Mikä on Salesforce? Mikä on CRM:n tarkoitus ja hyöty?

Ceilin ydintoimintaa on Salesforcen käyttöönotto- ja konsultointiprojektit, mutta kaikille ei Salesforce välttämättä ole ollenkaan tuttu. Tai CRM-järjestelmän tarkoitus ja konkreettiset hyödyt eivät ole ihan kirkkaina. Näihin ajattelimme tuoda apuja tämän kertaisessa blogissamme.

Mikä on Salesforce?

Salesforce on maailman johtava, pilvipohjainen alusta, joka mahdollistaa asiakkuudenhallinnan, myynnin, markkinoinnin sekä monia muita liiketoiminnan osa-alueita samassa järjestelmässä. Usein yritykset lähtevät liikkeelle Salesforcen hyödyntämisessä CRM-ratkaisuna. Tämän jälkeen järjestelmää usein laajennetaan esimerkiksi asiakkuuksien hallintaan, asiakaspalveluun, reklamaatioiden käsittelyyn, verkkokauppaan, jälleenmyyjien portaaliksi sekä digitaaliseen markkinointiin. Salesforce onkin parhaimmillaan monipuolinen alusta yritysten liiketoimintaprosessien digitalisointiin. Lisäksi hyvät integraatiorajapinnat mahdollistavat integraatiot esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiin ja taloushallintaan.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavia, mutta Salesforce on täysin räätälöitävissä eli nämä ovat vain perusesimerkkejä:

1. Asiakkuudenhallinta

2. Myynti

3. Markkinointi

4. Muut tarvittavat liiketoiminnan osa-alueet

Mikä on CRM:n tarkoitus ja hyöty?

Käytännössä CRM:n tarkoituksen ja hyödyn voi kiteyttää sanomalla, että se tuo yhteen kaikki yllä mainitut. Mukautuva CRM poistaa eri järjestelmissä tehtävien toimintojen aiheuttaman tiedon väliinputoamisen, mahdollistaa saumattoman yhteistyön eri yksiköiden ja tiimien välillä sekä auttaa ymmärtämään asiakaskuntaa syvällisemmin reaaliaikaisen raportoinnin myötä.

Nykyaikaisen CRM:n tarkoitus on tuoda helppoutta ja tukea myyjien ja myyntijohtajien työhön. Hyvin toteutettuna CRM ei ole myyjille lisätyötä tuova pakollinen järjestelmä, vaan päivittäinen työkalu parempien myyntitulosten mahdollistamiseen. CRM tarjoaa tukea asiakkuudenhallintaan, virtaviivaisuutta tekemiseen sekä helpottaa arkipäiväisiä toimintoja automaatioiden avulla. Hyötynä tästä kaikesta syntyy liidituotannon kasvua, myynnin klousauksen parantumista, toimintojen tehokkuuden parantumista sekä liikevaihdon kasvua.

Miten CRM vaikuttaa johtamiseen?

Parhaimmillaan CRM auttaa myyjiä parempaan myyntitulokseen ja tarjoaa mahdollisuuden oman myynnin johtamiseen. Lisäksi se tarjoaa myyntijohtajille työkalun, jonka avulla myyntiä ja myyntitiimejä voidaan johtaa aiempaa tarkemmin. Sen avulla myyntijohtaja voi tarjota tukea ja couchausta niille myyjille, joiden myyntitulokset eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi myynnin johto voi arvioida, mihin myyntiprojekteihin heidän kannattaa ottaa osaa – strategisesti tärkeät myyntiprojektit voidaan helposti nähdä suoraan CRM:stä.

Merkittävää hyötyä saadaan myös raportoinnin reaaliaikaisuudesta – koko myynnin tilannekuva on aina ajan tasalla. Tilannekuva voidaan katsoa joko koko yrityksen tasolta, liiketoimintayksiköittäin tai myyjittäin. Lisäksi raportit auttavat pääsemään irti työläiden Excel-koosteiden työstämisestä. Myyntipalavereissa tai johtoryhmässä myynnin tilanne voidaan käydä myyntitiimin kanssa läpi Salesforcesta reaaliaikaisesti ja raporteista voidaan porautua aina yksittäisiin myyntimahdollisuuksiin saakka, jos kaivataan lisätietoja.

Mutta CRM on kuitenkin vain järjestelmä, joka vaatii onnistuneen käyttöönoton ja implementoinnin tuodakseen lisäarvoa. Monet tukeutuvatkin Salesforce-kumppaniin, joka ymmärtää sekä myyjien arkea, järjestelmää että liiketoimintanne tarpeita.

Toimitusjohtaja Ceili

Kirjoittaja:

Sami Kettunen
Partner & CEO

Lisää ajankohtaisia sisältöjä