Milloin CRM-projekti onnistuu? Viisi yleisintä tekijää

Salesforcen CRM-projektin onnistunut toteutus on tärkeää, jos järjestelmästä halutaan saada merkittävää hyötyä liiketoimintaan. Kuitenkin monet CRM-käyttöönottoprojektit epäonnistuvat – mutta miksi näin? Listasimme tähän yleisimmät syyt, miksi asiakkaamme ovat onnistuneet kanssamme ja niiden kääntöpuolena – miksi meiltä tullaan pyytämään Re-Startia epäonnistuneen CRM-käyttöönottoprojektin jälkeen?

CRM-projektin onnistumis- ja riskitekijät

1. Oikeanlainen asiakkaan projektitiimi

Välillä CRM-projektin alkumetreillä huomataan  asiakkaalla olevan sellainen käsitys, että kumppani tekee kaiken ja asiakas antaa vähän mielipiteitä joukkoon. Näin sen ei kuitenkaan tulisi olla, vaan projektia kannattaa edistää vahvasti yhdessä suunnitellen ja tehden. Tämän takia kumppanin projektitiimin lisäksi asiakkaan projektitiimillä on valtava merkitys onnistumisessa.

Johdon lisäksi projektitiimiin kannattaa asiakkaan puolelta valita sellaiset henkilöt tai sellaisten tiimien edustajat, jotka tulevat käyttämään CRM-alustaa tulevaisuudessa aktiivisesti. Eli johto tuo liiketoimintanäkemystä ja ymmärrystä siihen, mitä heidän tulee saada CRM:stä irti, kun taas tiimien edustajat eli ns. loppukäyttäjät tuovat käytännön näkökulmaa siihen, miten alustan tulisi arjessa toimia, mitä vaiheita prosesseissa käydään läpi ja miten alusta palvelisi parhaiten arjen työtä. Jos projektitiimissä on vain johtoa, voidaan käyttöönottovaiheessa huomata, että prosessit on rakennettu liian monimutkaisiksi ja niiden läpikliksuttelu vie loppukäyttäjältä aivan liikaa aikaa, vaikka vaikutuksen tulisi olla päinvastainen.

Jokaisella projektitiimin jäsenellä tulee myös olla aidosti aikaa osallistua projektin läpivientiin sekä halua omistautua tekemiseen. Näin projekti etenee suunnitellusti, asioista on helpompi käydä keskustelua ja päätöksiä on helpompi tehdä. Lisäksi lopputulema on kaikkia palveleva.

Myös erilaisten roolien huomioiminen on avainasemassa. Erityisesti tuoteomistaja (Product Owner) on tärkeässä roolissa. Hänellä on vahvin ymmärrys CRM-järjestelmästä asiakkaan puolelta, hän osaa johtaa toimintaa oikeaan suuntaan ja pitää punaista lankaa tekemisessä käyttöönoton jälkeenkin, kun kumppani ei ole enää niin vahvasti arjessa mukana.

2. Oikeanlainen kumppanin projektitiimi

Kumppanin puolelta projektitiimin tulisi koostua useammasta henkilöstä, sillä yksi ihminen ei pysty kaikkeen. Ceilillä projektitiimeissä on usein mukana projektipäällikkö, konsultti ja kehittäjä. Kun projekti on iso, näissä rooleissa voi olla useampiakin henkilöitä. Tärkeää on tietää, kuka viestii asiakkaan suuntaan ja asiakkaan tietää kehen olla yhteydessä. Myös roolit Ceilin sisällä käydään aina selkeästi läpi, jotta jokainen tietää, mitä häneltä tässä projektissa odotetaan.

Ceilillä on todella monipuolista osaamista, joka on ehdottomasti rikkaus. Pyrimme aina hyödyntämään yksilöiden erikoisosaamista, jotta asiakas saa projektista suurimman hyödyn ja asiantuntemuksen käyttöönsä. Pyrimme myös kehittymään jatkuvasti, jonka takia otamme uusia osaajia mukaan projekteihin ja kasvatamme heistä tulevaisuuden ammattilaisia.

Kumppanin projektitiimin tulee myös tuoda näkemystä asiakkaan toimintaan. Eli ehdottaa toimivia ratkaisuja, hahmottaa milloin on järkevää käyttää Salesforcen valmisratkaisuja ja milloin räätälöidä uusi työkalu sekä ymmärtää, mikä on asiakkaan liiketoiminnan kannalta milloinkin järkevin ratkaisu.

3. Selkeät tavoitteet, visio ja strategia sekä Roadmap

CRM-järjestelmää harvoin otetaan käyttöön, koska muillakin on sellainen. Yleensä asiakkaalla on jokin tavoite, jonka he haluavat uudella alustalla saavuttaa. Kun visio ja strategia sen saavuttamiseksi ovat selkeinä, on projektin aikana helpompi tehdä päätöksiä niihin nojaten. Punainen lanka toiminnassa on siis hyvä olla alkumetreiltä lähtien. Jos tavoitteita on hankala asettaa, voi Design Sprint olla yksi vaihtoehto suunnitteluvaiheessa. Sen pohjalta saadaan ideat jalostettua suunnitelmaksi.

Tavoitteet on myös hyvä käydä selkeästi molempien tiimien kanssa läpi, jotta käytännön työn tarve on helpompi hahmottaa. Yleinen haaste onkin tavoitteiden epämääräisyys. Eli jos tavoitellaan lisää myyntiä, miten siihen käytännössä päästään? Minkälaisia prosesseja pitää luoda ja mitä elementtejä Salesforceen rakentaa, jotta kyseinen tavoite saavutetaan?

Tavoitteet on siis hyvä pureskella pienempiin palasiin ja miettiä niiden käytännön toteuttamisen vaiheita rauhassa. On myös hyvä muistaa, että varsinkaan suuremman projektin tapauksessa, kaikkea ei pysty eikä kannatakaan tehdä kerralla. On hyvä asettaa välitavoitteita ja priorisoida tekemistä eli luoda niin kutsuttu Roadmap. Tämä auttaa sekä asiakasta että kumppania hahmottamaan, missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

4. Useamman testauksen ja testaajan merkitys

Kun järjestelmää rakennetaan, tulisi sitä aina testata muidenkin kuin rakentajan itsensä. Ihmiset nimittäin ajattelevat ja toimivat eri tavalla, jonka takia useampi testaaja takaa useamman skenaarion läpikäymisen. Pyrimme aina Ceilillä hyödyntämään testauksessa sekä sisäisesti eri osaajia että kierrättämään asiakkaalla testauskierroksen. Asiakkaallakin testausta kannattaa tehdä sekä loppukäyttäjän että johdon eli eri tavalla järjestelmää käyttävien ihmisten kesken.

5. Datan merkitys

Voi kuulostaa kuivalta, mutta datalla on valtava merkitys CRM-projektin onnistumiseen. Onhan se koko järjestelmän kulmakivi. Jos data ei sisällä sitä tietoa, mitä raporteissa halutaan tarkastella, ei raportteja ole mahdollista luoda. Tai jos data on hajanaista eli haluttu tieto löytyy vain osalta CRM:n kontakteilta tai yrityksiltä, näyttävät raportit vääristynyttä tietoa. Jos taas tiedonsiirrossa ei ole huomioitu oikeanlaisten kenttien luomista, ei data siirry oikealla tavalla.

Lue lisää Datan laatu -blogista

Lue lisää Datamigraatio -blogista

Jos haluat vielä syventyä aiheeseen, voit lukea lisää CRM-järjestelmän käyttöönoton kompastuskivistä ja siitä, miten epäonnistumisen jälkeen voidaan päästä takaisin ylös: Tuottiko CRM-projekti pettymyksen?

Lisää ajankohtaisia sisältöjä