Salesforce Data Cloud

Data Cloud – Salesforce Clouds ABC -blogisarja

Salesforce® on markkinoiden johtavia CRM-alustaratkaisuja, joka tuo myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhoidon sulavasti yhteen yhdelle alustalle. Alusta on mahdollista räätälöidä täysin liiketoimintaanne sopivaksi ja kytkeä mukaan tarvittavat laskutus-, tarjous-, HR- ja projektinhallintatyökalut.

Mutta miten valita, mitkä Cloudit eli moduulit Salesforcen sisällä olisivat hyödyllisimpiä juuri teille? Tässä blogissa avaamme Salesforcen Data Cloudin® työkaluja sekä sen mukanaan tuomia hyötyjä työn tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Mutta muista, että paras ymmärrys saavutetaan käymällä keskustelua juuri teidän liiketoimintanne näkökulmasta yhdessä osaavan kumppanin ja/tai Salesforcen edustajan kanssa.

Salesforce Data Cloud – Mikä se on?

Salesforce Data Cloud (aiemmin Customer 360 / Salesforce CDP) eroaa arkkitehtuuriltaan melko paljon muista Salesforcen Cloudeista. Data Cloud käyttää mm. zero-copy arkkitehtuuria, joka mahdollistaa datan suoran pääsyn datalammikoihin (data lake) ilman, että dataa tarvitsee siirtää tai kopioida. Tämän avulla dataa pystytään hakemaan suoraan alkuperäisestä lähteestä ilman sen tallentamista Salesforceen. Näin ollen datan käsittely on nopeaa, laajaa ja monipuolista.

Data Cloud yhdistää ja harmonisoi yrityksen kaiken datan yhteen paikkaan antaen yhtenäisen asiakasnäkymän. Perinteisestä Salesforcen datan yhdistämisestä Data Cloud eroaa siinä, että se on suunniteltu laajempien datamäärien käsittelyyn sekä monipuolisempien, myös reaaliaikaisten datalähteiden integrointiin. Sen sanotaankin olevan Salesforcen julkaistuista alustoista kaikkein merkittävin sen kokonaisvaltaisen kattavuuden vuoksi.

Data Cloud apuna myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa

Data Cloud tarjoaa mahdollisuuden personoida markkinointia ja samalla luoda parempaa asiakaskokemusta. Alusta integroituu koko Salesforceen, ja näin ollen se ei nykyään ole vain markkinoinnin työkalu, vaan sen avulla saadaan tehostettua kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamista kattaen koko Salesforcen eri osa-alueet.

Data Cloud edustaa Single source truth-alustaa. Data Cloud voi toimia tietovarastona kaikelle tiedolle samalla jakaen sitä reaaliaikaisesti kaikkiin Cloudeihin. Se on erittäin skaalautuva alusta, johon voi tuoda tietoa joko erissä tai jatkuvana virtana – omien käyttötarkoituksien mukaan.

Niin markkinointia, myyntiä kuin asiakaspalveluakin tukee reaaliaikaisesti päivittyvä data, joka mahdollistaa jokaisen osa-alueen tehostamisen. Kun tähän otetaan mukaan tekoälyyn pohjautuva datankäsittely, on toiminnan tehostaminen huipussaan.

Salesforce Data Cloud
Kuva 1: Salesforce – Miten Data Cloud toimii?

Data Cloud pohjautuu tekoälyyn (AI)

Data Cloudissa tekoälyn käyttö ei ole lisäpalvelu, vaan Data Cloudiin sisältyy siihen sisäänrakennettu tekoäly, joka on mukana kaikessa toiminnassa. Sen avulla asiakaskokemusta parannetaan kokonaisvaltaisesti niin myynnissä, asiakaspalvelussa kuin markkinoinnissakin esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  1. Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa ja yhdistää samoja henkilöitä yhdeksi vahvistetuksi henkilöksi. Tekoälyyn ja tietueiden yhdenmukaistamiseen perustuvan työkalun avulla voidaan tunnistaa duplikaatteja esimerkiksi verkkokaupan ja Service Cloudin puolelta, vaikka kaikki tiedot eivät olisi täysin identtisiä keskenään. Näiden avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa listojen duplikaatteja, joiden kaikki tiedot eivät ole täysin identtisiä keskenään.
  2. Data Cloudin käyttämä tekoäly myös vähentää tiedon läpikahlaamista merkittävästi. Sen avulla on mahdollista löytää omiin kriteereihin sopivia osumia hyvinkin laajasta datakokonaisuudesta. Lisäksi Salesforce Einsteiniä tulee tulevaisuudessa olemaan mahdollista opettaa Data Cloudin datalla, jolloin tekoälytyökalut keskustelevat aiempaa paremmin keskenään.

Mitä kaikkea Data Cloudilla voi käytännössä tehdä?

Data Cloud mahdollistaa tiedon tuomisen toisista Salesforcen Cloudeista, mutta myös Salesforcen ympäristön ulkopuolelta mistä tahansa lähteestä. Data Cloud muokkaa datan noudattamaan Customer 360-datamallia. Näin asiakasta koskeva tieto saadaan tuotua vaivattomasti yhteen paikkaan sellaisessa muodossa, että sitä on helppo hyödyntää organisaation monipuolisiin tarpeisiin.

Data Cloud osaa siis integroida ja yhdistää datan useista lähteistä, ja luoda kerätystä datasta yhtenäisen asiakasprofiilin. Tästä yhdistetystä datasta syntyy harmonisoitu näkymä, joka toimii jaettuna tietolähteenä koko organisaatiolle.

Kuten todettua, Data Cloud on hyödyllinen Salesforcen monilla osa-alueilla:

  1. Sales Cloudissa Data Cloud tukee myyntiä ja parantaa käyttömahdollisuuksia asiakastietoa syventämällä ja tätä kautta räätälöidympien ratkaisujen luominen sekä mahdollistamalla reaaliaikaista ohjauksen jatkuvasti päivittyvän datan avulla. Tätä voi hyödyntää esimerkiksi henkilökohtauksien tarjouksien asiakkaalle tarjoamisessa.
  2. Service Cloudissa Data Cloud tukee proaktiivista asiakaspalvelua, sillä se tunnistaa prediktiivisen tekoälyn avulla haasteita ennakoivasti ja mahdollistaa niihin puuttumisen jo ennen asiakkaan yhteydenottoa. Lisäksi Data Cloud mahdollistaa asiakaskohtaisen, dynaamisen näkymän jokaisesta asiakkaasta kaikkine palvelutietoineen.
  3. Account Engagementissa (entisessä Pardotissa) Data Cloudista on usein hyötyä syvemmän asiakastiedon saavuttamisessa sekä tehokkaampien, oikea-aikaisten ja henkilökohtaisempien markkinointimateriaalien luomisessa. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa tarkempaa segmentointia, asiakastietojen tuomista useasta eri lähteestä ja näin yhtenäisemmän asiakaskuvan luomista sekä laadukkaamman datanhallinnan ansiosta parempilaatuista dataa. Useiden datalähteiden ansiosta myös potentiaalisten liidien tunnistaminen käy vaivattomammin eli Data Cloud auttaa markkinointia jo ennen varsinaisen liidin luomista.

Kenelle Data Cloud sopii?

Data Cloudin käytettävyys on todella laaja, jonka vuoksi se sopii hyvin erilaisille organisaatioille, tahoille ja yrityksille. Data Cloud sopii myös organisaatioille, joilla on tarkat vaatimukset datan oikeuksien suhteen, sillä siihen on mahdollista määritellä tietosuoja-asetuksien noudattamisen suostumus (esim. GDPR tai CCPA) sisäänrakennettujen ominaisuuksien avulla. Lisäksi valmiilla Permission seteillä dataan pääsyä on mahdollista rajoittaa tarpeiden mukaan.

Data Cloud perustuu low-code-työkaluihin, joten se on helposti kaikkien käytettävissä. Tämä tarkoittaa Data Cloudin tapauksessa sitä, että suurimmilta osin käyttö ei vaadi lainkaan koodaamista, vaan toimii esimerkiksi Drag & Drop -tyyppisillä työkaluilla. Koodin avulla on kuitenkin mahdollista toteuttaa monimutkaisempia ja räätälöidympiä ratkaisuja eli se tuo vielä paremman kustomoinnin mahdollisuuden alustalle.

Heräsikö kysyttävää tai jäikö jokin mietityttämään? Keskustelemme mielellämme lisää Data Cloudin mahdollisuuksista ja siitä, miten se tehostaisi teidän liiketoimintaanne.

Kirjoittajat:

Joonas Ruuth
Salesforce Developer

Elena Lokio
Marketing Specialist & Salesforce Consultant

Haluatko jatkossa huomata uusimmat sisällöt helposti? Ota Ceili seurantaan sosiaalisessa mediassa!

Syvenny lisää Salesforcen mahdollisuuksiin

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttanin myyntiin lisää tehoa Salesforcella

Junttan on rakentamassa tulevaisuutta laadukkailla hydraulisilla paalutuskoneilla ja pitkänlinjan ammattitaidolla. Kaluston lisäksi Junttan tarjoaa monipuolista käyttäjäkoulutusta ja huoltopalveluita asiakkailleen. Perustamisvuodesta 1976 on kuljettu ansiokas matka

Lue lisää »

Salesforce®, Sales Cloud® ja muut ovat salesforce.com, inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään täällä luvan kanssa.