Datan laatu osana Salesforce-strategiaa

Miksi datan tulee olla laadukasta CRM-järjestelmässä?

Laadukkaan datan merkitys on olennaisessa roolissa, kun halutaan todella hyödyntää hankitun CRM-järjestelmän ominaisuuksia parhaimmalla mahdollisella tavalla. Laadukas data auttaa lisäämään käyttäjien luottamusta järjestelmään, kun järjestelmässä olevat tiedot ovat ajan tasaisia sekä kattavia. Laadukas data auttaa myös ymmärtämään asiakasta yhä paremmin ja tekemään mahdollisimman oikeita sekä ajankohtaisia myynnin, yhteydenpidon tai markkinoinnin ratkaisuja. Mitä laadukkaampaa ja kattavampaa Salesforcesta löytyvä data on, sitä enemmän pystytään ymmärtämään kunkin asiakkaan tarpeita ja käyttäytymistä. Huonosti ylläpidetty data puolestaan lisää virheitä prosesseissa sekä aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Salesforcen ehdoton hyöty on datan yhdistäminen eri liiketoiminnan osa-alueilta yhdeksi helppokäyttöisemmäksi kokonaisuudeksi, mutta laaduttoman datan avulla näitä hyötyjä ei saada järjestelmästä irti. Huono datan laatu heikentää tyytyväisyyttä niin työntekijöiden kun asiakkaidenkin suunnalta, joka jälleen ruokkii datan huolimatonta tai vajavaista ylläpitoa. Tämän takia datan käytön suunnittelulla ja laatumäärityksillä on Salesforcen käyttöönoton yhteydessä suuri merkitys.

Datan laatu osana Salesforce-strategiaa – Datan käytön suunnittelu sekä laatumääritykset

Jotta datan laatu voi olla hyvää ja laadukasta läpi organisaation, on käyttöä suunniteltava sekä asetettava datalle tiettyjä laatumäärittelyjä. Datan käytön suunnittelua voidaan kartoittaa muun muassa seuraavien kysymysten avulla:

  1. Kuka järjestelmää käyttää?
  2. Mihin liiketoimintatarpeisiin järjestelmää käytetään?
  3. Mitä dataa käytetään eniten?
  4. Kuinka tietoa hyödynnetään?

Jos CRM-järjestelmää ei ole aiemmin ollut käytössä tai siirtyy toisesta järjestelmästä toiseen, voi olla hankala itse sanoa, mikä on paras tapa segmentoida ja kategorisoida dataa. Osaava kumppani pystyy tuomaan vertailutietoa muista yrityksistä tai toimialoilta, jotta parhaat käytänteet datan laadun suhteen tulevat varmasti osaksi prosessia. On myös tärkeää määritellä tietyt laatumääritykset hyvälle datalle, jotta sen laatu on verrattavissa läpi organisaation. Tämä toteutetaan muun muassa määrittelemällä tietyt nimeämiskäytännöt, joita noudatetaan informaatiota syöttäessä.

Datan laadun mittaus

Datan laadun mittaus ja seuranta varmistaa laadun tason nyt ja jatkossa. On olennaista asettaa datalle tietyt laatutavoitteet ja viestiä ne selkeästi kaikille järjestelmän käyttäjille, jotta datan laatu pysyy vakiona myös jatkossa (eikä pelkästään käyttöönoton yhteydessä). Datan laadun tasoa voidaan seurata erilaisilla mittareilla, joista näkee yhdellä vilkaisulla, jos jonkin osa-alueen data kaipaa siivoamista.

Datan laatu on olennaisessa osassa Salesforcen hyödyntämisen kannalta, jonka takia se on hyvä pitää mielessä projektin alkumetreiltä asti. Näin hyvät käytänteet saadaan määriteltyä ja niitä myös ylläpidetään jatkossa. Jos kuitenkin data on päässyt huonolle mallille tai datan hyödyntäminen ei organisaatiossa toimi kuten olisi toivottu, asiantuntijamme osaavat auttaa tilanteen korjaamisessa. Korjauksen avulla CRM-järjestelmän ominaisuudet saadaan käyttöön halutulla tavalla ja siitä tavoiteltu hyöty aidosti arkeen.

Datan laatu osana Salesforce-strategiaa

Jos haluat syventyä seuraavaksi siihen, mitä asioita kannattaa huomioida datamigraatiossa eli uuden CRM-järjestelmän datansiirrossa, suosittelemme lukemaan Datamigraation suunnittelu ja toteutus -blogimme.

Datan laatu osana Salesforce-strategiaa

Lisää ajankohtaisia sisältöjä