskea tai nostaa aktiivisuuden mukaan ja myynti voi käydä läpi ei aktiiviset, joita ei saada lämmiteltyä enää pelkän markkinoinnin keinoin.
  1. Näin voidaan mahdollisesti estää asiakassuhteen päättyminen.

Kirjoittaja:

Julia Ryhänen
Marketing Manager & Salesforce Consultant

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Kurkkaa lisää sisältöjä