Ceilin Winter ’21 Release -tiedote

Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto ”Ceilin Winter ’21 Release -tiedote”, joka sisältää koosteen Salesforcen lokakuussa julkaistavan Winter ’21 releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, jotka pitävät sisällään isompia ja pienempiä uudistuksia. Olemme keränneet tälle sivulle tiiviiseen pakettiin keskeisimmät uudistukset, joilla voi olla vaikutusta organisaationne Salesforcen toimintaan.

Tiedotteessa esitellään jokainen ominaisuus lyhyesti omassa kappaleessaan, jonka lisäksi listataan asiakkaiden saamat konkreettiset hyödyt sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli sellaisia uudistuksessa on. Olemme mielellämme avuksi, jos tarvitsette tukea uusien ominaisuuksien käyttöönotossa.

Tarkan ajankohdan, jolloin Salesforce asentaa Winter ‘21 Releasen omaan organisaatioosi löydät helposti osoitteesta: status.salesforce.com (Maintenance-välilehti). Saat tiedon näkyviin syöttämällä hakukenttään esimerkiksi Salesforce-organisaatiosi instanssinumeron, jonka löydät Salesforcesta yrityksesi tiedoista.

Pidämme uusista ominaisuuksista myös webinaarin 13.10.2020 kello 13.00. Siellä ovat esiintymässä Salesforce-asiantuntijamme Sanna Kallio sekä Esra Pirinen. Laita viestiä osoitteeseen info@ceili.fi mikäli haluat osallistua tähän tilaisuuteen!

Uudistukset loppukäyttäjille

Uusi Email Builder

Uusi drag-and-drop email builder on merkittävä uudistus niin Sales Cloudin kuin Pardotin käyttäjille. Uuden työkalun myötä sähköpostien luominen helpottuu huomattavasti, kun sähköpostipohjan elementtejä voi vapaasti siirrellä ja muokata editorin näkymässä. Editorin vasemmanpuoleisesta kolumnista valitaan tarvittavat komponentit ja siirretään kanvakselle muokattavaksi. Muokkausnäkymä on siis hyvin samanlainen kuin muissakin Lightning-työkaluissa.

Email Builderissa luodut sähköpostit ovat automaattisesti responsiivisia, ja niitä pystyy esikatselemaan sekä desktop- että mobiilinäkymässä. Email Builderiin pääsee sekä Pardotista että Sales Cloudista sovelluskäynnistimen kautta (yhdeksän pistettä), josta etsitään ’Email Templates’.

Saatavat hyödyt:

Helppo ja intuitiivinen sähköpostipohjien muokkaaminen.

 Vaadittavat toimenpiteet:

 Uuden Email Builderin käyttäjille täytyy antaa seuraava käyttöoikeus:Access Lightning Content Builder’ tai ‘Manage Content Builder’. Tätä varten voi luoda uuden permission setin tai päivittää olemassa olevaa profiilia.

Einstein Search

Einstein Search oli vahvasti esillä jo edellisessä Salesforce-releasessa, ja nyt se on ottamassa taas uusia kehitysaskelia. Aiemmassa releasessa esillä olleet asiat ovat nyt helpommin kaikkien käyttäjien saatavilla, ja alla on kerrottu niistä hieman tarkemmin:

  1. Personointi on nyt yleisesti saatavilla seuraaville objekteille: account, case, contact, lead ja opportunity. Hakujen tekeminen pysyy samanlaisena kuin ennenkin, mutta personointi antaa käyttäjälle tarkempia hakutuloksia perustuen esimerkiksi viimeaikaiseen aktiivisuuteen, sijaintiin ja objektien omistajuuteen.
  2. Summer ’20 Releasessa Einstein Searchin käyttöönotto vaati tarvittavien permission settien luomisen niille käyttäjille, jotka hyödyntävät Einsteinin hakua. Uuden päivityksen myötä kaikki Einstein Searchin ominaisuudet on nyt mahdollista klikkailla helposti suoraan koko organisaation käyttöön. Setupista voi käydä asettamassa Einsteinin kolme hakuominaisuutta kaikkien käyttäjien saataville:

Personointi 

Luonnolliset hakulausekkeet (natural language search) = käyttäjä voi kirjoittaa älykkäitä lausekkeita kuten ’open opportunities last year’

Toiminnalliset haut (actionable instant results) – objekteja on mahdollista muokata suoraan hakunäkymässä

Saatavat hyödyt:

Työskentely tehostuu, kun haku palauttaa käyttäjälle parempia hakutuloksia.

Vaadittavat toimenpiteet:

HUOM: Einstein Search on toistaiseksi saatavilla vain organisaatioille, joissa Salesforce-ympäristön käyttökieli on englantiAdmin voi ottaa kaikki kolme ominaisuutta käyttöön Setupissa: Enable Einstein Search.

Einstein Lead Scoring

Aiemmin Einstein Lead Scoring:in käyttöönoton esivaatimuksena oli 1000 liidi-tietuetta (recordia) ja 120 liidi-konversiota viimeisten 6 kuukauden aikana, mutta nyt nämä esivaatimukset on poistettu. Einstein Lead Scoring “pisteyttää” Liidit tiettyihin määriteltyihin kriteereihin perustuen. Pisteytys voi näyttää esimerkiksi tältä:

 

Saatavat hyödyt:

Einstein Lead Scoringiin liittyen voisi esimerkiksi tehdä prosessin, jossa tietyn pistemäärän saaneet Liidit laitetaan tietyn henkilön nimiin.

Vaadittavat toimenpiteet:

Salesforce-version pitää olla jokin seuraavista: Enterprise, Performance tai Unlimited. Adminin tulee ajaa ensin Setupissa “Einstein Readiness Assessor”.

Opportunityjen muutokset helposti näkyvillä

Opportunityjen list- ja kanban-näkymissä voi nähdä viimeisen seitsemän päivän aikana tehdyt muutokset myyntimahdollisuuden summaan (amount) sekä sulkemispäivään (closed date). Kenttä on merkattu punaisella tekstillä ja nuolella, mikäli summaa on laskettu tai sulkemispäivää on siirretty kauemmaksi tulevaisuuteen. Mikäli kenttä ja nuoli ovat vastaavasti vihreänä, summaa on nostettu tai sulkemispäivää on aikaistettu. Tuomalla hiiren värillisen nuolen ylle, käyttäjä näkee lisätietoina, miten kentän arvo on muuttunut, kuka sen on päivittänyt ja milloin.

Saatavat hyödyt:

Selkeä näkyvyys viimeaikaisiin muutoksiin myyntimahdollisuuksilla. Tämä helpottaa myynnin työtä ja seurantaa.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei vaadi toimenpiteitä. Muutos tulee voimaan automaattisesti, mutta sen voi laittaa halutessaan pois päältä Setupissa kohdassa ’Opportunity Settings’.

Huom. muutos koskee toistaiseksi ainoastaan organisaatioita, joilla on käytössään Salesforcen Unlimited Edition (ei koske esimerkiksi Professional tai Enterprise -lisenssejä).

Uudistukset admineille

Dynamic Forms

Summer ’20 Release toi kauan odotettua dynaamisuutta sivuasetteluihin ja Action-painikkeille ja nyt Winter ’21 Releasen jälkeen nämä ominaisuudet ovat kaikkien käytettävissä. Enää kenttien järjestystä ja näkyvyyttä ei tarvitse hallita pelkästään objektin Page Layoutissa, vaan kenttiä voi hallita suoraan App Builderin kautta. Kenttien näkyvyys ja pakollisuus voivat jatkossa perustua ehdollisuuteen: jonkin kentän näkyvyys tai pakollisuus perustuu siihen, onko jossakin toisessa kentässä tiettyä arvoa. Nämä säännöt mahdollistavat sen, että erillisiä sivuasetteluita ei tarvitse olla niin useita, kun sivunäkymää voidaan säädellä määrättyihin ehtoihin perustuen.

On tärkeää huomioida, että toistaiseksi tämä logiikka on käytettävissä ainoastaan custom-objekteilla, ja samaa toiminnallisuutta standard-objekteille saamme jäädä tässä vaiheessa odottamaan.

Saatavat hyödyt:

Kenttien näkyvyyttä ja ehdollisuutta on mahdollista määritellä entistä dynaamisemmin. Sivuasettelussa voi olla esimerkiksi alasvetovalikko ”Laskun status” ja kun käyttäjä valitsee tietyn statuksen lasku-tietueelle, niin hänelle näytetään silloin ”Laskun loppusumma” -kenttä.

Vaadittavat toimenpiteet:

Adminin tulee tehdä seuraava muutos Setupissa: Record Page Settings –> Dynamic Forms –> ON.

Kun tietyllä objektilla halutaan ottaa dynamic forms käyttöön, App Builderissa tulee ensimmäisellä muokkauskerralla painaa ’Upgrade Now’ kohdassa Record Detail Properties. Tämän jälkeen kenttien muokkaus App Builderissa alkaa toimia. 

Se, miten dynamic formseja hyödynnetään, on organisaation mietittävä omien tarpeidensa ja käyttökohteidensa mukaan. 

Dynamic Actions

Dynamic Actions on suoraa jatkoa dynaamisille sivuasetteluille. Myös toimintopainikkeille voidaan nimittäin määrittää ehdollista näkyvyyttä kenttien tapaan. Määritysten tekeminen tapahtuu tässäkin tilanteessa App Builderissa. Mikäli dynaamiset toiminnot päätetään ottaa käyttöön, kaikki normaalitkin toiminnot (ilman ehdollisuutta) pitää lisätä sivuasetteluun App Builderin kautta, eikä objektin sivuasettelussa olevat valinnat ole enää voimassa.

Saatavat hyödyt:

Käyttäjälle voidaan näyttää tiettyjä toimintopainikkeita entistä dynaamisemmin – esimeriksi tietty toimintopainike voi olla näkyvissä ainoastaan silloin, jos tietueella on tietty status valittuna.

Vaadittavat toimenpiteet:

App Builderissa täytyy merkata valintaruutu: ”Enable Dynamic Actions”.

Dynaamisten toimintojen käyttökohteet tulee miettiä organisaation omien tarpeiden mukaisesti.

Lisää automaattisesti uudet custom-kentät olemassa oleville custom-rapottityypeille

Aiemmin uudet custom-kentät on pitänyt käydä manuaalisesti lisäämässä custom-raporttityypeille, mutta Winter ‘21 Releasen myötä tämä on mahdollista automatisoida eli jatkossa uudet kentät menevät automaattisesti näille raporttityypeille.

Saatavat hyödyt:

Kun organisaation admin lisää objektille uuden kentän, käyttäjienkin on helppo lisätä se näkymään myös sellaisille raporteille, jotka pohjautuvat custom-raporttityyppiin.

Vaadittavat toimenpiteet:

Adminin tulee laittaa seuraava asetus päälle Setupissa:

Setup –> Reports and Dashboard Settings –> “Auto add new custom fields to custom report type layouts”

 

 

Paranna Lightning-sivujen tehokkuutta

Lightning App Builderiin tulee uusi painike ‘Analyze’. Sitä painamalla järjestelmä tekee nopean analyysin sivun suorituskyvystä ja antaa ehdotuksia sen parantamiseen. Analyysi käy läpi sivun kenttärakenteen, liittyvät listat (related lists) sekä metadatan. Mikäli sivulla on elementtejä, jotka hidastavat sivun latautumista, analyysityökalu antaa muutosvinkit, joilla sivun käytettävyyttä voidaan parantaa.

Saatavat hyödyt:

Analyysin avulla sivujen latausaikaa ja toimivuutta voidaan parantaa.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei vaadi toimenpiteitä. Painike löytyy Lightning App Builderista.

Näkyvyys Salesforcesta deletoituihin kenttiin

Jatkossa jokaiselta objektilta (setupissa) löytyy kohta “Deleted Fields” josta näkee Salesforcesta deletoidut kentät. Sieltä voi tarvittaessa joko palauttaa kentän tai deletoida sen lopullisesti. Tiedoista näkee myös, kuka on kentän deletoinut ja milloin.

Saatavat hyödyt:

Antaa adminille mahdollisuuden palauttaa jo kertaalleen deletoidun kentän ja lisäksi antaa näkyvyyttä siihen, milloin deletointi on tapahtunut ja kenen toimesta.

Vaadittavat toimenpiteet: 

Ei vaadi toimenpiteitä. Tulee voimaan automaattisesti.

Enhance Security with a New Threading Behavior for Email-To-Case (Service Cloud)

Uusi ”Email-to-Case threading”-toiminnallisuus kohdistaa sisään tulevat sähköpostiviestit otsikkotiedon perusteella nykyisen Ref ID-tiedon sijasta (Ref ID on voinut sijaita joko sähköpostiviestin otsikossa ja/tai body-osiossa). Uudet ulospäin lähtevät sähköpostiviestit eivät siis enää sisällä tätä Ref ID:tä.

Vaadittavat toimenpiteet:

Salesforce-organisaatiot, joissa on käytössä Email-to-Case tulevat myöhemmin saamaan Salesforcelta yksityiskohtaisemmat ohjeet tämän käyttöönottamiseksi.

Flow-uudistukset

Salesforce tuo Flow-työkaluun jokaisessa releasessa uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia, ja tälläkin kertaa niitä on tarjolla varsin monta. Tässä muutamia nostoja:

  1. Flow voi käynnistyä recordia poistettaessa. Ennen tällaisen prosessin rakentaminen on onnistunut vain Apex-koodin avulla, mutta nyt se on mahdollista myös ilman koodaamista Flowin avulla.
  2. Flowin erroreita voi debugata toisena käyttäjänä, jolloin on helpompi tarkastella, vaikuttavatko käyttäjän oikeudet, profiili tms. flowin toimivuuteen. Tämä uusi testausvaihtoehto löytyy Flow-työkalussa ’Debug’ -painikkeen takaa.

Vaadittavat toimenpiteet: Setup –> Process Automation Settings –> ’Let admins debug flows as other users’

  1. Flow voi automaattisesti asettaa elementit selkeään järjestykseen. Uutta flowia luodessa valitaan, haluaako rakentaa flowinn automaattisesti muodostuvaan malliin vai käyttää vanhaa vapaata järjestelyä. Automaattisesti rakentuva Flow muistuttaa itseasiassa hyvin paljon Pardotin Engagement Studion rakennetta.
  2. Flowissa voi nyt tarkemmin määritellä, pyörähtääkö prosessi joka kerta kun määritellyt ehdot täyttyvät, vai pelkästään niissä tilanteissa, joissa määritellyt ehdot juuri tulevat todeksi. Näistä jälkimmäinen vaihtoehto on aiemmin puuttunut Flowin logiikasta, mutta releasen myötä se tulee käytettäväksi samaan tapaan kuin Process Builderissakin. Logiikan voi määritellä prosessin aloittavassa triggerissä ja lisäksi ’Decision’ -elementin logiikassa.

Saatavat hyödyt:

Flow-päivitykset helpottavat etenkin kehittäjien työtä automaattisten prosessien luomisessa.

Vaadittavat toimenpiteet:

Ei toimenpiteitä. Muutokset tulevat voimaan automaattisesti.

Lähetämme mielellämme sinulle uusimmat sisällöt suoraan sähköpostiisi. Näin pysyt myös ajantasalla Salesforcen uusista ominaisuuksista. 

Lue uusimpia sisältöjä

Ceilin Summer ’24 Release -tiedote

Saatesanat Tässä on perinteinen Ceilin koostama yhteenveto Salesforcen Summer ’24 Releasen tulevista uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa päivityspaketin, joka pitää sisällään

Lue lisää »